giovedì 22 dicembre 2011

sabato 19 novembre 2011

Świąteczne Bajkowanie
Favole NatalizieTegoroczne spotkanie bożonarodzeniowe upłynęło nam w bajkowej atmosferze. Aktor filmowy i teatralny, absolwent łódzkiej PWSFTviT im. Leona Schillera w Łodzi, znany ze scen warszawskich, Jan Kozaczuk, przygotował i zrealizował z dziećmi z Polskiej Ludoteki Rodziennej warsztaty teatralne. Zajęcia odbyły się 3 i 11 grudnia w siedzibie Ludoteki. Dzieci pracowały nad dykcją, interpretacją tekstu i nad ruchem scenicznym, w oparciu o znane polskie poezje i piosenki dziecięce.
Finałem warsztatów był spektakl wg pomysłu i scenariusza Jana Kozaczuka z jego udziałem, przy współpracy Joanny Lampart, w którym wystąpiły wszystkie nasze dzieci, pt.: "Zabawa w świętowanie".
Na zakończenie przedstawienia do Polskiej Ludoteki Rodzinnej przybył Mikołaj z ogromnym workiem prezentów. Poprosił o zaśpiewanie jakiejś piosenki, więc specjalnie dla niego dzieci odśpiewały  kolędę "Przybieżeli do Betlejem". Po kolędzie przyszedł czas na wspólny taniec, po którym Mikołajowi zrobiło się bardzo miło i  nadszedł czas na rozdanie prezentów. Każde dziecko odebrało paczkę od Mikołaja skrywającą niespodzianki.


Spotkanie było okazją do przypomnienia dzieciom o polskiej tradycji dzielenia się opłatkiem, do skosztowania polskich tradycyjnych potraw świątecznych przygotowanych przez ludotekowe mamy i do wysłuchania pięknych polskich kolęd, które towarzyszyły nam w tle podczas spotkania...

Zgodnie z obietnicą wystawiony został na aukcję obraz podarowany Ludotece przez artystkę Jadwigę Jakubas. Dzieło ilustrujące "Przypowieść o maku" Czesława Miłosza, namalowane, jak sama artystka powiedziała, oczami dziecka, zostało zakupione po zaciętej licytacji, przez panią Grażynę - mamę z Ludoteki.
Zdobyte fundusze zostały zdeponowane w kasie Komitetu Rodzicielskiego Polskiej Ludoteki Rodzinnej i sami rodzice zdecydują na co zostaną wykorzystane.

Podczas spotkania uczestnicy mogli podziwiać galerię prac nadesłanych na konkurs plastyczny zorganizowany w ramach obchodów Roku Miłosza w Ludotece 5 listopada. Wystawione prace nie dotarły na czas i nie wzięły udziału w konkursie, ale dzięki galerii bożonarodzeniowej 3 prace otrzymały nagrody publiczności:
Zuzanna Zamiela, lat 9 ze Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy stałym przedstawicielstwie RP w Genewie, Szwajcaria              Alicja Slawińska, lat 10 ze SPK przy Ambasadzie RP w Londynie, Anglia
Julia Janiak, lat 6 ze SPK przy Ambasadzie RP w Bernie z siedzibą w Zurychu, Szwajcaria

Nagrody wszystkim nagrodzonym dzieciom zostały już wysłane pocztą. Dyplomy i albumy dla Szkół zostaną przesłane w najbliższym czasie (wciąż czekamy na albumy, które są w druku). Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie!
Boże Narodzenie 2011

Inicjatywa została zorganizowana dzięki wsparciu  Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie
Prezenty dla dzieci i personelu zostały zakupione dzięki Komitetowi Rodzicielskiemu przy wsparciu Rodziców.
Iniziativa viene sostenuta dal Consolato Generale della Repubblica di Polonia in Milano .
I regali per i bambini ed il personale della Ludoteca sono stati acquistati grazie al Comitato dei Genitori con il sostegno economico dei Genitori.

sabato 12 novembre 2011

OBCHODY ROKU CZESŁAWA MIŁOSZA

 DZIECIĘCY KONKURS RECYTATORSKI 
"Malownicza wieś w utworach polskich autorów poezji dziecięcej"W sobotę, 5 listopada 2011 roku, w siedzibie Polskiej Ludoteki Rodzinnej w Campiglia dei Berici odbył się Dziecięcy Konkurs Recytatorski zrealizowany we współpracy z Konsulatem Generalnym RP w Mediolanie w ramach obchodów Roku Czesława Miłosza. Na konkurs zatytułowany „Malownicza wieś w utworach polskich autorów poezji dziecięcej” każdy z uczestników przygotował jeden wiersz w języku polskim o tematyce wiejskiej wybranego polskiego poety. Konkurs podzielony został na trzy kategorie wiekowe: I kategoria 5-latków, II kategoria 6-latków i III kategoria 7-latków. W konkursie wzięło udział 12 dzieci. 
Od lewej: B.Lenart, E.Nowokuńska,
K.Koler, J.Jakubas
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu i nad wyłonieniem spośród uczestników laureatów  czuwała komisja złożona z: Barbary Lenart - restauratora zabytków, Jadwigi Jakubas - malarki , Kariny Koler - nauczyciela języka polskiego i Edyty Nowokuńskiej - prezesa zaprzyjaźnionego Związku Polaków w Trentino.
Oficjalne rozpoczęcie obchodów
Roku Miłosza

Konkurs rozpoczął się o godzinie 18.00 przemówieniem powitalnym Barbary Czyżewskiej, Sekretarza Generalnego Stowarzyszenia Kulturalnego Włosko – Polskiego w Veneto.                                                                                                 
Po wprowadzeniu uczestników wieczoru w symbolikę i znaczenie tematyki konkursu jakim było piękno krajobrazów wsi polskiej w utworach literackich, prowadzący konkurs, Bernardeta Janiszewska i Anna Maciejko, przedstawily kryteria oceny uczestników. Recytację rozpoczęły dzieci z I grupy wiekowej, następnie kolejno z pozostałych grup. Po zakończeniu recytacji, dzieci wraz z rodzicami, zaproszone zostały do obejrzenia wystawy prac plastycznych nadesłanych przez szkoły i przedszkola polonijne z całego świata, biorących udział w zorganizowanym przez Polską Ludotekę Rodzinną, Międzynarodowym Konkursie Plastycznym zatytułowanym „Życie na wsi inspirowane poezją Miłosza”. Rodzice zostali zachęceni do oddania głosów na wybrane przez nich prace a w tym samym czasie komisja udała się na naradę o wyłonienie laureatów konkursu. Po krótkiej przerwie na poczęstunek ogłoszone zostały wyniki konkursu. Laureatami poszczególnych grup wiekowych zostali:
Laureaci i uczestnicy Konkursu
z Jurorami i wychowawcą kl. II

 I kategoria wiekowa do lat 5
1 miejsce Elena (Vicenza), 2 miejsce Daniel (Vicenza), 3 miejsce Isabella (Padova). 
II kategoria 6 lat
1 miejsce Mikołaj (Vicenza), 2 miejsce Irene (Padova).
III  kategoria 7 lat 
1 miejsce Zoe (Verona), 2 miejsce Kinga (Verona), 3 miejsce  Elena (Padova). Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe i kalendarze specjalnie przygotowane na tę właśnie okazję   ufundowane przez Konsulat Generalny RP w Mediolanie. Na zakończenie imprezy odsłonięto i zaprezentowano obraz malarki Jadwigi Jakubas, namalowany  na podstawie wiersza Czesława Miłosza „Przypowieść o maku”, którego licytacja odbędzie się 11 grudnia podaczas spotkania świątecznego Ludoteki. Organizatorzy konkursu podziękowali jurorom wręczając im pamiątkowe kalendarze i kubki z logo Ludoteki oraz słodycze. 

Jadwiga Jakubas, malarka, prezentuje obraz, który 11 grudnia
zostanie wystawiony na aukcji w Polskiej Ludotece Rodzinnej
Konkurs przygotowały i poprowadziły:
Bernardeta Janiszewska 
Anna Maciejko

MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY 
"Życie na wsi inspirowane poezją Czesława Miłosza"

W związku z obchodami Roku Miłosza, w dniu 5 lisopada 2011 r. w siedzibie Polskiej Ludoteki Rodzinnej w Campiglia dei Berici odbył się finał konkursu plastycznego pt.: „Życie na wsi inspirowane poezją Czesława Miłosza”.
W konkursie wzięło udział 110 prac nadesłanych przez 25 szkoły z 8 krajów (Polska, Wielka Brytania, Szwecja, Norwegia, Stany Zjednoczone, Belgia, Irlandia i Włochy). Niestety wiele prac doszło już po terminie, uczestnikom spotkań Polskiej Ludoteki zostaną przedstawione w galerii podczas spotkania świątecznego 11 grudnia, a do szkół zostaną wysłane pamiątkowe dyplomy. Niestety, poczta włoska zawiodła nas nie pierwszy, ale miejmy  nadzieję, ostatni raz.
Jurorki: E.Nowokuńska, B.Lenart,
Organizatroka: J.Lampart
Jurorki: J.Jakubas, K. Koler 

Jury w składzie: Edyta Nowokuńska- prezes Zwiazku Polaków w Trentino, choreograf taneczny, Barbara Lenart- artysta plastyk, konserwator sztuki, Jadwiga Jakubas- artysta malarz, Karina Koler- nauczyciel polonista, miało niezły orzech do zgryzienia, ponieważ większość prac było wykonanych na bardzo wysokim poziomie artystycznym. Po burzliwych obradach, jury zadecydowało tak:I kategoria - 5 lat
I-                   Nicolas Przybek z Przedszkola w Mielcu (Polska) za ilustrację do wiersza „Ganek”
II-                Wiktor Fąfara z Przedszkola w Rajbrot (Polska) – „Ganek”
III-             Roksana Opałacz z Przedszkola w Mielcu (Polska) - „W Szetejniach”

Nagroda publiczności dla Eleny Gotter z Polskiej Ludoteki Rodzinnej w Campiglia dei Berici we Włoszech -  „Ganek”

II kategoria 6-7 lat
I-                   Gabriela Homarowicz lat 7 ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu (Polska) za ilustrację do wiersza „Słońce”
II-                Lidia Janik lat 6 z Niepublicznej Szkoły Źrodełko w Krakowie (Polska)- „Traktat Poetycki”
III-             Wojciech Karatysz lat 7 z Polskiej Szkoły w Galway (Irlandia) -  „Traktat poetycki”

Nagroda publiczności dla Mikołaja Tosetto z Polonijnej Szkoły Podstawowej w Veneto (Włochy) za ilustrację do wiersza „Droga”

Wyróżnienia specjalne od „Accademia dei Rampanti”:
  1. Konrad Dryło lat 7 ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu (Polska) - „Słońce”
  2. Ines Iadadi lat 7 z Polonijnej Szkoły Podstawowej w Veneto (Włochy) - „W Szetejniach”

III kategoria do 10 lat
I-                   Ilona Burek lat 10 ze Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Brukseli (Belgia) - „Traktat Poetycki”
II-                Emilia Białek lat 9 z Kółka Plastycznego „Poprostu Artyści” w Nowym Jorku (Stany Zjednoczone) -  „W Szetejniach”
III-             Rafał Milewski lat 10 ze Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Sztokholmie (Szwecja) - „Traktat Poetycki”

Nagroda publiczności dla Jana Zardzewiały ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Kwidzyniu (Polska) za ilustrację do wiersza „Droga”.

Specjalnie na tą okazję, Jadwiga Jakubas, artysta malarz, wykonała obraz do wiersza „Przypowieść o ziarnku maku”, który w 11 grudnia bieżącego roku zostanie wystawiony na aukcję. Jak zaznaczyła autorka, chciała by obraz przedstawiał fragment twórczości Miłosza widziany oczami dziecka. Stąd zaobserwować można mocne kolory i specyfikę.

Oficjalne odkrycie obrazu przez artystkę Jadwigę Jakubas
Nagrody wraz z dyplomami oraz Albumem Prac stworzonym specjalnie na tą okazję przez Agnieszkę Szambelan zostaną wysłane pocztą w II połowie grudnia.

Konkurs przygotowała i poprowadziła:
Joanna Ewa Lampart

Konkursy zostały zrealizowane dzięki wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie.
„Zadanie częściowo realizowane w ramach zlecania przez Kancelarię Senatu zadań w zakresie opieki nad Polonią   i Polakami za granicą w  2011 r.”giovedì 3 novembre 2011

Obchody Roku Miłosza
Anno 2011 dedichiamo a Czeslaw Milosz


Wycieczka do Parku Edukacyjnego
Gita alla Fattoria Didattica


29/10/2011

„Zadanie realizowane w ramach zlecania przez Kancelarię Senatu zadań w zakresie opieki nad Polonią   i Polakami za granicą w  2011 r.”

martedì 18 ottobre 2011

Spacerem po Krakowie cz.2
Passeggiando per le vie di Cracovia - parte 2a

A dziś, 15 października, ponownie wybraliśmy się w podróż do Krakowa, do grodu króla Kraka i królewny Wandy. Bawiliśmy się w Szewczyka i poznaliśmy Lajkonika... Dzięki legendom krakowskim mogliśmy wyobrazić sobie dawny Kraków, a wkładając na głowę koronę, każde z nas mogło poczuć się jak władca.

 Oggi, il 15 ottobre, siamo ripartiti per visitare la Cracovia e le mura del castello del re Krak e la reginetta Wanda. Abbiamo conosciuto il gioco Szewczyk e sappiamo chi è Lajkonik... Grazie alle legende di Cracovia abbiamo potuto di immaginare la vecchia Cracovia, ma indossando la corona ognuno di noi si sentiva come un re.

Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie.   Il progetto è stato realizzato con il supporto del Consolato Generale della Repubblica di Polonia in Milano 

lunedì 17 ottobre 2011

Sofia i Antonio
Benvenuti Sofia e Antonio


Z ogromną radością informujemy, że przyszła na świat Sofia, młodsza siostrzyczka naszej Ludotekowiczki Ines oraz Antonio - braciszek Tomka. Gratulujemy i czekamy na Was w Ludotece!

Con il gran piacere informiamo che sia arrivata la piccola Sofia, la sorellina della nostra amica Ines e il piccolo Antonio - fratellino di Tommaso. Congratulazioni ai Genitori, Sorella e Fratello! A presto!

sabato 1 ottobre 2011

Spacerem po Krakowie cz.1
Passeggiando per le vie di Cracovia

Dzisiejszy dzień był pełen niespodzianek! Najpierw naszą Ludotekę odwiedził pan Anthony, który przywiózł ze sobą przepiękne króliki! Niektóre były małe inne większe, były różnych ras i maści, ale wszystkie mięciutkie i przestraszone... bo nigdy nie wiadomo co te nasze małe łapki mogą z nimi wyprawiać!
Che giornata piena di sorprese!
Prima è venuto a trovarci il signor Anthony che ha portato con sé dei conigli! Bellissimi coniglietti, alcuni piccoli gli altri un pochino più grandi, di varie razze e colori. Tutti delicatissimi e morbidissimi come dei peluche!

A potem zaczęliśmy Spacer po Krakowie!
Wspólnie z uczniami Polonijnej Szkoły Podstawowej w Veneto, odbyliśmy szybką podróż do Krakowa. Tak, tak! do Krakowa! Ale tylko w komputerze... Pani Asia przygotowała nam wirtualny spacer po Krakowie, pokazała najważniejsze zabytki tego starego i słynnego miasta w Polsce. Opowiedziała nam niesamowite legendy, o hejnale, o gołębiach i o Sukiennicach... słuchaliśmy z zapartym tchem o odważnym strażaku i o wieżach Kościoła Mariackiego... może kiedyś uda nam się zobaczyć Kraków na własne oczy - kto wie? Póki co nauczyliśmy się tańczyć Krakowiaka!


E poi abbiamo iniziato in nostro viaggio in Polonia e la passeggiata per le vie di Cracovia!
Assieme ai nostri colleghi della Scuola Polacca del Veneto siamo partiti nel mondo virtuale preaparatoci dalla maestra Joanna per conoscere le vie, i monumenti e i posti più carini ed interessanti della Cracovia. Abbiamo sentito delle legende incredibili, di quello che sia successo, di quello è stato costruito per ricordare la leggenda, di quello che ancora oggi possiamo trovare, vedere o sentire lì a Cracovia... chissà se un giorno possiamo visitare la Cracovia veramente!? Per ora abbiamo provato a ballare Krakowiak!

Ale najzabawniejszym elementem naszego spotkania było przebieranie się w kostiumy rodem z Krakowa! Piękne spódnice, wianki i fartuszki dla dziewczynek... Czerwone czapki z pawim piórem i  śliczny kaftan dla chłopców!
Ma il momento più divertente era alla fine - tutti noi potevamo provare degli stupendi vestiti di Cracovia! I pezzi di costume da bambina e da bambino! Le colorate gonne per le femminuccie e il capotto riccamato per i maschietti!


Projekt Spacerem po Krakowie został zrealizowany dzięki wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie.
Progetto Passeggiando per le vie di Cracovia è stato realizzato grazie al sostegno del Consolato Generale della Repubblica di Polonia in Milano

domenica 11 settembre 2011

Inauguracja Roku Szkolnego 2011/12
Inaugurazione Anno Scolastico 2011/12

Od lewej/da sinistra: Ketty Moretti, Marisa Gonella, Ewa Słaby, Aleksandra Kujawska i Gabriele Ferrari

W dniu 10 września 2011 roku, w siedzibie Polskiej Ludoteki Rodzinnej odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2011/12. Gościliśmy u nas panią Konsul RP Ewę Słaby z Mediolanu, panią Burmistrz Miasta Campiglia dei Berici Marisę Gonella, panią Kierownik projektu Szkoła.PL z Fundacji Edukacja dla Demokracji z Warszawy - Aleksandrę Kujawską, pana Prezesa Banku Credito Cooperativo z Campiglia dei Berici, Gabriela Ferrari i Prezesa Fundacji Scuola Materna e Nido Integrato "Cav. Chiericati", panią Ketty Moretti, która od ponad półtora roku gości nas w swoim przedszkolu.
Il 10 settembre 2010, nella sede della Ludoteca delle Famiglie Polacche abbiamo inaugurato il nuovo anno scolastico. Ci sono stati con noi: il Console della Repubblica di Polonia in Milano - Ewa Slaby, il Sindaco del Comune di Campiglia dei Berici - Marisa Gonella, il Direttore del progetto Szkola.Pl della Fondazione Educazione per la Democrazia di Varsavia - Aleksandra Kujawska, il Presidente della Banca Credito Cooperativo di Campiglia dei Berici - Gabriele Ferrari e il Presidente della Fondazione Scuola Materna e nido Integrato "Cav.Chiericati" - Ketty Moretti (la quale ci ospita da un anno e mezzo presso la sua scuola).
mgr Bernardeta Janiszewska z grupą przedszkolną

Był to dla nas wszystkich dzień bardzo uroczysty, po raz pierwszy w Polskiej Ludotece Rodzinnej wysłuchaliśmy wspólnie polskiego hymnu "Jeszcze Polska nie zginęła...", mieliśmy na sobie koszulki z logo ludoteki, uczniowie Polonijnej Szkoły Podstawowej w Veneto zostali pasowani na ucznia, wszyscy dostaliśmy drobne upominki od Banku Credito Cooperetivo z Campiglii.
Per tutti noi la giornata è stata molto particolare. Per la prima volta abbiamo ascolatato nella Ludoteca delle Famiglie Polacche l'inno nazionale polacco "Jeszcze Polska nie zginela...", avevamo addosso le nostre nuove magliette di Ludoteca, abbiamo ricevuto i regalini dal Presidente della Banca Credito Cooperativo z Campiglii.
Z tyłu od lewej/dietro da sinistra: Giuseppe Rizzi, Ketty Moretti, Marisa Gonella, Ewa Słaby, Aleksandra Kujawska, Gabriele Ferrari
Z przodu od lewej/ davanti da sinistra: Anna Maciejko (kl.I), Joanna Lampart (kl. II), Bernardeta Janiszewska (gr. przedszkolna), Barbara Czyzewska (koordynator)

Po zakończeniu części oficjalnej, zaprosiliśmy wszystkich na poczęstunek ufundowany przez Konsulat Generalny RP w Mediolanie i Stowarzyszenie Kulturalne Włosko - Polskie w Veneto.
Drugą część spotkania spędziliśmy z naszą panią Bernardetą, która zaproponowała nam spotkanie piknikowe i wspomnienia z wakacji.
Dopo la parte ufficiale dell'incontro abbiamo invitato tutti al buffet offertoci dal Consolato della Repubblica di Polonia in Milano ed Associazione Culturale Italo - Polacca del Veneto.
La seconda parte del nostro incontro abbiamo passato con la nostra maestra Bernardeta, che ci ha proposto un pic-nic dedicato ai ricordi d'estate.


Mgr Bernardeta Janiszewska z grupą przedszkolną/ Dott.ssa Bernardeta Janiszewska con i bambini in eta' prescolare

„Zadanie realizowane w ramach zlecania przez Kancelarię Senatu zadań w zakresie opieki nad Polonią   i Polakami za granicą w  2011 r.”

giovedì 1 settembre 2011

Program zajęć na jesień 2011
Programma attività autunno 2011

WRZESIEŃ
10 - Wspomnienia z wakacji
17 - Moje ulubione zwierzątko

PAŹDZIERNIK
1 - Spacerem po Krakowie - projekt kulturalny cz. 1
15 - Spacerem po Krakowie - projekt kulturalny cz.2
29 - Wycieczka edukacyjna
LISTOPAD
5 - Pejzaże wiejskie - konkurs recytatorski - obchody Roku Miłosz
19 - Zwierzęta przygotowują się do zimy

GRUDZIEŃ
3 - W krainie zabawek - Mikołajki
11 - Świąteczne bajkowanie - projekt kulturalny z udziałem aktora Jana Kozaczuka

SETTEMBRE
10 - Ricordi dalla vacanza
17 - Il mio animaletto preferito

OTTOBRE
1 - Passeggiare a Cracovia - progetto culturale 1a parte
15 - Passeggiare a Cracovia - progetto culturale 2a parte

NOVEMBRE
5 - Paesaggi rustici - concorso di recitazione e finale del concorso di pittura- Anno dedicato a Milosz
19 - Arriva inverno per i nostri animali

DICEMBRE
3 - Nel paese dei giocattoli - Mikolajki
11 - Favoloso Natale - progetto culturale con la partecipazione di Jan Kozaczuk, attore polacco lunedì 13 giugno 2011

Wakacyjny Konkurs!
Concorso per le vacanze!

Wszystkie dzieci, które otrzymały z rąk Konsula Generalnego RP w Mediolanie, Pana Krzysztofa Strzałki, książeczkę do kolorowania "Lokomotywa" zapraszamy do konkursu! Każdy, kto po wakacjach przyniesie ze sobą na zajęcia samodzielnie pomalowaną książeczkę, otrzyma upominek-niespodziankę. Technika wykonania dowolna.
pobrano z portalu
www.maluchy.pl

Tutti i bambini, che hanno ricevuto dal Console Generale della Repubblica di Polonia in Milano, Sig. Krzysztof Strzałka, il libretto da colorare "Lokomotywa" invitiamo a partecipare al concorso! Chi dopo le vacanze porta il proprio libretto colorato da sé, avrà una sorpresa in ommaggio! La tecnica è libera.


Albumy do malowania wykonano w ramach projektu przez Szkołę Polonijną w Bolonii, przy współpracy Stowarzyszenia Kulturalnego Włosko-Polskiego Malwiny Ogonowskiej i Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie, prezentują tekst polski Lokomotywa Juliana Tuwima i tłumaczenie Moniki Woźniak na język włoski, do rysunków Jana Marcina Szancera.

Album per disegnare è stato preparato grazie ad un progetto educativo della Scuola Polacca di Bologna, sostenuto dall'Associazione Culturale Italo-Polacca di Malwina Ogonowska e Consolato Generale della Repubblica di Polonia in Milano, presenta la poesia Locomotiva di Julian Tuwim, tradotto da Monika Wozniak in italiano, con i disegni di Jan Marcin Szancer.

sabato 11 giugno 2011

Zakończenie Roku Szkolnego
Festa di Fine Anno Scolastico

<><><><> <><> <><> <><>
Konsul Generalny RP w Mediolanie, Krzysztof Strzałka
i dzieci z grupy przedszkolnej

<><><><> <><>

11 czerwca 2011 roku w Polskiej Ludotece Rodzinnej odbyło się Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego. Po programowych zajęciach przedszkolaków i pierwszoklasistek, przybyciu Konsula Generalnego RP w Mediolanie Pana Krzysztofa Strzałki, Viceprezesa Fundacji "Cav. Chiericati" Pana Giuseppe Rizzi oraz zaproszonych na tę okazję rodzin, Koordynator Polskiej Ludoteki Rodzinnej, Pani Barbara Czyżewska powitała zebranych, przekazała następnie głos Konsulowi Generalnemu i Viceprezesowi z Campiglii. Po wstępnych podziękowaniach za trud włożony w realizację projektu zarówno przez personel Ludoteki, jak i rodziców i dzieci ją tworzących, odbyła się krótka część artystyczna w wykonaniu maluchów i pierwszoklasistek. Przedszkolaki pod opieką mgr Bernardety Janiszewskiej przygotowały krótkie wierszyki, a uczennice I klasy pod kierunkiem mgr Joanny Lampart przedstawiły poezje i pieśni obrazujące polskie krajobrazy. 

<><><><> <><> <><> <><>
Występ pierwszoklasistek

Wszystkie dzieci uczęszczające na spotkania Polskiej Ludoteki Rodzinnej w minionym roku szkolnym, otrzymały upominki książkowe zakupione z funduszy Ludoteki, książki i malowanki ufundowane przez Konsula Generalnego RP w Mediolanie, a dzieci biorące udział w uroczystościach obchodów Roku Szopenowskiego zostały wyróżnione dodatkowo płytami cd "Chopin dzieciom" (fundusze Ludoteki). Nagrodzeni zostali również najbardziej wytrwali panowie, którzy ukończyli kurs języka polskiego. Personel Ludoteki przygotował Dyplomy dla Przedszkolaków, Świadectwa promujące uczennice do II klasy polonijnej szkoly podstawowej oraz Zaświadczenia o udziale w kursie językowym dla tatusiów. Nie zabrakło upominków z Konsulatu dla Koordynatora i Personelu Pedagogicznego Ludoteki.

Po uroczystościach oficjalnych i pamiątkowych zdjęciach, zebrani zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez niezastąpione Mamy z Ludoteki, przy częściowym wsparciu Konsulatu Generalnego RP i Stowarzyszenia Wspólnota Polska.

<><><><> <><> <><> <><>
Konsul Generalny RP w Mediolanie, przedstawiciele Fundacji
Cav. Chiericati, personel Ludoteki, rodziny i dzieci
uczestniczące w spotkanniu

Życzymy udanych wakacji!

Buone Vacanze!!!

Nasza inicjatywa jest sponsorowana przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska i wspierana przez Konsulat Generalny RP w Mediolanie.

La nostra iniziativa è sponsorizzata dall'Associazione Comunità Polacca e sostenuta dal Consolato Generale della Repubblica di Polonia in Milano.

„Zadanie realizowane w ramach zlecania przez Kancelarię Senatu zadań w zakresie opieki nad Polonią   i Polakami za granicą w  2011 r.”domenica 29 maggio 2011

Spotkanie z dnia 28 maja 2011 r.
Incontro del 28 maggio 2011

Małymi krokami przygotowujemy się do wielkiego wydarzenia, jakim będzie Zakończenie Roku Szkolnego, podczas którego będziemy mogli zaprezentować wszystko to, czego nauczyliśmy się przez ten rok. Dziś pracowaliśmy nad wierszykami, zrobiliśmy kolejne prace plastyczne,
 ale nasza Pani Bernardeta nie zapomniała też o zbliżającym się naszym Święcie... Międzynarodowym Dniu Dziecka!
Po zajęciach, wspólnie z naszymi starszymi koleżankami z I klasy i z rodzicami, świętowaliśmy 2 urodziny Ludoteki, dla której wspólnie zaśpiewaliśmy 100 lat i każdy dostał kawałek fantastycznego tortu.

Con i piccoli passi ci stiamo preparando alla grande festa di fine anno scolastico, durante la quale vi presenteremo tutto ciò abbiamo fatto ed imparato da settembre fino ad oggi. Oggi stesso abbiamo ripassato le filastrocche in memoria ed abbiamo elaborato un nuovo lavoretto per la nostra galleria. La nostra maestra, dott.ssa Bernardeta ci ha ricordati della nostra festa - La Giornata Internazionale dei Bambini.
Dopo le attività, assieme alle nostre colleghe della Ia classe elementare e i nostri genitori abbiamo fatto gli auguri alla nostra Ludoteca che compie 2 anni!

„Zadanie realizowane w ramach zlecania przez Kancelarię Senatu zadań w zakresie opieki nad Polonią   i Polakami za granicą w  2011 r.”

sabato 28 maggio 2011

Zapisy do Szkoły Polonijnej na Rok Szkolny 2011/12
Iscrizioni Anno Scolastico 2011/12

Przyjmujemy zapisy do I i II klasy Szkoły Polonijnej na rok szkolny 2011/12.
I klasa szkoły podstawowej - dzieci urodzone w latach 2004 i 2005
II klasa szkoły podstawowej - dzieci urodzone w latach 2003 i 2004 (na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej z nauczycielem lub na podstawie świadectwa ukończenia I klasy).

Zajęcia odbywać się będą tylko w języku polskim, w dwie soboty w miesiącu, po południu, w siedzibie Polskiej Ludoteki Rodzinnej, w oparciu o podstawę programową dla dzieci ze szkół polonijnych opracowaną przez MEN w 2010 roku.

Formularz zapisu do pobrania tutaj: Podanie o przyjęcie do szkoły lub na stronie www.poloniaveneto.it
Wszelkie pytania kierować należy na ludoteka@poloniaveneto.it z dopiskiem "szkoła", lub dzwoniąc na 3285876993.


sabato 21 maggio 2011

Spotkanie z dnia 21 maja 2011 r.
Incontro del 21 maggio 2011

Nasze ostatnie spotkanie zadedykowaliśmy naszym cudownym MAMUSIOM, którym składamy serdeczne życzenia z okazji ich święta, które w Polsce obchodzone jest 26 maja. Każda nasza Mama otrzymała fantastyczne Ogromne Serce  wykonane naszymi maleńkimi rączkami...

Il nostro ultimo incontro abbiamo dedicato alle nostre meravigliose MAMMINE, alle quali facciamo i più sinceri auguri per la loro festa, che in Polonia si festeggia il 26 maggio. Ogni nostra Mamma ha ricevuto un fantastico Grande Cuore fatto dalle nostre piccole manine...

sabato 14 maggio 2011

Spotkania dla dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego w Rovigo
Incontri per i ragazzi italo-polacchi a Rovigo

Z radością informujemy, że co czwartek w godzinach od 16.30 do 18.30, od dnia 5 maja do 30 czerwca*  2011 roku, w Centro Don Bosco, na Viale Marconi 5 w Rovigo, odbywają się spotkania dla dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego w wieku szkolnym. Zajęcia mają charakter nieobowiązkowy, prowadzone są w języku polskim przez mgr Bernardetę Janiszewską, mają na celu ułatwienie dzieciom i młodzieży pochodzenia polskiego kontaktu z językiem ojczystym, z równieśnikami, z polską kulturą i tradycją. Udział w zajęciach jest bezpłatny, projekt jest finansowany przez Konsulat Generalny RP w Mediolanie.

Con il grande piacere informiamo, che ogni giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30, dal 5 maggio al 30 giugno* 2011, presso il Centro Don Bosco, in Viale Marconi 5, in Rovigo, si terranno gli incontri dedicati ai ragazzi italo-polacchi in età scolare.Gli incontri hanno il carattere spontaneo, la partecipazione è libera e gratuita. Le attività gestisce e conduce sempre e solo in lingua polacca la dott.ssa Bernardeta Janiszewska, creando ai ragazzi provenienti dalle famiglie italo-polacche e polacche le possibilità di avere il contatto con la lingua polacca, con i coetanei bilingue, avvicinandoli le tradizioni e cultura polacche. Il progetto viene sostenuto dal Consolato Generale della Repubblica di Polonia in Milano.


*oprócz dni świątecznych
*esclusi giorni festivi

giovedì 12 maggio 2011

Spotkanie z dnia 7 maja 2011 r.
Incontro del 7 maggio 2011

Ostatnie spotkanie przebiegało pod hasłem Uwaga! i opierało się na zajęciach przygotowanych w trosce o Wasze bezpieczeństwo na drodze. Poznaliśmy 3 ważne kolory: czerwony, zielony i żółty, przypomnieliśmy sobie, gdzie jest nasza prawa a gdzie lewa strona, bawiliśmy się samochodzikami udając ich kierowców. Było fantastycznie!

Il nostro ultimo incontro era dedicato all'educazione stradale ed era intitolato Attenzione! Abbiamo conosciuto i tre colori più importanti: rosso, verde e giallo, ci siamo ricordato quale sia la nostra parte sinistra quale sia la destra, abbiamo giocato con delle macchinine fingendo di essere i loro autisti. E' stato magnifico! 

sabato 23 aprile 2011

Serdeczne życzenia pogodnych i radosnych Świąt Wielkanocnych, 
przy tradycyjnie obfitym stole, pełnym pisanek oraz Lanego Poniedziałku w strumieniach wody
życzy
zespół Polskiej Ludoteki Rodzinnej


Auguri di Buona Pasqua secondo le tradizioni e i sapori polacchi 
dal personale della Ludoteca delle Famiglie Polacche

martedì 12 aprile 2011

Biesiada Wielkanocna - wielopokoleniowe spotkanie polonijne
Banchetto Pasquale - incontro tra i polacchi di varie generazioni

Niezwykły dzień, niedziela i niezwykłe spotkania z Polakami żyjącymi na co dzień w Veneto, Trentino a nawet w Mediolanie i Modenie. W atmosferze wielkanocnej, dzieci i dorośli, podziwiali występy grupy folklorystycznej "Jawor" z Trentino, smakowali specjałów kuchni polskiej i uczyli się robic pisanki wg starych, tradycyjnych sposobów.

Insolita giornata, domenica e insoliti incontri tra i polacchi che vivono nel Veneto, Trentino ma anche Milano e Modena. Nell'atmosfera pasquale, sia i bambini che gli adulti e gli anziani, hanno potuto godere le esibizioni artistiche del gruppo folkloristico "Jawor" di Trentino, assaggiare le specialità della cucina polacca ed imparare a preparare le uova di Pasqua secondo le vecchie tradizioni polacche.

Biesiada Wielkanocna została zorganizowana przez Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Veneto we współpracy z Związkiem Polaków w Trentino "Polonia", przy częściowym wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie.

Il Banchetto Pasquale è stato organizzato dall'Associazione Culturale Italo-Polacca del Veneto in collaborazione con l'Associazione dei Polacchi in Trentino "Polonia", con il parziale sostegno del Consolato Generale della Repubblica di Polonia in Milano.Laboratorium manualne/ Laboratorio manuale

Krakowiak w wykonaniu zespołu "Jawor"
Biesiada Wielkanocna 2011/ Banchetto Pasquale 2011