giovedì 13 giugno 2013

Gratulujemy Elence!
Congratulazioni Elena!

Z ogromną radością informujemy, że nasz ludotekowy przedszkolak, Elenka, zdobyła nagrodę specjalną w I Międzynarodowym Konkursie Plastycznym "Ptaki Cudaki" zorganizowanym przez Rzeszowski Dom Kultury (filia "Wilkowyja")!
Gratulujemy Elence i nauczycielce, mgr Bernardecie Janiszewskiej!
Con il gran piacere informiamo, che uno dei nostri bambini di Ludoteca, Elena, ha ottenuto il premio speciale dell'organizzatore, al 1° Concorso Internazionale "Bizarre Birds" organizzato dal Rzeszowski Dom Kultury (Casa della Cultura di Rzeszow, Polonia), filiale "Wilkowyja"!
Congratulazioni ad Elena e alla sua maestra, dott.ssa Bernardeta Janiszewska!

martedì 11 giugno 2013

Cała Polonia Czyta Dzieciom - Polska Ludoteka Rodzinna włącza się w kampanię na rzecz głośnego czytania
Tutta la Comunità Polacca all'Estero Legge ai Bambini - Ludoteca delle Famiglie Polacche entra nel progetto per sostenere la lettura ad alta voce ai bambini

Śledźcie uważnie naszą stronę, już niedługo pojawią się na niej szczegółowe informacje dotyczące naszej Ludoteki i włączenia się w kampanię na rzecz głośnego czytania. Nasze pierwsze spotkanie planujemy tuż po wakacjach obchodami Roku Juliana Tuwima podczas spotkania "Witamy Panie Julianie!" Nie ma żadnego polskiego rodzica, który nie znałby chociaż jednego utworu Mistrza Juliana! Pomóżcie nam wybrać te, które Wam podobały się najbardziej, kiedy byliście dziećmi, a my sprawdzimy, które z tych utworów są ponadczasowe i podobają się dziś Waszym dzieciom!

Piszcie do nas na adres naszej Biblioteki.

lunedì 10 giugno 2013

Witajcie wakacje! - uroczyste zakończenie roku szkolnego w Polskiej Ludotece Rodzinnej
Benvenute le vacanze! - chiusura ufficiale dell'anno scolastico presso la Ludoteca delle Famiglie Polacche

Tegoroczna uroczystość oficjalnego zakończenia roku szkolnego była pełna niespodzianek, nikt poza nauczycielkami i dwoma mamami nie wiedział co tak naprawdę będziemy oglądać...
Quest'anno la chiusura ufficiale dell'anno scolastico è stata preparata in un gran segreto, nessuno sapeva cosa ci porta...
Podczas kiedy rodzice zajmowali miejsca na widowni, Mama Basia przygotowywała dzieci z Polonijnego Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Veneto do występów, pomagając im się przebrać w stroje przygotowane w ogromnym sekrecie przez Mamę Irenę...
Mentre i genitori stavano riempiendo il salone della Ludoteca, la Mamma Barbara stava preparando tutti i bambini della Scuola  Polacca Materna ed Elementare nel Veneto aiutandoli ad indossare i costumi preparati in gran segreto dalla Mamma Irena...
I oto jesteśmy gotowi!
Ed eccoci qua - siamo pronti!
"Tam na polu góraliczek gromada, gromada,
żadana mi się nie podoba - tylko ta! tylko !"
Oto dlaczego mamy na sobie te fantastyczne spódniczki!

Eccoci qua, a ballare "Trojak", una danza che viene dalla montagna polacca! Così abbiamo svelato il segreto dei costumi speciali.

Przedszkolaki, troszkę stremowane, a jednak odważyły się przedstawić przygotowane przez nich wierszyki :)
Jesteście fantastyczni!

I bambini della Scuola Materna - un po di paura ma ormai siamo grandi!

A to już nasi starsi koledzy z Polonijnej Szkoły Podstawowej w Veneto, prawda, że  pięknie się prezentują?
E qua vediamo i nostri colleghi della Scuola Polacca del Veneto - sono stupendi!

A tu już jesteśmy szczęśliwi, dostaliśmy świadectwa i rozpoczynamy W A K A C J E!!!
Vi sorprende la nostra felicità? Sono arrivate le V A C A N Z E!!!
Bardzo dziękujemy wszystkim rodzinom i nauczycielom za spędzony wspólnie rok szkolny i życzymy udanych wakacji!
Ringraziamo a tutte le famiglie e le insegnanti per la compagnia ed auguriamo buone vacanze!

Projekt "Polska Ludoteka Rodzinna" jest współfinansowany ze środków DWP MSZ przyznanych przez Konsulat Generalny RP w Mediolanie.
Il progetto "Ludoteca delle Famiglie Polacche" viene sostenuto dai fondi del Dipartimento di Collaborazione con i Polacchi all'Estero del Ministero degli Affari Esteri in Polonia attraverso il Consolato Generale della Repubblica di Polonia in Milano.

sabato 1 giugno 2013

Mów do mnie po polsku! - Dzień Dziecka w Polskiej Ludotece Rodzinnej
Parlami polacco! - la Giornata dei Bambini nella Ludoteca delle Famiglie Polacche

Inauguracja imprezy - L'inaugurazione della festa

Wśród zaproszonych na inaugurację gości byli przedstawiciele: Konsulatu Genralnego RP w Mediolanie, Urzędu Gminy w Campiglia dei Berici, zaprzyjaźnionych związków .
Tra gli ospiti invitati all'inaugurazione c'erano i rappresentanti: del Consolato Generale della RP in Milano, Comune di Campiglia dei Berici, delle associazioni e fondazioni amiche
W ostatniej chwili swój przyjazd zmuszona była odwołać oczekiwana przez organizatorów i rodziców, pani Joanna Fabisiak, poseł na Sejm VII kadencji, Viceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Łączności z Polonią i Polakami  - list Pani Poseł odczytała  Barbara Czyżewska - Prezes Stowarzyszenia "Polska Ludoteka Rodzinna".
Appena un giorno prima della festa, abbiamo ricevuto la notizia spiacevole che riguardava l'assenza della parlamentare polacca, l'onorevole Joanna Fabisiak - la sua lettera indirizzata alle famiglie polacche ha letto Barbara Czyżewska - la Presidente dell'Associazione di Promozione Sociale "Ludoteca delle Famiglie Polacche".

Wszystkich uczestników spotkania powitał Jerzy Adamczyk, Konsul Generalny RP w Mediolanie.
Il benvenuto ai grandi e bambini ha dato Jerzy Adamczyk, il Console Generale della Repubblica di Polonia in Milano.

Jak co roku, w spotkaniu wzięła udział Marisa Gonella, Wójt Gminy Campiglia dei Berici przypominając wszystkim, że to już kolejny raz, kiedy rozpoczyna z nami najbardziej sympatyczne święto, jakim jest Dzień Dziecka.
All'inaugurazione ha partecipato Marisa Gonella, il Sindaco del Comune di Campiglia dei Berici, complimentandosi con noi per la simpatica festa organizzata a Campiglia ormai per la terza volta.

Po raz pierwszy naszą Ludotekę odwiedziła Bernadeta Grochowska, Prezes Stowarzyszenia "Polonia" w Cesenie, członek Zarządu w Związku Polaków we Włoszech.
Per la prima volta la nostra Ludoteca ha ospitato il rappresentante dell' Associazione dei Polacchi in Italia. E' venuta a trovarci Bernadeta Grochowska, il Consigliere dell'Ass.ne dei Polacchi in Italia e la Presidente dell'Associazione "Polonia" in Cesena.
Gościem imprezy była również Edyta Nowokuńska, Prezes Związku Polaków w Trentino, która przypomniała o występach w Campiglii grupy tanecznej "Jawor" przy okazji Biesiady Wielkanocnej w 2011 roku.
L'ospite d'onore, Edyta Nowokuńska, Presidente dell'Associazione dei Polacchi in Trentino ha ricordato a tutti il progetto realizzato assieme alla Ludoteka nel 2011, quando a Campiglia si è esibito il gruppo folcloristico "Jawor" di Trento.

Wszystkich przywitał również nowy Prezes Fundacji "Cav. Chiericati", ktorej jesteśmy gośćmi od ponad 3 lat, Giuseppe Rizzi.
Ci ha dato il benvenuto il Presidente della Fondazione Scuola Materna e Nido Integrato "Cav. Luigi Chiericati", che ci ospita da oltre 3 anni.
Spotkanie Warsa i Sawy z Syrenką Warszawską
L'incontro di Wars e Sawa con la Sirenetta di Varsavia 
Teatrzyk gotowy, pierwsi widzowie już zajęli miejsca...czekamy  na najmłodszych uczestników spotkania.
Il teatro è pronto, i primi spettatori si sono messi davanti...aspettiamo i bambini.

A oto pani Małgosia Dudzińska, która przygotowała teatrzyk i kukiełki. Pokazuje najważniejsze miejsca kojarzone z Warszawą (autorem rysunku jest pan Tomasz Dudziński - dziękujemy!).
Ecco la maestra Małgorzta Dudzińska, che ha creato i progetto teatrale. Sta per farci vedere i posti più belli della Varsavia (l'autore del disegno - Sig. Tomasz Dudzinski - grazie!).

Wars pływa łódką po Wiśle... jak widać, nie tylko dzieci brały udział w warsztatach!
Wars con la sua barca nelle acque di Vistula... il progetto è piaciuto anche ai grandi!


 


Wars i Sawa = Warszawa!
Wars e Sawa = Varsavia!
    

Legendarne spotkanie Warsa i Syrenki Warszawskiej!
L'importantissimo incontro di Wars e Sirenetta di Warszawa!

Baśnie i legendy - zachęcanie do poznawania historii przez czytanie interesujących książek od najmłodszych lat
Le leggende - insegnamento attraverso la lettura fin dai piccoli

Jak zachęcić dzieci do poznawania w pogłebiania w przyszłości wiadomości na temat historii Polski? To wie nasza bibliotekarka, pani Agata Jankowska. Do czytania zachęcamy rodziców!
Come rendere interessante la storia per i bambini? Insegnando i genitori! La nostra bibliotecaria ha presentato ai genitori le leggende più interessanti spiegandoli quanto sia importante leggerle ai bambini fin da piccoli.

Dzieci uwielbiają rysować, zwłaszcza obrazki do przeczytanych im wcześniej legend!
Ai bambini piace disegnare, sopratutto le storie delle leggende appena sentite!

Rysować lubią też dorośli!
Pure ai grandi piace disegnare!

Nasz stary przyjaciel - Smok Wawelski
Il nostro vecchio amico - Il Drago di Wawel

Dawno, dawno temu w Krakowie żył Smok Wawelski - ta legenda zawsze się podoba!
Anni, anni fa a Cracovia c'era un drago, il Drago di Wawel!

Każdy mógł mieć smoka - pod warunkiem, że go sobie zrobił z papieru!
Tutti possiamo avere un drago - ma dobbiamo crearlo!

Czyżby to nie byo takie proste..?
Forse solo sembra facile...

Jego szkaradność, Bazyliszek.
La sua "orribilità", Bazyliszek.
Spójrz mi w oczy!
Guardami negli occhi!

A potem mnie narysuj!
E poi disegnami!
Pani Joanna Oborzyńska opowiada o Bazyliszku.
La maestra Joanna racconta di Bazyliszek.
Sami popatrzcie jaki efekt dało opowiadanie i jak pięknie została namalowana szkarada!
Guardate pure gli effetti - quanto bello sia Bazyliszek?
A teraz wszyscy robimy głupie miny! czyli miło spędzone chwile z polskim bajkopisarzem, Grzegorzem Kasdepke
Adesso tutti facciamo dei versi strani! - simpatico scrittore delle favole Grzegorz Kasdepke nella Ludoteca
Publiczność dopisała...na pisarza czekali i mali i duzi.
Il pubblico è pronto...

Oto i on! We własnej osobie! Grzegorz Kasdepke autor horrorów, kryminałów i romansów, które uwielbiają polskie dzieci na całym świecie!
Eccolo qua! Grzegorz Kasdepke, lo scrittore polacco, l'autore dei libri che spiegano in modo professionale la vita quotidiana ai bambini. 

Zadziwia ilość wydanych książek dla małych czytelników, zwłaszcza, że jak sam pisarz podkreśla - wciąż żyje i tworzy!
Siete sorpresi che sono ancora vivo? Qualcuno conosce qualche altro scrittore vivo? - ha chiesto i bambini lo scrittore e si è messo a ridere!

Opowiadania na temat książek, ich powstania i treści bardzo wszystkich zachęciły do poznania mniej znanych dotąd pozycji. Najnowsze dane z naszej biblioteki - wszystkie egzemplarze książek autorstwa pana Grzegorza Kasdepke zostały natychmiast po spotkaniu wypożyczone!
Lo scrittore Kasdepke è un maestro nella conduzione della conversazione con i bambini! Il suo modo di condurre le discussioni, racconti e lettura dei libri ci ha convinto di andare in cerca dei libri che non siamo ancora riusciti a conoscerli.
I dati aggiornatissimi dalla nostra biblioteca - tutti i libri del signor Grzegorz sono stati noleggiati subito dopo l'incontro! 

Fantastyczne pamiątkowe zdjęcie z pisarzem...
La foto di ricordo...

A teraz każdy robi głupia minę! - zachęcił pan Grzegorz i oto rezultat!
Adesso facciamo un verso scemo! - ha chiesto lo scrittore ed ecco il risultato!

Choć nie widać, to tak po środku siedzi pisarz i podpisuje nam książki.
Anche se non si vede, lì tra di noi è seduto lo scrittore che firma i nostri libri.

Z tej strony widać... nikt nie odszedł bez autografu z dedykacją!
Qua si vede...nessuno è rimasto senza l'autografo con la dedica personale!


Pisarz Grzegorz Kasdepke i Rada Pedagogiczna Polskiej Ludoteki Rodzinnej
Lo scrittore Grzegorz Kasdepke e il personale didattico della Ludoteca delle Famiglie Polacche
Od lewej/ Da sinistra: Bernardeta Janiszewska, Agata Jankowska, Grzegorz Kasdepke, Barbara Czyżewska, Joanna Oborzyńska, Małgorzata Dudzińska


Polska Ludoteka Rodzinna bardzo dziękuje/ Ludoteca delle Famiglie Polacche ringrazia a:
Grzegorzowi Kasdepke - 100% bajkopisarzowi  za przywiezienie słońca do Campiglii i zarażenie nas optymizmem i pogodą ducha, za ogrom ciekawych i pouczających książek wprowadzających nas w świat czytających ludzi lekko, łatwo i przyjemnie
Jerzemu Adamczykowi z Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie za wsparcie finansowe imprezy i możliwość wyposażenia ludotekowiczów w książki autorstwa Grzegorza Kasdepke
Gabrieli Niedzielskiej z Agencji Autorskiej "Autograf" z Łodzi za pomoc w organizacji spotkania z Grzegorzem Kasdepke

Joannie Fabisiak, Posłance na Sejm RP VII Kadencji  za wsparcie moralne przy organizacji imprezy z życzeniami rychłego spotkania w Ludotece przy innej, równie sympatycznej i ważnej okazji
Presidente Giuseppe Rizzi e Genitori della Fondazione Scuola Materna e Nido Integrato "Cav. Luigi Chiericati"  per la collaborazione e disponibilità
Alfonso Argeo Impianti Elettrici Este per sostegno della festa
Marketing Andreetto Luca di Este per sostegno della lotteria
Annie Wanner  za wsparcie naszej loterii i ufundowanie 3 rodzinnych wejściówek do Groty Solnej w Montegrotto Terme
Ristorante Pizzeria "Big Ben" di Este  per sostegno della lotteria
Renacie Rokicińskiej, z firmy Stella Z (sklepy w Monselice i Vicenzy) za wsparcie loterii
Redakcji "Nasz Świat" za wsparcie medialne i promocję imprezy
Katarzynie Trzeszczkowskiej na wspaniałe, słodkie babeczki
Agacie Jankowskiej, Agnieszce Kluzek i Tomaszowi Czyżewskiemu za zorganizowanie i wsparcie loterii
Radzie Pedagogicznej Polskiej Ludoteki Rodzinnej i Zarządowi Stowarzyszenia "Polska Ludoteka Rodzinna" za ogromny wkład w zorganizowanie, przygotowanie, poprowadzenie i zakończenie imprezy