sabato 1 giugno 2013

Spotkanie Warsa i Sawy z Syrenką Warszawską
L'incontro di Wars e Sawa con la Sirenetta di Varsavia 
Teatrzyk gotowy, pierwsi widzowie już zajęli miejsca...czekamy  na najmłodszych uczestników spotkania.
Il teatro è pronto, i primi spettatori si sono messi davanti...aspettiamo i bambini.

A oto pani Małgosia Dudzińska, która przygotowała teatrzyk i kukiełki. Pokazuje najważniejsze miejsca kojarzone z Warszawą (autorem rysunku jest pan Tomasz Dudziński - dziękujemy!).
Ecco la maestra Małgorzta Dudzińska, che ha creato i progetto teatrale. Sta per farci vedere i posti più belli della Varsavia (l'autore del disegno - Sig. Tomasz Dudzinski - grazie!).

Wars pływa łódką po Wiśle... jak widać, nie tylko dzieci brały udział w warsztatach!
Wars con la sua barca nelle acque di Vistula... il progetto è piaciuto anche ai grandi!


 


Wars i Sawa = Warszawa!
Wars e Sawa = Varsavia!
    

Legendarne spotkanie Warsa i Syrenki Warszawskiej!
L'importantissimo incontro di Wars e Sirenetta di Warszawa!