sabato 16 marzo 2019

Kolejna sobota w szkole i przedszkolu
Un altro incontro a scuola polacca

Po naszej udanej zabawie karnawałowej spotkaliśmy się ponownie 9 marca 2019 roku.
Dopo la bella e allegra festa di carnevale ci siamo incontrati di nuovo il 9 marzo 2019.