venerdì 17 marzo 2017

Spotkanie w Ambasadzie
L'incontro presso l'Ambasciata

W Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie odbyło się spotkanie Marszałaka Senatu Stanisława Karczewskiego i przedstawicieli Parlamentu z przedstawicielami Polonii we Włoszech. Nasze Stowarzyszenie było na tym spotkaniu reprezentowane przez panią prezes. W kuluarach rozmawiano wiele o edukacji.

Presso l'Ambasciata della Republica di Polonia in Roma il Presidente del Senato Stanisław Karczewski e i delegati del Parlamento polacco hanno incontrato i rappresentanti degli emigrati polacchi in Italia. Ha partecipato all'incontro anche la presidente della nostra Associazione. Si è parlato molto di educazione.


lunedì 13 marzo 2017

Spotkanie w Polskiej Ludotece, 11 marca 2017. L'incontro in Ludoteca Polacca del 11 marzo 2017.


Sobotnie zajęcia w Polskiej Ludotece rozpoczęły się w ogrodzie. W powietrzu czuć już było wiosnę, trawa się zazieleniła, a dzieciaki bardzo chętnie uczestniczyły w grach w plenerze. Po przerwie podwieczorkowej uczniowie wraz z nauczycielkami udali się do klas, w których kontynuowano naukę języka polskiego. W pierwszej klasie stawiano czoła trudnym zagadnieniom ortograficznym związanym z "rz" i "dz", "cz". Drugoklasiści pracowali nad rzeczownikiem, za to przedszkolaki omawiały 5 zmysłów, rysowały i uczyły się nazw roślin typowych dla tej nowej pory roku. Jak zwykle było gwarnie i wesoło. Do zobaczenia na następnych zajęciach, które odbędą się w sobotę 25 marca 2017, jak zawsze w Campigli dei Berici.

La prima parte dell'incontro in Ludoteca del sabato scorso si e' svolto all'aria aperta nel giardino della scuola. In giro si sentiva già il profumo di primavera, l'erba è diventata piu' verde ed i bambini con tanta gioia hanno parteciapato ai giochi all'esterno. Dopo la pausa merenda gli alunni accompagnati dalle maestre sono entrati nelle classi dove hanno proseguito con lo studio della lingua polacca. Nella classe prima i bimbi hanno affrontato una difficile questione di ortografia delle "rz", "dz", "cz". Le seconde hanno lavorato con il sostantivo, nella ludoteca invece, i piu' piccoli discutevano sui i 5 sensi, hanno dipinto ed imparato i nomi delle piante tipiche per la nuova, fresca stagione che sta arrivando. Come sempre il tempo trascorso insieme è volato! Ci vediamo al prossimo incontro in ludoteca, il sabato 25 marzo 2017, sempre a Campiglia dei Berici. A prestissimo!mercoledì 8 marzo 2017

11 Lutego 2017. L'incontro del 11 febbraio 2017.

W sobotę 11 lutego odbyło się spotkanie w ludotece i szkole polskiej. Najmłodsze dzieci przygotowywały się do nadchodzących bali karnawałowych-ćwiczyły tańce, recytowały wierszyki o karnawale oraz pracowały nad rysunkiem "Za kogo chcesz być przebrany w tym roku?". Później każde dziecko przygotowało własną maskę karnawałową z kartonu. W kolejnej części zajęć maluchy doskonaliły rozpoznawanie i czytanie sylabek "ba, be bi bo bu i by".
Starsze dzieci za to na lekcji języka polskiego prowadziły zabawy z narzędnikiem i miejscownikiem. Czytano również książki i rozmawiano o patriotyzmie.

Il sabato 11 febbraio 2017 si e' svolto incontro bisettimanale in ludoteca polacca. I bambini piu' piccoli si preparavano all'inizio del carnvale- facevano le prove generali dei balli, recitavano le filastrocche di carnevale e disegnavano un progetto intitolato: "Da chi vuoi travestirti quest'anno?". Piu' tardi ogni bimbo ha preparato con la maestra la propria maschera di carnevale in cartoncino. Invece dopo la pausa per la merenda i bimbi facevano gli esercizi di ortografia e lettura delle sillabe ba, be, bi, bo, bu e by.
I bambini piu' grandi invece, durante la lezione di lingua polacca si esercitavano giocando con lo strumentale e il locavtivo. Inoltre, leggevano i libri e parlavano di patriotismo.