domenica 23 settembre 2012

Pani Jesień do nas przyszła...
Autunno alle porte...

Do naszej Ludoteki przyszła jesień...
Alla nostra Ludoteca è arrivato l'autunno...

Jak zwykle, pani Bernardeta pokazała nam jak wiele radosnych zabaw może nam ułatwić Matka  Natura
Come sempre, la maestra Bernardeta ha preparato per noi i giochi autunnali

Najpierw poszliśmy do parku nazbierać liście, by potem...
Prima siamo andati al parco a raccogliere le foglie colorate per...

... by potem bawić się nimi!
...per poter divertirsi alla grande!


lunedì 17 settembre 2012

Inauguracja roku szkolnego 2012/13
Inaugurazione anno scolastico 2012/13

W dniu 15 września 2012 r. zainaugurowaliśmy Nowy Rok Szkolny! 
Zapraszamy Was do obejrzenia krótkiego fotoreportażu:

Il 15 settembre 2012 abbiamo inaugurato il nuovo anno scolastico, vi invitiamo a guardare le foto:

Inauguracja rozpoczęła się około godz. 16.00...
L'inaugurazione iniziata verso le ore 16.00...

Przemawiali goście, a my z niecierpliwością oczekiwaliśmy pierwszych zajęć...
Gli ospiti ci davano il benvenuto, mentre noi... non vedevamo l'ora di cominciare le nostre attività...

Ale zanim mogliśmy w końcu zacząć... odbyło się uroczyste Ślubowanie, a Konsul Generalny RP w Mediolanie, pan Jerzy Adamczyk, dokonał pasowania - nasi starsi koledzy i koleżanki zostali w końcu Uczniami!
Ma prima delle attività... i nostri colleghi più grandi hanno promesso di essere bravi studenti, ha testimoniato il Console Generale della Repubblica di Polonia in Milano, sig. Jerzy Adamczyk

Nasze starsze koleżanki z III klasy wręczyły Panu Konsulowi upominek - ludotekowy kubek!
Le nostre colleghe della 3a elementare hanno consegnato al Sig. Console un piccolo pensiero da parte di Ludoteca.

Gośćmi naszej uroczystości byli między innymi: Konsul Generalny RP w Mediolanie, pan Jerzy Adamczyk, Bumistrz Miasta, pani Marisa Gonella, Prezes Banku, sig. Gabriele Ferrari i członkowie Zarządu Fundacji "Cav. Chiericati" oraz Stowarzyszenia Kulturalnego Włosko - Polskiego w Veneto. W imieniu naszego Stowarzyszenia wystąpiła Viceprezes pani Laura Pavanato.
Qua ci vedete in compagnia dei nostri ospiti, tra di loro il Console Generale della Repubblica di Polonia, sig. Jerzy Adamczyk, Il Sindaco del Comune di Campiglia dei Berici, sig. Marisa Gonella, Presidente della Banca di Credito Cooperativo di Campiglia dei Berici, sig. Gabriele Ferrari, i Consiglieri della Fondazione Scuola Materna e Nido Integrato "Cav. Chiericati" e dell'Associazione Culturale Italo - Polacca del Veneto. La nostra Associazione è stata rappresentata dal Vicepresidente, l'avv. Laura Pavanato.

Było nad dużo więcej, ale wszyscy nie zmieścili się na zdjęciu!
Eravamo tanti, tanti... ma non tutti si vedono sulla foto!
Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania Fundacji Edukacja dla Demokracji za wsparcie finansowe naszego projektu, Fundacji Semper Polonia za wsparcie rzeczowe i Fundacji Oświata Polska za Granicą za wyposażenie na czas naszych dzieci w podręczniki, Konsulatowi Generalnemu RP w Mediolanie za wsparcie, jakiego nam udziela od początku istnienia naszej Ludoteki.