venerdì 19 maggio 2017

6 maja 2017- sobotnie popołudnie w Ludotece. Il sabato pomeriggio in Ludoteca Polacca, 6 maggio 2017


Wszyscy, którzy nas regularnie obserwują wiedzą już doskonale, że na zajęciach zawsze dużo się dzieje. Na minionym lodotekowym spotkaniu dzieci pogębiały wiedzę geograficzno- przyrodniczą Polski. Z Panią Basią rozmawiano o ochronie przyrody w Polsce, o licznych Parkach Narodowych i o gatunkach zwierząt je zamieszkujących. Było wiele ciekawych tematów do dyskusji- na przykład wspólnie zastanawiano się czy zoo jest przykładem pozytywnej czy negatywnej działalności człowieka. Oprócz tego, starsze dzieci z klas szkolnych przygotowały projekty ilustrujące podział polityczny "naszej" części Europy- Polska i jej sąsiedzi.

Chiunque ci segue in modo regolare sa, che nella nostra ludoteca c'è sempre tanto movimento e tanti progetti interessanti da sviluppare. Per esempio, durante lo scorso incontro di sabato pomeriggio i bambini approfondivano la loro conoscenza della situazione geo-politica della Polonia. Con la maestra Basia hanno parlato della Flora e Fauna polacca, di numerosi Parki Nazionali con tanti esemplari di animali protetti. Ci sono stati vari argumenti per la conversazione, per esempio ci si chiedeva se uno zoo sia un esempio di attività umana positiva e negativa per le speci. A parte questo, i bambini piu' grandi della scuola elementare hanno realizzato un progetto dove è stata rappresentata la locazione dei stati confinanti con la Polonia (nessuno si è scordato del Mar Baltico!:) ).


Spotkanie 22 kwietnia 2017. L'incontro del 22 aprile 2017Oto krótka relacja fotograficzna z zajęć z 22 kwietnia. Dzieci poznawały przyrodę oraz .. Układ Słoneczny! Na naszych zajęciach zawsze dużo się dzieje.

Ecco qui una breve presentazione fotografica del incontro di 22 aprile. I bambini continuavano con la scoperta della natura e .... Il Sistema Solare!


giovedì 18 maggio 2017