venerdì 3 luglio 2015

Być Polakiem - uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie
Być Polskiem-Essere Polacco - la festa di conclusione presso il Castello Reale di Varsavia

Na początku lipca br. w sali balowej Zamku Królewskiego w Warszawie odbyła się VII Gala Międzynarodowego Konkursu dla Dzieci i Młodzieży Polonijnej organizowanego przez Fundację "Świat na TAK", której prezesem jest pani Joanna Fabisiak (od kilku kadencji posłanka na Sejm RP).


I primi giorni di luglio siamo stati invitati alla festa di conclusione del concorso internazionale per i bambini e ragazzi polacchi nel mondo che si e' svolta al Castello Reale di Varsavia. Il concorso e' stato realizzato per la 7a volta dalla fondazione "Świat na TAK - Il Mondo SI" e la sua presidente, l'onorevole polacca, la signora Joanna Fabisiak.

W tegorocznej gali wśród laureatów Konkursu znalazła się ludotekowiczka Ines Iadadi, która na uroczystość przybyła z mamą, Anną i braciszkiem prosto z Włoch. Dzięki uprzejmości Pani Poseł, podczas wręczenia nagród obecna była również viceprezes Polskiej Ludoteki Rodzinnej, Barbara Czyżewska, dzięki której możemy pokazać Wam zdjęcia. Dziękujemy!

Tra i premiati di quest'anno e' stata una bambina di Ludoteca delle Famiglie Polacche - Ines (11 anni) che a Varsavia e' arrivata con la sua mamma Anna e fratellino Cristian. Grazie alla gentile onorevole Joanna Fabisiak, ha partecipato alla festa la vicepresidente della Ludoteca, Barbara Czyżewska.

Ines, pani poseł Joanna Fabisiak, Cristian i mama Anna
Ines, l'onorevole Joanna Fabisiak, Cristian e mamma Anna
Podczas uroczystości wystąpił wojskowy zespół pieśni i tańca z Warszawy z barwnym repertuarem polskich pieśni i tańców z różnych okresów walk Polaków o niepodległość
Durante la festa si e' esibito il gruppo militare folcloristico di Varsavia presentando il repertorio dei canti e balli dei vari periodi della Polonia mentre combateva per l'indipendenza