sabato 19 novembre 2011

Świąteczne Bajkowanie
Favole NatalizieTegoroczne spotkanie bożonarodzeniowe upłynęło nam w bajkowej atmosferze. Aktor filmowy i teatralny, absolwent łódzkiej PWSFTviT im. Leona Schillera w Łodzi, znany ze scen warszawskich, Jan Kozaczuk, przygotował i zrealizował z dziećmi z Polskiej Ludoteki Rodziennej warsztaty teatralne. Zajęcia odbyły się 3 i 11 grudnia w siedzibie Ludoteki. Dzieci pracowały nad dykcją, interpretacją tekstu i nad ruchem scenicznym, w oparciu o znane polskie poezje i piosenki dziecięce.
Finałem warsztatów był spektakl wg pomysłu i scenariusza Jana Kozaczuka z jego udziałem, przy współpracy Joanny Lampart, w którym wystąpiły wszystkie nasze dzieci, pt.: "Zabawa w świętowanie".
Na zakończenie przedstawienia do Polskiej Ludoteki Rodzinnej przybył Mikołaj z ogromnym workiem prezentów. Poprosił o zaśpiewanie jakiejś piosenki, więc specjalnie dla niego dzieci odśpiewały  kolędę "Przybieżeli do Betlejem". Po kolędzie przyszedł czas na wspólny taniec, po którym Mikołajowi zrobiło się bardzo miło i  nadszedł czas na rozdanie prezentów. Każde dziecko odebrało paczkę od Mikołaja skrywającą niespodzianki.


Spotkanie było okazją do przypomnienia dzieciom o polskiej tradycji dzielenia się opłatkiem, do skosztowania polskich tradycyjnych potraw świątecznych przygotowanych przez ludotekowe mamy i do wysłuchania pięknych polskich kolęd, które towarzyszyły nam w tle podczas spotkania...

Zgodnie z obietnicą wystawiony został na aukcję obraz podarowany Ludotece przez artystkę Jadwigę Jakubas. Dzieło ilustrujące "Przypowieść o maku" Czesława Miłosza, namalowane, jak sama artystka powiedziała, oczami dziecka, zostało zakupione po zaciętej licytacji, przez panią Grażynę - mamę z Ludoteki.
Zdobyte fundusze zostały zdeponowane w kasie Komitetu Rodzicielskiego Polskiej Ludoteki Rodzinnej i sami rodzice zdecydują na co zostaną wykorzystane.

Podczas spotkania uczestnicy mogli podziwiać galerię prac nadesłanych na konkurs plastyczny zorganizowany w ramach obchodów Roku Miłosza w Ludotece 5 listopada. Wystawione prace nie dotarły na czas i nie wzięły udziału w konkursie, ale dzięki galerii bożonarodzeniowej 3 prace otrzymały nagrody publiczności:
Zuzanna Zamiela, lat 9 ze Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy stałym przedstawicielstwie RP w Genewie, Szwajcaria              Alicja Slawińska, lat 10 ze SPK przy Ambasadzie RP w Londynie, Anglia
Julia Janiak, lat 6 ze SPK przy Ambasadzie RP w Bernie z siedzibą w Zurychu, Szwajcaria

Nagrody wszystkim nagrodzonym dzieciom zostały już wysłane pocztą. Dyplomy i albumy dla Szkół zostaną przesłane w najbliższym czasie (wciąż czekamy na albumy, które są w druku). Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie!
Boże Narodzenie 2011

Inicjatywa została zorganizowana dzięki wsparciu  Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie
Prezenty dla dzieci i personelu zostały zakupione dzięki Komitetowi Rodzicielskiemu przy wsparciu Rodziców.
Iniziativa viene sostenuta dal Consolato Generale della Repubblica di Polonia in Milano .
I regali per i bambini ed il personale della Ludoteca sono stati acquistati grazie al Comitato dei Genitori con il sostegno economico dei Genitori.

sabato 12 novembre 2011

OBCHODY ROKU CZESŁAWA MIŁOSZA

 DZIECIĘCY KONKURS RECYTATORSKI 
"Malownicza wieś w utworach polskich autorów poezji dziecięcej"W sobotę, 5 listopada 2011 roku, w siedzibie Polskiej Ludoteki Rodzinnej w Campiglia dei Berici odbył się Dziecięcy Konkurs Recytatorski zrealizowany we współpracy z Konsulatem Generalnym RP w Mediolanie w ramach obchodów Roku Czesława Miłosza. Na konkurs zatytułowany „Malownicza wieś w utworach polskich autorów poezji dziecięcej” każdy z uczestników przygotował jeden wiersz w języku polskim o tematyce wiejskiej wybranego polskiego poety. Konkurs podzielony został na trzy kategorie wiekowe: I kategoria 5-latków, II kategoria 6-latków i III kategoria 7-latków. W konkursie wzięło udział 12 dzieci. 
Od lewej: B.Lenart, E.Nowokuńska,
K.Koler, J.Jakubas
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu i nad wyłonieniem spośród uczestników laureatów  czuwała komisja złożona z: Barbary Lenart - restauratora zabytków, Jadwigi Jakubas - malarki , Kariny Koler - nauczyciela języka polskiego i Edyty Nowokuńskiej - prezesa zaprzyjaźnionego Związku Polaków w Trentino.
Oficjalne rozpoczęcie obchodów
Roku Miłosza

Konkurs rozpoczął się o godzinie 18.00 przemówieniem powitalnym Barbary Czyżewskiej, Sekretarza Generalnego Stowarzyszenia Kulturalnego Włosko – Polskiego w Veneto.                                                                                                 
Po wprowadzeniu uczestników wieczoru w symbolikę i znaczenie tematyki konkursu jakim było piękno krajobrazów wsi polskiej w utworach literackich, prowadzący konkurs, Bernardeta Janiszewska i Anna Maciejko, przedstawily kryteria oceny uczestników. Recytację rozpoczęły dzieci z I grupy wiekowej, następnie kolejno z pozostałych grup. Po zakończeniu recytacji, dzieci wraz z rodzicami, zaproszone zostały do obejrzenia wystawy prac plastycznych nadesłanych przez szkoły i przedszkola polonijne z całego świata, biorących udział w zorganizowanym przez Polską Ludotekę Rodzinną, Międzynarodowym Konkursie Plastycznym zatytułowanym „Życie na wsi inspirowane poezją Miłosza”. Rodzice zostali zachęceni do oddania głosów na wybrane przez nich prace a w tym samym czasie komisja udała się na naradę o wyłonienie laureatów konkursu. Po krótkiej przerwie na poczęstunek ogłoszone zostały wyniki konkursu. Laureatami poszczególnych grup wiekowych zostali:
Laureaci i uczestnicy Konkursu
z Jurorami i wychowawcą kl. II

 I kategoria wiekowa do lat 5
1 miejsce Elena (Vicenza), 2 miejsce Daniel (Vicenza), 3 miejsce Isabella (Padova). 
II kategoria 6 lat
1 miejsce Mikołaj (Vicenza), 2 miejsce Irene (Padova).
III  kategoria 7 lat 
1 miejsce Zoe (Verona), 2 miejsce Kinga (Verona), 3 miejsce  Elena (Padova). Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe i kalendarze specjalnie przygotowane na tę właśnie okazję   ufundowane przez Konsulat Generalny RP w Mediolanie. Na zakończenie imprezy odsłonięto i zaprezentowano obraz malarki Jadwigi Jakubas, namalowany  na podstawie wiersza Czesława Miłosza „Przypowieść o maku”, którego licytacja odbędzie się 11 grudnia podaczas spotkania świątecznego Ludoteki. Organizatorzy konkursu podziękowali jurorom wręczając im pamiątkowe kalendarze i kubki z logo Ludoteki oraz słodycze. 

Jadwiga Jakubas, malarka, prezentuje obraz, który 11 grudnia
zostanie wystawiony na aukcji w Polskiej Ludotece Rodzinnej
Konkurs przygotowały i poprowadziły:
Bernardeta Janiszewska 
Anna Maciejko

MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY 
"Życie na wsi inspirowane poezją Czesława Miłosza"

W związku z obchodami Roku Miłosza, w dniu 5 lisopada 2011 r. w siedzibie Polskiej Ludoteki Rodzinnej w Campiglia dei Berici odbył się finał konkursu plastycznego pt.: „Życie na wsi inspirowane poezją Czesława Miłosza”.
W konkursie wzięło udział 110 prac nadesłanych przez 25 szkoły z 8 krajów (Polska, Wielka Brytania, Szwecja, Norwegia, Stany Zjednoczone, Belgia, Irlandia i Włochy). Niestety wiele prac doszło już po terminie, uczestnikom spotkań Polskiej Ludoteki zostaną przedstawione w galerii podczas spotkania świątecznego 11 grudnia, a do szkół zostaną wysłane pamiątkowe dyplomy. Niestety, poczta włoska zawiodła nas nie pierwszy, ale miejmy  nadzieję, ostatni raz.
Jurorki: E.Nowokuńska, B.Lenart,
Organizatroka: J.Lampart
Jurorki: J.Jakubas, K. Koler 

Jury w składzie: Edyta Nowokuńska- prezes Zwiazku Polaków w Trentino, choreograf taneczny, Barbara Lenart- artysta plastyk, konserwator sztuki, Jadwiga Jakubas- artysta malarz, Karina Koler- nauczyciel polonista, miało niezły orzech do zgryzienia, ponieważ większość prac było wykonanych na bardzo wysokim poziomie artystycznym. Po burzliwych obradach, jury zadecydowało tak:I kategoria - 5 lat
I-                   Nicolas Przybek z Przedszkola w Mielcu (Polska) za ilustrację do wiersza „Ganek”
II-                Wiktor Fąfara z Przedszkola w Rajbrot (Polska) – „Ganek”
III-             Roksana Opałacz z Przedszkola w Mielcu (Polska) - „W Szetejniach”

Nagroda publiczności dla Eleny Gotter z Polskiej Ludoteki Rodzinnej w Campiglia dei Berici we Włoszech -  „Ganek”

II kategoria 6-7 lat
I-                   Gabriela Homarowicz lat 7 ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu (Polska) za ilustrację do wiersza „Słońce”
II-                Lidia Janik lat 6 z Niepublicznej Szkoły Źrodełko w Krakowie (Polska)- „Traktat Poetycki”
III-             Wojciech Karatysz lat 7 z Polskiej Szkoły w Galway (Irlandia) -  „Traktat poetycki”

Nagroda publiczności dla Mikołaja Tosetto z Polonijnej Szkoły Podstawowej w Veneto (Włochy) za ilustrację do wiersza „Droga”

Wyróżnienia specjalne od „Accademia dei Rampanti”:
  1. Konrad Dryło lat 7 ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu (Polska) - „Słońce”
  2. Ines Iadadi lat 7 z Polonijnej Szkoły Podstawowej w Veneto (Włochy) - „W Szetejniach”

III kategoria do 10 lat
I-                   Ilona Burek lat 10 ze Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Brukseli (Belgia) - „Traktat Poetycki”
II-                Emilia Białek lat 9 z Kółka Plastycznego „Poprostu Artyści” w Nowym Jorku (Stany Zjednoczone) -  „W Szetejniach”
III-             Rafał Milewski lat 10 ze Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Sztokholmie (Szwecja) - „Traktat Poetycki”

Nagroda publiczności dla Jana Zardzewiały ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Kwidzyniu (Polska) za ilustrację do wiersza „Droga”.

Specjalnie na tą okazję, Jadwiga Jakubas, artysta malarz, wykonała obraz do wiersza „Przypowieść o ziarnku maku”, który w 11 grudnia bieżącego roku zostanie wystawiony na aukcję. Jak zaznaczyła autorka, chciała by obraz przedstawiał fragment twórczości Miłosza widziany oczami dziecka. Stąd zaobserwować można mocne kolory i specyfikę.

Oficjalne odkrycie obrazu przez artystkę Jadwigę Jakubas
Nagrody wraz z dyplomami oraz Albumem Prac stworzonym specjalnie na tą okazję przez Agnieszkę Szambelan zostaną wysłane pocztą w II połowie grudnia.

Konkurs przygotowała i poprowadziła:
Joanna Ewa Lampart

Konkursy zostały zrealizowane dzięki wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie.
„Zadanie częściowo realizowane w ramach zlecania przez Kancelarię Senatu zadań w zakresie opieki nad Polonią   i Polakami za granicą w  2011 r.”giovedì 3 novembre 2011

Obchody Roku Miłosza
Anno 2011 dedichiamo a Czeslaw Milosz


Wycieczka do Parku Edukacyjnego
Gita alla Fattoria Didattica


29/10/2011

„Zadanie realizowane w ramach zlecania przez Kancelarię Senatu zadań w zakresie opieki nad Polonią   i Polakami za granicą w  2011 r.”