martedì 23 novembre 2010

Mój Przyjaciel Miś
Il mio amico Orsacchiotto

Po raz drugi nasza Ludoteka wzięła udział w konkursie organizowanym corocznie przez polskie przedszkole w Syryni pt.: "Mój Przyjaciel Miś", dla dzieci w dwóch grupach wiekowych, 3-4 i 5-6 lat.
W tym roku nasze maluchy z mgr  Bernardetą Janiszewską przygotowały misie wg własnego pomysłu z kolorowych kawałków cienkiego filcu i guzików, a starszaki z mgr Moniką Musialską wykreowały misie z dowolnych materiałów.

Già la seconda volta la nostra Ludoteca partecipa al concorso organizzato ogni anno dalla scuola materna polacca di Syrynia, intitolato "Il mio amico Orsacchiotto", per le due fascie d'età, 3-4 e 5-6 anni.
Quest'anno i nostri piccoli con la dott.ssa Bernardeta Janiszewska hanno fatto gli orsacchiotti con dei pezzi preparati colorati di feltro, ed il gruppetto dei grandi con la dott.ssa Monika Musialska hanno creato degli orsacchiotti secondo le proprie idee dei bambini.
Informujemy wszystkich, że Światowy Dzień Misia obchodzony jest  25 listopada!
Informiamo tutti, che la Giornata Mondiale dell'Orsacchiotto si festeggia il 25 novembre!
Kliknij poniżej, aby wejść w Galerię/ Clicca sotto per entrare nella Galleria FOTO

domenica 7 novembre 2010

Zabawy z Fryderykiem - warsztaty muzyczne
I giochi con Federico - laboratorio di musica

W sobotę, 6 listopada, uczniowie Szkoły Polonijej w Veneto przy Polskiej Ludotece Rodzinnej rozpoczęli realizację warsztatów muzyczno-wokalnych, opartych na muzyce i pieśniach Fryderyka Chopina. Pierwsze spotkanie muzyczne poprowadził polski pianista mieszkający w Veneto, Jakub Tchorzewski. Zapoznał dzieci z podstawowymi terminami muzycznymi, zaprezentował najbardziej znane utwory Chopina i opowiedział dzieciom a tańcach narodowych. Spotkanie zakończył krótki recital, jaki artysta zagrał dla wszystkich dzieci, nauczycieli i rodziców z Polskiej Ludoteki Rodzinnej.

Sabato 6 novembre, i bambini della Scuola Polacca del Veneto della Ludoteca delle Famiglie Polacche hanno iniziato a realizzare i laboratori di musica, basati sulle note e brani di Federico Chopin. Il primo incontro è stato condotto dal pianista polacco che vive nel Veneto, Jakub Tchorzewski. Ha spiegato ai bambini i termini tecnici della musica, ha presentato i brani più conosciuti di Chopin, ha racconatato e presentato i balli nazionali. L'incontro è stato finalizzato con un breve recital del pianista davanti al pubblico composto da tutti i bambini, insegnanti e genitori della Ludoteca.

Warsztaty muzyczno-wokalne zostały zrealizowane dzięki wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie.
I laboratori di musica e canto sono stati realizzati grazie al supporto del Consolato Generale della Repubblica di Polonia in Milano.


Aby zobaczyć Galerię kliknąć/ Per visitare la Galleria cliccare: TUTAJ/QUI galleria

Jesień w sztuce - warsztaty artystyczne cz. 2
Autunno nell'arte - laboratorio artistico parte 2a

W sobotę, 6 listopada naszych przedszkolaków odwiedziła ponownie mgr Joanna Lampart zabierając ich w świat sztuki, w rytmie muzyki klasycznej... Dzieci fantastycznie reagowały na muzykę, chętnie brały udział w zabawach ruchowych związanych z jesienią. Doskonale radziły sobie ze wskazaniem jesiennych kolorów, a na koniec każdy wykonał przepiękny naszyjnik z makaronu w kolorze jesiennej jarzębiny...

Sabato 6 novembre la nostra Ludoteka ha ospitato la dott.ssa Joanna Lampart, con la quale i nostri bambini viaggiavano nel mondo dell'arte nel ritmo della musica classica... I bambini hanno partecipato volentieri ai giochi autunnali con la musica. Sono riusciti perfettamente ad indicare i colori dell'autunno, e alla fine ognuno ha preparato una bellissima collana di pasta di colore della stagione attuale...

Warsztaty Jesień w sztuce zostały zrealizowane dzięki wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie.
I laboratori L'autunno nell'arte sono stati realizzati grazie al supporto del Consolato Generale della Repubblica di Polonia in Milano.

Aby zobaczyć Galerię kliknąć/ Per visitare la Galleria cliccare: TUTAJ/QUI galleria