mercoledì 16 settembre 2009

Inauguracja Nowego Roku Szkolnego w Polskiej Ludotece
Inaugurazione del Nuovo Anno Scolastico presso la Ludoteca Polacca

W sobotę, 12 września miała miejsce inauguracja nowego roku szkolnego, na którą przybył Konsul Generalny Rzeczpospolitej Polskiej z Mediolanu, Pan Krzysztof Strzałka, przekazując nam materiały dydaktyczne dla dzieci od 3 do 6 lat, w postaci podręczników i ćwiczeń ułatwiających prowadzenie zajęć w języku polskim. . Na spotkanie przybyli liczni ludotekowicze, a wśród nich kilka nowych rodzin z okolic Padwy a nawet z Werony. Dzieki Panu Konsulowi mieliśmy bardzo smaczny poczęstunek, wzbogacony o polskie wypieki przyniesione przez mamy maluchów. W sympatycznej i rodzinnej atmosferze, każdy miał okazję porozmawiać osobiście z Panem Konsulem, poznać innych rodziców, zobaczyć jak maluchy radzą sobie bawiąc się z innymi polskimi dziećmi...
Dziekujemy Wszystkim!

Il sabato, 12 settembre abbiamo inaugurato il nuovo anno scolastico presso la Ludoteca Polacca, alla presenza del Console Generale della Repubblica Polacca da Milano, il Signor Krzysztof Strzalka. Il Console ci ha consegnato il materiale didattico per i bambini dai 3 ai 6 anni, i libri e gli esercizi per poter migliorare le nostre attività mogliorando anche la conoscenza del polacco dei nostri bimbi.
Per la prima volta, oltre le famiglie che fanno già parte di noi, sono venute anche le famiglie nuove sia della provincia di Padova che da Verona. Il Console ci ha offerto il rinfresco e le mamme hanno arrichito la tavola con dei dolci fatti a casa. In un'atmosfera simpatica e familiare, ognuno aveva la possibilità di conoscere il Sig. Strzalka, parlare con gli altri genitori, e vedere come i nostri bimbi giocano con gli altri bimbi polacchi...Ringraziamo Tutti!


Zapraszamy do galerii - La nostra Galleria TUTAJ/QUI galleria

mercoledì 2 settembre 2009

Witamy po wakacjach!!!
Bentornati!!!

Drodzy Państwo! Wszystkich tych, dla których ważne jest kultywowanie języka polskiego w rodzinie, przekazywanie polskich tradycji młodszym pokoleniom, a przede wszystkim tych, którzy mają potrzebę kontaktu z innymi polskimi emigrantami, posiadającymi dzieci w wieku przedszkolnym i młodsze, zapraszamy na najbliższe spotkanie, które odbędzie się już 12 września 2009 w godzinach od 16.00 do 19.00. Swój udział w spotkaniu zapowiedzial Konsul Generalny RP Pan Krzysztof Strzałka z Mediolanu. Liczymy na Państwa przybycie wraz z dziećmi!

Gentili Signori! Tutti coloro, che vogliono coltivare la lingua polacca nella propria famiglia, mantenere le tradizioni polacche, ma sopratutto chi abbia bisogno di stare in compagnia con gli altri emigrati polacchi, genitori dei figli fino a 6 anni, invitiamo a partecipare al incontro il 12 settembre 2009 dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
Aspettiamo la visita del Console Generale della Repubblica Polacca, Sig. Krzysztof Strzalka da Milano.
Vi aspettiamo con i Vostri figli!