mercoledì 2 settembre 2009

Witamy po wakacjach!!!
Bentornati!!!

Drodzy Państwo! Wszystkich tych, dla których ważne jest kultywowanie języka polskiego w rodzinie, przekazywanie polskich tradycji młodszym pokoleniom, a przede wszystkim tych, którzy mają potrzebę kontaktu z innymi polskimi emigrantami, posiadającymi dzieci w wieku przedszkolnym i młodsze, zapraszamy na najbliższe spotkanie, które odbędzie się już 12 września 2009 w godzinach od 16.00 do 19.00. Swój udział w spotkaniu zapowiedzial Konsul Generalny RP Pan Krzysztof Strzałka z Mediolanu. Liczymy na Państwa przybycie wraz z dziećmi!

Gentili Signori! Tutti coloro, che vogliono coltivare la lingua polacca nella propria famiglia, mantenere le tradizioni polacche, ma sopratutto chi abbia bisogno di stare in compagnia con gli altri emigrati polacchi, genitori dei figli fino a 6 anni, invitiamo a partecipare al incontro il 12 settembre 2009 dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
Aspettiamo la visita del Console Generale della Repubblica Polacca, Sig. Krzysztof Strzalka da Milano.
Vi aspettiamo con i Vostri figli!