mercoledì 22 dicembre 2010

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku
Buon Natale e Felice Anno Nuovo

Wszystkim uczestnikom naszych spotkań i sympatykom naszej Ludoteki, życzymy zdrowych, pogodnych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz spełnienia wszystkich, zwłaszcza tych najbardziej skrytych i zwariowanych, marzeń w nadchodzącym Nowym 2011 Roku!
A tutti coloro che volentieri passano il tempo con noi ed  a tutti simpatizzanti, auguriamo splendido, dolce e buon Natale e tanti, tanti desideri avverati nel Nuovo Anno 2011!
Che GIOIA sia sempre con noi!

lunedì 6 dicembre 2010

Pomagamy dzieciom dotkniętym powodzią z okolic Bogatyni - przyłączcie się!
Aiutiamo ai bambini di Bogatynia e dintorni colpiti dalle alluvioni del 2010 - riunitevi a noi!

Informujemy z radością, że dzieciom z okolic Bogatyni
dotkniętym tegorocznymi powodziami przekazane zostaną paczki o wartości  1.575,00 Euro.  Poszukujemy przewoźnika, który zechce dołączyć do naszej akcji, przewożąc nieodpłatnie paczki dzieciom w okolice Bogatyni lub Zgorzelca, zabierając je od nas z okolic Padwy lub Wenecji. Czekamy na kontakt pod +39 328 5876993 lub info@poloniaveneto.it 


Con il grande piacere informiamo tutti che ai bambini colpiti dalle alluvioni del 2010 nei dintorni di Bogatyniaverranno consegnati i pacchi di un valore totale di 1.575,00 Euro!
Stiamo cercando una dita di autotrasporti che vorrà partecipare alla nostra iniziativa, portando i pacchi pronti direttamente a Bogatynia o Zgorzelec da Padova o Venezia. Contattateci subito al +39 3285876993 o al info@poloniaveneto.it
                                                                          domenica 5 dicembre 2010

Propozycja wspólnej Wigilii...
Proposta di unirsi alla Vigilia di Natale...

Kochani... Pamiętacie poprzednie spotkanie bożonarodzeniowe spędzone wspólnie w Este? Ogrom śniegu jaki nas tamtego dnia zaskoczył? Mikołaja, który mimo wszystko odwiedził nas swoim rollsem??? W tym roku na pewno nie będzie identycznie, ale może być równie sympatycznie! Na wspólną kolację Wigilijną zapraszamy wszystkich bywalców Polskiej Ludoteki Rodzinnej i sympatyków polskiej kultury 11 grudnia 2010 roku wg programu:
16.00 - 17.00 zajęcia laboratoryjne dla dzieci w wieku przedszkolnym
17.00 - 19.30 uroczysta wspólna kolacja i tradycyjne zabawy dla dorosłych i dla dzieci, w każdym wieku

Zasady i koszty udziału w spotkaniu:
- dla rodzin z dziećmi w każdym wieku, obowiązkowe potwierdzenie udziału i wpłata 7,00 Euro na prezent dla każdego dziecka do 5/12/2010
- dla rodzin bezdzietnych potwierdzenie udziału do 5/12/2010
- udział w imprezie gratis dla rodziny, która zdecyduje się przygotować polską potrawę wigilijną lub świąteczną (po uprzednim wpisaniu się na listę)
- dla rodzin, które nic nie przygotują wstęp 5,00 Euro od każdej osoby dorosłej z rodziny stowarzyszonej, 7,00 Euro od każdej osoby dorosłej z rodziny niestowarzyszonej.

Info: ludoteka@poloniaveneto.it lub 328 587 6993.Carissimi! Vi ricordate il Natale dell'anno scorso? L'inaspettabile neve che ha coperto tante strade? E il Babbo Natale che nonostante il tempo è venuto a trovarci con la sua rolls? Quest'anno non sarà uguale ma di sicuro sarà simpatico! Invitiamo tutti quelli che frequentano la Ludoteca delle Famiglie Polacche di solito, ma anche tutti quelli che si sentono vicini alla nostra cultura e vorebbero passare una serata natalizia in compagnia con noi l'11 dicembre 2010 secondo il programma:
16.00 - 17.00 le attività per i bambini in età prescolare
17.00 - 19.30 la cena di vigilia di Natale tradizionale e le attività natalizi per i piccoli e grandi nonostante l'età.

Regole e costi di partecipazione:
- per le famiglie con i bambini in ogni età bisogna prenotare il posto e versare i 7,00 Euro per il regalo per ogni bambino entro il 5/12/2010
- per le famiglie senza figli prenotare il posto entro il 5/12/2010
- pagamento: la famiglia che deciderà a portare con sè un piatto tradizionale polacco natalizio (iscrivendosi prima alla lista) entra gratis, le persone adulte delle famiglie-soci che non portano da mangiare pagano 5,00 Euro a testa, e le persone adulte delle famiglie non associate - 7,00 Euro a testa.

Info: ludoteka@poloniaveneto.it e/o 3285876993.

Zabawy z Fryderykiem - warsztaty wokalno-muzyczne
I giochi con Federico - il laboratorio di canto e musica

W dniu 4 grudnia 2010, mieliśmy ostatnie spotkanie z polskimi artystami, śpiewaczką Dominiką Zamarą i pianistą Jakubem Tchorzewskim. Artyści poprowadzili trzy spotkania: muzyczne, wokalne i wokalno-muzyczne. Opierając się na muzyce Fryderyka Chopina zapoznali dzieci z I klasy polonijnej szkoły podstawowej z pojęciem rytmu i z technicznym nazewnictwem w muzyce, uświadomili różnice pomiędzy podstawowymi polskimi tańcami, poprowadzili ćwiczenia oddechowe jakimi posługują się zawodowi śpiewacy, ale przede wszystkim zapoznali z najbardziej znanymi melodiami skomponowanymi przez Fryderyka Chopina.
Spotkanie zakończyło się krótkim recitalem dla wszystkich uczestników spotkań w Ludotece w wykonaniu artystów z udziałem dzieci. Na zakończenie wspólnych zajęć każdy z uczestników i artyści otrzymają płytę dvd z pamiątkowymi zdjęciami i filmem dokumentującym zajęcia, autorstwa Agnieszki Szambelan.


Warsztaty zostały zrealizowane dzięki wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie.

Il 4 dicembre 2010 la nostra Ludoteca ha ospitato di nuovo i due artisti polacchi che vivono in Italia, la cantante lirica Dominika Zamara e il pianista Jakub Tchorzewski. Gli artisti hanno condotto 3 incontri: musicale, di canto e uno dedicato sia a musica che al canto. Basando sulle composizioni di Chopin hanno spiegato ai bambini cosa vuol dire il ritmo, quali sono i balli polacchi più popolari e perché sono diversi tra di loro, hanno insegnato gli esercizi che usano i cantanti professionali per preparare la voce al canto, ma sopratutto hanno fatto conoscere le musiche più belle scritte da Chopin...
L'incontro si è concluso con un breve concerto per tutte le famiglie che frequentano la Ludoteca con la partecipazione dei bambini della Ia elementare della nostra scuola che ha partecipato nel progetto.
Alla fine dei laboratori, tutti i protagonisti avranno un dvd completo delle foto e i filmati di tutte le attività fatte insieme, elaborato da Agnieszka Szambelan.

I laboratori sono stati realizzati grazie al sostegno del Consolato Generale della Repubblica di Polonia in Milano.

Spotkanie z dnia 4 grudnia 2010 roku
Incontro del 4 dicembre 2010

Nasze grudniowe spotkanie poświęciliśmy rozmowom o  marzeniach, tych maleńkich i tych większych a nawet o tych ogromnych. Wspólnie zaczęliśmy przygotowywać ozdoby choinkowe na następne zajęcia, a na koniec każdy z nas wykonał projekt najpiękniejszej choinki jaką sobie wymarzył...

Stavolta abbiamo parlato dei desideri, quei piccoli e di quei grandi ma anche o forse spratutto di quelli enormi. Assieme abbiamo cominciato a preparare gli addobbi natalizi per la prossima volta, e alla fine ognuno di noi ha creato un albero di natale più bello che si possa immaginare...