martedì 26 gennaio 2016

"Książki mojego dzieciństwa"         Od początku działalności Ludoteki duży nacisk kładziemy na lekturę polskiej literatury dziecięcej, stąd pomysł spotkań autorskich z polskim pisarzami współczesnej literatury polskiej dla dzieci, stąd nasza dbałość o zasoby „ludotekowej” biblioteki. Staramy się również uświadomić rodzicom istotę wspólnego czytania polskiej literatury, jako jednego z elementów wspierania w nauczaniu języka polskiego. Literatura może stać się również elementem do wspólnej rozmowy o własnych doświadczeniach i przeżyciach, czy też rozmowy w celach wychowawczych.
  
Projekt "Książki mojego dzieciństwa" rozpoczęliśmy w listopadzie. Już wcześniej, dzięki wsparciu finansowemu Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie, zostały zakupione nowe pozycje książkowe przeznaczone do realizacji projektu. 21 listopada 2015 r. został zrealizowany jeden z ważnych elementów tego projektu, czyli spotkanie z rodzicami przeprowadzone przez polonijnego koordynatora kampanii Cała Polonia Czyta Dzieciom na Włochy panią mgr Barbarę Czyżewską. Spotkanie miało charakter prelekcji nt. zalet głośnego czytania dzieciom już od urodzenia i wielopokoleniowej komunikacji właśnie poprzez czytanie. Rodzice postawili sobie pytanie, co ich samych pociągało w książkach, dlaczego i co czytali. Wszystko po to, by skłonić do refleksji, że powody do sięgania po książki tego czy innego rodzaju są odmienne dla rodzica i dla dziecka, ale takżepo to, by spróbować znaleźć wspólny powód sięgania po książki. Jedno jest pewne, bez czytającego rodzica, nie ma czytającego dziecka.        W ramach projektu odbyło się kilka spotkań. Dzieci podzielone zostały na dwie grupy wiekowe - szkolną i przedszkolną. W trakcie spotkań zrealizowały m.in. prace plastyczne dotyczące swojego ulubionego bohatera czy książki, zaprojektowały zakładki do książek, uczestniczyły w zabawach związanych z opowieściami i legendami, opowiadały o swojej ulubionej książce, którą wcześniej przyniosły z domu, by pokazać kolegom. Okazało się, że dzieci bardzo chętnie dzieliły się z innymi swoimi doświadczeniami czytelniczymi. Została przygotowana wystawa prac plastycznych dzieci, odbyło się rówież głosowanie na najładniejszą pracę plastyczną. Pod koniec kadego z tych spotkań każde dziecko mogło sobie wypożyczyć jedną książkę z puli zakupionych pozycji.              
            Projekt okazał się na tyle ciekawy i interesujący, że zamierzamy w nowym roku przeprowadzić jeszcze kilka podobnych spotkań, w trakcie których wybierzemy również najbardziej popularną i najbardziej interesującą książkę dla dzieci i młodzieży według rodziców i według dzieci.


Projekt “Książki mojego dzieciństwa został zrealizowany przy współpracy z Konsulatem Generalnym RP w Mediolanie i współfinansowany z funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.             

Progetto "I libri della mia infanzia“ è stato realizzato in collaborazione con il Consolato Generale della Repubblica di Polonia in Milano e parzialmente finanziato dai fondi per le Comunità Polacche del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Polonia.