lunedì 29 luglio 2013

Witamy Julię Annę!
Julia Anna benvenuta!

Nasze bociany nie odpoczywają, dziś przyniosły nam nowinę, że jest już z nami Julia Anna, młodsza siostrzyczka Kingi. Gratulujemy szczęśliwym rodzicom, Sylwii i Erykowi!

Le nostre cicogne ci hanno portato un messaggio: stamattina è nata Julia Anna, la sorellina di Kinga. Congratuliamoci con i felici genitori, mamma Sylwia e papà Eryk!

venerdì 19 luglio 2013

giovedì 18 luglio 2013

Pracowite wakacje ludotekowych nauczycieli
Corsi di aggiornamento per i nostri insegnanti

VII Spotkania z Historią Najnowszą (1 - 10 lipca 2013 r.)
7° Incontro con la Storia Moderna (1 - 10 luglio 2013)

W tegorocznych Spotkaniach z Historią Najnowszą w Oborach koło Warszawy udział wzięła mgr Joanna Oborzyńska, nauczycielka naszej Szkoły. Szkolenie zorganizował Instytut Pamięci Narodowej, wzięło w nim udział 37 nauczycieli i animatorów polonijnych z 11 krajów Europy i Ameryki Północnej.


La nostra insegnante, dott.ssa Joanna Oborzynska ha partecipato al 7° Incontro con la Storia Moderna, il corso organizzato dal Istituto della Memoria Nazionale. Agli Incontri con la Storia hanno partecipato 37 insegnanti ed animatori culturali della comunità polacca nel mondo, che insegnano la storia o realizzano i progetti culturali (dai 11 paesi europei e di America).

V Szkoła Liderów Polonijnych Europy Zachodniej (25 czerwca - 7 lipca 2013 r.)
V Scuola dei Lider delle Comunità Polacche in Europa dell'Ovest (25 giugno - 7 luglio 2013)

Wizyta studyjna w Łodzi, od lewej
Visita a Lodz, da sinistra:
Joanna Wypych (Grecja), Barbara Czyżewska
(Włochy), Magdalena Ihnatowicz (Norwegia)

W V edycji Szkoły Liderów Polonijnych Europy Zachodniej w Białobrzegach, wzięła udział prezes Stowarzyszenia "Polska Ludoteka Rodzinna", Barbara Czyżewska. Organizatorem cyklicznych szkoleń dla liderów społecznych i obywatelskich jest Stowarzyszenie "Szkoła Liderów", którgo założycielem jest prof. Zbigniew Pełczyński. W tegorocznej edycji, zorganizowanej przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych z funduszu otrzymanego w ramach konkursu Wspracie Polonii i Polakòw za Granicą, wzięło udział 28 liderów z 13 krajów. Wsród włoskich przedstawicieli znalazły się również Agnieszka Szol (Ognisko Polskie w Turynie), Dorota Stromidło (Stowarzyszenie Polonik w Udine) i Bernadeta Grochowska (Stowarzyszenie Polonia w Cesenie). Uczestnicy szkolenia brali udział w ćwiczeniach, wykładach i spotkaniach studyjnych ucząc się jak kreować wizerunek swój i swojej organizacji, jak być liderem angażującym, jak nawiązywać i rozwijać współpracę z innymi organizacjami i instytucjami samorządowymi. 


Zakończenie V Szkoły Liderów Polonijnych
w Pałacu Prezydenta RP
/ Fine della Scuola
presso il Palazzo del Presidente della Polonia
La 5° edizione della Scuola dei Lider dell'Europa dell'Ovest si è svolta a Bialobrzegi ed è stata organizzata dall'Associazione "The School of the Leader - La Scuola dei Lider" grazie ai fondi ricevuti dal Ministero degli Affari Esteri in Varsavia. Ludoteca delle Famiglie Polacche è stata rappresentata dal presidente, Barbara Czyzewska. Alla formazione hanno partecipato 28 persone dai 13 paesi europei, in cui altre 3 dall'Italia (Agnieszka Szol - Torino, Dorota Stromidlo - APS Polonik di Udine, Bernadeta Grochowska - APS Polonia di Cesena). Nel programma del corso c'erano gli esercizi outdoor, discussioni, dibattiti ed incontri con dei personaggi interessanti provenienti dalle organizzazioni sociali, culturali e di politica.

martedì 16 luglio 2013

Emilka jest już z nami!
Eccola Emilia!


kolor komfort
W ostatnią sobotę przyszła na świat Emilka! Serdecznie pozdrawiamy szczęśliwych rodziców: mamę Bernardetę i tatę Maxa! Do zobaczenia w Ludotece!                                                                                  Lo scorso sabato è nata Emilia, la figlia unica della mamma Bernardeta e papà Max! Congratuliamoci con loro ed auguriamo tanti momenti felici!


* zdjęcie przedstawia przypadkowe dziecko i zostało pobrane z bazy zdjęć darmowych/ la foto è stata scaricata dalla base con le foto gratuite e non presenta la bimba