sabato 25 luglio 2009

Spotkanie 25 lipca 2009
L'incontro del 25 luglio 2009

Oczekując na przybycie dzieci przygotowaliśmy coś dobrego "na przekąskę". Później zbudowaliśmy kolorowy domek, by przyjmować gości, a na koniec, rozpoczeliśmy przygotowania do realizacji akwarium, w którym niedługo będą "pływać" kolorowe rybki z papieru...
In attesa dell'arrivo dei bambini abbiamo preparato qualcosa di buono "da mangiare". Poi abbiamo costruito una casetta colorata per ospitare i piccoli, ed alla fine ci siamo messi a cominciare a realizzare un acquario, il qale tra poco riempiamo con dei pesciolini colorati di carta...

lunedì 13 luglio 2009

Spotkanie 11 lipca 2009 r.
Incontro del 11 luglio 2009

W sobotę, 11 lipca, odwiedziły same dziewczynki! I chociaż w planach mieliśmy Olimpiadę Sportową, okazało się, że dziewczynki były zainteresowane zupełnie czym innym! Najwiekszą popularnością cieszył się kącik domowy... Mimo to udało nam się przeczytać kilka wierszyków, malować farbami a na koniec odkryć, co takiego w środku ma arbuz...

Sabato, 11 luglio, sono venute a trovarci solamente le femminucce! Ed anche se in programma avevamo le Olimpiadi, le bambine erano interessate di fare altro...Il posto più frequentato era l'angolo "mamma-casetta". Nonostante quello, siamo riusciti a leggere un paio di filastroche, disegnare ed alla fine scoprire, che cosa nasconde dentro l'anguria...

mercoledì 1 luglio 2009

Biblioteczka Polska dla Maluszków i Dorosłych
Biblioteca Polacca per Piccini ed Adulti

Od najbliższych zajęć będzie możliwe wypożyczanie ksiażek!!! Aby wypożyczyć jedną ksiażkę należy na jej miejsce zostawić inną własną, którą będą mogli czytać inni. Osobno ksiażki dla dzieci i osobno dla doroslych. :)

Dal prossimo incontro sarà possibile prendere in prestito i libri polacchi!!! Per poterli noleggiare e' necessario portare in cambio un libro proprio (in lingua polacca), che sara' a disposizione degli altri. Il libro che si prende deve essere della stessa categoria di quello che si consegna.