lunedì 13 luglio 2009

Spotkanie 11 lipca 2009 r.
Incontro del 11 luglio 2009

W sobotę, 11 lipca, odwiedziły same dziewczynki! I chociaż w planach mieliśmy Olimpiadę Sportową, okazało się, że dziewczynki były zainteresowane zupełnie czym innym! Najwiekszą popularnością cieszył się kącik domowy... Mimo to udało nam się przeczytać kilka wierszyków, malować farbami a na koniec odkryć, co takiego w środku ma arbuz...

Sabato, 11 luglio, sono venute a trovarci solamente le femminucce! Ed anche se in programma avevamo le Olimpiadi, le bambine erano interessate di fare altro...Il posto più frequentato era l'angolo "mamma-casetta". Nonostante quello, siamo riusciti a leggere un paio di filastroche, disegnare ed alla fine scoprire, che cosa nasconde dentro l'anguria...