mercoledì 1 luglio 2009

Biblioteczka Polska dla Maluszków i Dorosłych
Biblioteca Polacca per Piccini ed Adulti

Od najbliższych zajęć będzie możliwe wypożyczanie ksiażek!!! Aby wypożyczyć jedną ksiażkę należy na jej miejsce zostawić inną własną, którą będą mogli czytać inni. Osobno ksiażki dla dzieci i osobno dla doroslych. :)

Dal prossimo incontro sarà possibile prendere in prestito i libri polacchi!!! Per poterli noleggiare e' necessario portare in cambio un libro proprio (in lingua polacca), che sara' a disposizione degli altri. Il libro che si prende deve essere della stessa categoria di quello che si consegna.