sabato 10 settembre 2022

Rozpoczęcie roku szkolnego
Inaugurazione dell'anno scolastico

 W sobotę 10.09.2022 r. szkoła zaczęła się od nowa. Przed wejściem do klasy zaśpiewaliśmy hymn. Było wiele lekcji i zabaw w parku. Nie mogło zabraknąć wspólnego podwieczorku.


Sabato 10.09 la scuola e ricominciata. Prima di entrare in classe abbiamo cantato l'inno nazionale polacco. C'erano molte lezioni e giochi in cortile. Non poteva mancare una merenda tutti insieme.