sabato 23 aprile 2011

Serdeczne życzenia pogodnych i radosnych Świąt Wielkanocnych, 
przy tradycyjnie obfitym stole, pełnym pisanek oraz Lanego Poniedziałku w strumieniach wody
życzy
zespół Polskiej Ludoteki Rodzinnej


Auguri di Buona Pasqua secondo le tradizioni e i sapori polacchi 
dal personale della Ludoteca delle Famiglie Polacche

martedì 12 aprile 2011

Biesiada Wielkanocna - wielopokoleniowe spotkanie polonijne
Banchetto Pasquale - incontro tra i polacchi di varie generazioni

Niezwykły dzień, niedziela i niezwykłe spotkania z Polakami żyjącymi na co dzień w Veneto, Trentino a nawet w Mediolanie i Modenie. W atmosferze wielkanocnej, dzieci i dorośli, podziwiali występy grupy folklorystycznej "Jawor" z Trentino, smakowali specjałów kuchni polskiej i uczyli się robic pisanki wg starych, tradycyjnych sposobów.

Insolita giornata, domenica e insoliti incontri tra i polacchi che vivono nel Veneto, Trentino ma anche Milano e Modena. Nell'atmosfera pasquale, sia i bambini che gli adulti e gli anziani, hanno potuto godere le esibizioni artistiche del gruppo folkloristico "Jawor" di Trentino, assaggiare le specialità della cucina polacca ed imparare a preparare le uova di Pasqua secondo le vecchie tradizioni polacche.

Biesiada Wielkanocna została zorganizowana przez Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Veneto we współpracy z Związkiem Polaków w Trentino "Polonia", przy częściowym wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie.

Il Banchetto Pasquale è stato organizzato dall'Associazione Culturale Italo-Polacca del Veneto in collaborazione con l'Associazione dei Polacchi in Trentino "Polonia", con il parziale sostegno del Consolato Generale della Repubblica di Polonia in Milano.Laboratorium manualne/ Laboratorio manuale

Krakowiak w wykonaniu zespołu "Jawor"
Biesiada Wielkanocna 2011/ Banchetto Pasquale 2011

lunedì 4 aprile 2011

Spotkanie z dnia 2 kwietnia 2011 r.
Incontro del 2 aprile 2011

Przywitała nas prawdziwie wiosenna pogoda! Aż żal było zostać w środku... na szczęście pani Bernardeta wie co lubimy najbardziej i pierwszą część zajęć spędziliśmy na placu zabaw! A potem już, zgodnie z planem poznaliśmy trzy magiczne słowa: proszę, przepraszam i dziękuję!


La primavera ci ha dato un bel benvenuto! Sarebbe stato davvero un peccato passare il pomeriggio dentro la scuola... ma per fortuna la maestra Bernardeta sa perfettamente cosa ci piace di più e la prima parte delle nostre attività abbiamo trascorso fuori al parco giochi! Poi, come prevedeva il programma, abbiamo conosciuto le tre parole magiche: per favore, scusa, grazie!