lunedì 4 aprile 2011

Spotkanie z dnia 2 kwietnia 2011 r.
Incontro del 2 aprile 2011

Przywitała nas prawdziwie wiosenna pogoda! Aż żal było zostać w środku... na szczęście pani Bernardeta wie co lubimy najbardziej i pierwszą część zajęć spędziliśmy na placu zabaw! A potem już, zgodnie z planem poznaliśmy trzy magiczne słowa: proszę, przepraszam i dziękuję!


La primavera ci ha dato un bel benvenuto! Sarebbe stato davvero un peccato passare il pomeriggio dentro la scuola... ma per fortuna la maestra Bernardeta sa perfettamente cosa ci piace di più e la prima parte delle nostre attività abbiamo trascorso fuori al parco giochi! Poi, come prevedeva il programma, abbiamo conosciuto le tre parole magiche: per favore, scusa, grazie!