martedì 12 aprile 2011

Biesiada Wielkanocna - wielopokoleniowe spotkanie polonijne
Banchetto Pasquale - incontro tra i polacchi di varie generazioni

Niezwykły dzień, niedziela i niezwykłe spotkania z Polakami żyjącymi na co dzień w Veneto, Trentino a nawet w Mediolanie i Modenie. W atmosferze wielkanocnej, dzieci i dorośli, podziwiali występy grupy folklorystycznej "Jawor" z Trentino, smakowali specjałów kuchni polskiej i uczyli się robic pisanki wg starych, tradycyjnych sposobów.

Insolita giornata, domenica e insoliti incontri tra i polacchi che vivono nel Veneto, Trentino ma anche Milano e Modena. Nell'atmosfera pasquale, sia i bambini che gli adulti e gli anziani, hanno potuto godere le esibizioni artistiche del gruppo folkloristico "Jawor" di Trentino, assaggiare le specialità della cucina polacca ed imparare a preparare le uova di Pasqua secondo le vecchie tradizioni polacche.

Biesiada Wielkanocna została zorganizowana przez Stowarzyszenie Kulturalne Włosko-Polskie w Veneto we współpracy z Związkiem Polaków w Trentino "Polonia", przy częściowym wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie.

Il Banchetto Pasquale è stato organizzato dall'Associazione Culturale Italo-Polacca del Veneto in collaborazione con l'Associazione dei Polacchi in Trentino "Polonia", con il parziale sostegno del Consolato Generale della Repubblica di Polonia in Milano.Laboratorium manualne/ Laboratorio manuale

Krakowiak w wykonaniu zespołu "Jawor"
Biesiada Wielkanocna 2011/ Banchetto Pasquale 2011