martedì 17 giugno 2014

venerdì 6 giugno 2014

Witamy Francesco!
Benvenuto Francesco!

"Hej piękni ludzie! Pojawiłem się o 22.20. Francesco" w ten radosny sposób rodzice maleńkiego Ludotekowicza powiadomili nas o przyjsciu na swiat swojego synka. Jak mówi mama Renata, Francesco czuje się dobrze a siostrzyczka Sofia dzielnie przy nim pomaga.

"Ciao bella gente! sono arrivato alle 22.20. Francesco" - così i genitori del piccolo ci hanno avvisato del meraviglioso evento. Secondo la felice mamma Renata, Francesco sta benissimo e la sua sorellina Sofia supporta la mamma in ogni faccenda che riguarda il fratellino.

mercoledì 4 giugno 2014

Toast za 25 lat Wolnej Polski
Brindisi alla Libertà

Do udziału w uroczystym spotkaniu w dniu 4 czerwca 2014 r. w Osteria Antico Sirone w Este zostali zaproszeni rodziny polonijne i nauczyciele ze Stowarzyszenia Polska Ludoteka Rodzinna, zastępca Burmistrza Miasta Este, Stefano Agujari Stoppa, osoby reprezentujące zaprzyjaźnione grupy i stowarzyszenia polonijne oraz sponsorzy i przyjaciele polskiej kultury. Zebranych powitała Prezes Ludoteki, Barbara Czyżewska dziękując za przybycie i zachęcając do wzniesienia wspólnego toastu za 25 lat wolnosci jaką cieszą się Polacy nie tylko w Polsce ale i na całym swiecie.  


Per festeggiare la Festa della Libertà del 4 giugno abbiamo invitato le famiglie polacche ed italo-polacche ed insegnanti della Ludoteca delle Famiglie Polacche, vice Sindaco del Comune di Este, Stefano Agujari Stoppa, i rappresentanti dei gruppi e delle associazioni polacche, gli sponsor e gli amici della cultura polacca. La presidente Barbara Czyzewska ha dato il benvenuto a tutti ringraziando per la loro disponibilità e la volontà di festeggiare la nuova festa polacca. A brindare alla libera Polonia questo giorno erano tutti i Polacchi che vivono i 25 anni della libertà in tutto il mondo.

Projekt został zrealizowany we współpracy i przy wsparciu finansowym Stowarzyszenia Szkoła Liderów w Warszawie, z funduszy otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Współpraca z Polonią i Polakami zagranicą w 2014 r."

Il progetto è stato realizzato in collaborazione e con il sostegno economico dell'Associazione Scuola dei Lider in Varsavia, con i fondi ottenuti dal Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Polonia attraverso il concorso "Collaborazione con la Comunità Polacca ed i Polacchi all'Estero 2014".

domenica 1 giugno 2014

Dzień Dziecka i Toast za 25 lecie Wolnej Polski w Polskiej Ludotece Rodzinnej
Festa dei Bambini e la Festa della Libertà festeggiate con e famiglie polacche ed italo-polacche del Veneto


W dniu 31 maja 2014 r. w siedzibie Polskiej Ludoteki Rodzinnej w Campiglia dei Berici wspólnie z rodzinami polonijnymi z Wenecji Euganejskiej swiętowalismy Dzień Dziecka i Swięto Wolnosci. Prezes Barbara Czyżewska odczytała list posłanki RP, Joanny Fabisiak do Rodziców, Dzieci i Nauczycieli. Uczniowie i przedszkolaki przedstawiły program artystyczny przygotowany wg pomysłu naszych nauczycieli. Mielismy okazję zobaczyć przedszkolaki podczas zabaw ruchowych z mgr Joanną Oborzyńską i mgr Barbarą Michalak, a uczniów klas I-III podziwiać podczas nieoczekiwanego pokazu mody przygotowanego przez mgr Bernardetę Janiszewską i mgr Annę Katarzynę Maciejko. Klasa IV wraz z wychowawczynią mgr Agnieszką Kluzek przygotowali interpretację wiersza Wandy Chotomskiej "Muzykalny Słoń". 
Gosciem specjalnym spotkania była polska pisarka i ilustratorka, laureatka wielu nagród, autorka serii powiesci o rodzinie Miziołków i o smoku Pomponie, Joanna Olech. Pełna młodzieńczego wdzięku, spontanicznej radosci i charyzmy pisarka podjęła z dziećmi trudny temat patriotyzmu. Kim ja jestem? Kim są nasze dzieci, żyjące w dwóch równoległych swiatach, kim się czują i jak same postrzegają dwukulturowosć w jakiej im przyszło żyć...
Momentem na który wszyscy czekali, był Toast za Wolnosć, inicjatywa organizowana w wielu miejscach na swiecie by wspólnie móc się cieszyć wolną od 25 lat Polską. Dzięki wsparciu Stowarzyszenia Szkoła Liderów z Warszawy moglismy pokroić ogromny tort, przygotowany specjalnie dla nas w barwach polskiej flagi. 
Na zakończenie imprezy, zgodnie z naszą tradycją, była loteria fantowa, z której dochód został przeznaczony na potrzeby Polskiej Ludoteki Rodzinnej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, by nasze spotkanie było niezwykłe. Wsparcia udzielili nam: / Ringraziamo a tutti quelli che ci hanno sostenuto in qualsiasi modo per rendere il nostro incontro insolito. Ringraziamenti speciali a:

Konsulat Generalny RP w Mediolanie - wsparcie finansowe projektu Kim ja jestem?
Stowarzyszenie Szkoła Liderów w Warszawie - wsparcie finansowe Toastu za Wolnosć
Joanna i Grzegorz Olechowie - balony, książki, materiały i niespotykana radosć i pogoda ducha, która udzieliła się wszystkim!
Boutique Odzieżowy SANDRA, Este - loteria
Argeo Impianti, Este - wsparcie finansowe na zakup soków i słodyczy dla dzieci
Vico Sartori, Este - loteria
Luca Andreetto, DATACOL -  koszulki i czapeczki dla uczniów naszej Szkoły
Damian Chojna z firmy ITAKA - pomoc w dokonaniu zakupów słodkich niespodzianek dla dzieci
Aleksandra Tylczyńska i Grzegorz Fikus z firmy ITAKA - pomoc w dostarczeniu słodkich niespodzianek da dzieci
Rodzina Ambrosio - loteria
Rodzina Aggio - loteria
Rodzina Pogłodzińskich - loteria
Renata Rokicińska - wsparcie finansowe
Wszystkie Rodziny Polonijne, które przybyły, wzięły udział, kupiły losy na loterię, pomagały w przygotowaniach i w sprzątaniu a po imprezie przesłały zdjęcia, które moglismy opublikować!


Projekt Kto ty jestes? został zrealizowany przy współpracy z Konsulatem Generalnym RP w Mediolanie i współfinansowany z funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Projekt Toast za Wolnosć został zrealizowany przy współpracy i wsparciu finansowemu Stowarzyszenia Szkoła Liderów w Warszawie ze srodków otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą 2014r."

Progetto Chi sono io? è stato realizzato in collaborazione con il Consolato Generale della Repubblica di Polonia e parzialmente finanziato  dai fondi per le Comunità Polacche del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Polonia.

Progetto Brindiamo alla Libertà! è stato realizzato in collaborazione con l'Associazione Scuola dei Lider dai fondi ottenuti dal Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Polonia attraverso il concorso "Collaborazione con la Comunità Polacca ed i Polacchi all'Estero 2014".