mercoledì 4 giugno 2014

Toast za 25 lat Wolnej Polski
Brindisi alla Libertà

Do udziału w uroczystym spotkaniu w dniu 4 czerwca 2014 r. w Osteria Antico Sirone w Este zostali zaproszeni rodziny polonijne i nauczyciele ze Stowarzyszenia Polska Ludoteka Rodzinna, zastępca Burmistrza Miasta Este, Stefano Agujari Stoppa, osoby reprezentujące zaprzyjaźnione grupy i stowarzyszenia polonijne oraz sponsorzy i przyjaciele polskiej kultury. Zebranych powitała Prezes Ludoteki, Barbara Czyżewska dziękując za przybycie i zachęcając do wzniesienia wspólnego toastu za 25 lat wolnosci jaką cieszą się Polacy nie tylko w Polsce ale i na całym swiecie.  


Per festeggiare la Festa della Libertà del 4 giugno abbiamo invitato le famiglie polacche ed italo-polacche ed insegnanti della Ludoteca delle Famiglie Polacche, vice Sindaco del Comune di Este, Stefano Agujari Stoppa, i rappresentanti dei gruppi e delle associazioni polacche, gli sponsor e gli amici della cultura polacca. La presidente Barbara Czyzewska ha dato il benvenuto a tutti ringraziando per la loro disponibilità e la volontà di festeggiare la nuova festa polacca. A brindare alla libera Polonia questo giorno erano tutti i Polacchi che vivono i 25 anni della libertà in tutto il mondo.

Projekt został zrealizowany we współpracy i przy wsparciu finansowym Stowarzyszenia Szkoła Liderów w Warszawie, z funduszy otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Współpraca z Polonią i Polakami zagranicą w 2014 r."

Il progetto è stato realizzato in collaborazione e con il sostegno economico dell'Associazione Scuola dei Lider in Varsavia, con i fondi ottenuti dal Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Polonia attraverso il concorso "Collaborazione con la Comunità Polacca ed i Polacchi all'Estero 2014".