Jak się zapisać do Ludoteki

W spotkaniach Polskiej Ludoteki Rodzinnej mogą brać udział tylko członkowie Stowarzyszenia Wsparcia Społecznego "Polska Ludoteka Rodzinna" i członkowie ich rodzin. Informacji o tym, jak zostać członkiem udzielamy w trakcie spotkań w naszej siedzibie operacyjnej w miejscowości Campiglia dei Berici (Vicenza). Możecie też Państwo napisać do nas na adres info@polskaludoteka.it

Opłaty za udział w spotkaniach

- 10,00 € - rodziny biorące udział w naszych spotkaniach
- 40,00€ - koszt karnetu pozwalający na 5 wejść dla rodzin z dziećmi uczęszczającymi na zajęcia przedszkolne lub z dziećmi w wieku od 1 do 3 lat posiadające jednocześnie dzieci zapisane do Polonijnej Szkoły Podstawowej w Veneto
- wstęp bezpłatny - rodziny, która odwiedzają naszą Ludotekę po raz pierwszy (prosimy o potwierdzenie obecności pisząc maila na adres info@polskaludoteka.it ).

Składka członkowska w roku 2019 wynosi 10,00 Euro. Alle attività della Ludoteca delle Famiglie Polacche possono  partecipare esclusivamente  i soci dell'Associazione di Promozione Sociale "Ludoteca delle Famiglie Polacche". Le informazioni come diventare il nostro socio forniamo durante i nostri incontri presso la nostra sede operativa.

Costi di partecipazione agli incontri

- 10,00 € - famiglia che partecipa agli incontri in Campiglia dei Berici
- 40,00 € - costo di tessera di 5 entrate alle famiglia con i bambini in età prescolare e/o da 1 ai 3 anni con in figli iscritti alla Scuola Polacca nel Veneto
- gratuitamente per ogni famiglia che viene a trovarci per la sua prima volta (in questo caso si chiede di avvisarci scrivendo la mail: info@polskaludoteka.it).

Quota sociale 2019 stabilita dall'Assemblea Generale dell'Associazione "Ludoteca delle Famiglie Polacche è di 10,00 Euro.