domenica 24 novembre 2013

Spotkanie 23 listopada 2013 r.
Incontro del 23 novembre 2013

 Dzis w naszej Ludotece było spokojniej niż ostatnio. Realizowalismy nasze stałe zajęcia a rodzice mieli czas dla siebie w naszej ludotekowej stołówce. 
Oggi nella Ludoteca abbiamo realizzato il nostro programma e i nostri genitori avevano il tempo per loro.
Dzis odbyły się ostatnie zajęcia dla maluszków do lat 3
Oggi si è svolto l'ultimo incontro per il gruppo dei più piccoli e i loro genitori

Z panią Moniką robiły dużo różnych rzeczy... rodzice też!
Con la maestra Monika i bambini hanno fatto davvero tante cose... i genitori pure!

Tym razem weszliśmy podejrzeć naszych starszych kolegów i koleżanki. Uczniowie Polonijnej Szkoły Podstawowej w Veneto kontynuowali przygotowania do finału projektu "Dzwonią dzwonki śnieżnych sań"...
Stavolta siamo andati a vedere i nostri colleghi più grandi. I bambini della Scuola Polacca nel Veneto continuavano a realizzare il progetto "Le campane delle slitte"...

... przygotowując niekonwencjonalne ozdoby choinkowe!
...preparando i particolari addobbi natalizi!


lunedì 18 novembre 2013

Zdjęcie dla Mikołaja - sesja fotograficzna dla przedszkolaków z Agatą Tracz
Una foto per il Babbo Natale - servizio fotografico professionale per i bambini in età prescolare con la fotografa polacca Agata Tracz

Spotkania w Ludotece to nie tylko zajęcia dla przedszkolaków. Dzięki Ludotece nasze dzieci poznały już aktora, pisarza, pianistę, spiewaczkę i malarkę. Tym razem do Ludoteki przyjechał prawdziwy fotograf! Sesję fotograficzną naszym przedszkolakom i maluszkom zaproponowała pani Agata Tracz, specjalizująca się w fotografowaniu dzieci. Tak wyglądała przy pracy z małymi ludotekowymi modelkami  i modelami.

I bambini della Ludoteca oltre a giocare incontrano le persone del mondo di arte e cultura. Fin'adesso nella Ludoteca abbiamo ospitato il pianista, lo scrittore, la cantante lirica, l'attore... Stavolta nella Ludoteca è arrivata la vera fotografa, Agata Tracz, per presentare ai nostri bambini il suo laboratorio e per permettere ai piccoli di essere un vero modello o modella per un paio di minuti. L'abbiamo spiata durante il suo lavoro... 

Parliamoci... po polsku! - seminarium dla rodziców polonijnych z dr Elżbietą Ławczys na temat dwujęzycznosci
Parliamoci... in polacco! - incontro dei genitori con la dott.ssa Elzbieta Lawczys, linguista, specialista in logopedia e multilinguismo e

W sobotę 16 listopada 2013 r., odbyło się kolejne interesujące spotkanie z serii "Mam Wsparcie", projektu współfinansowanego dzięki funduszom pozyskanym od Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w ramach konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych "Współpraca z Polonią i z Polakami za Granicą 2013".
Tym razem Polską Ludotekę Rodzinną odwiedziła pani Elżbieta Ławczys, doktor językoznawstwa, logopeda i terapeutka, specjalizująca się i pisząca blog autorski na temat dwujęzycznosci dzieci polskich, autorka wielu materiałów do pracy z dziećmi z problemami i dysfunkcjami słuchu i mowy. Seminarium "Parliamoci... po polsku!" zostało przygotowane z myslą o rodzicach polonijnych, którzy interesują się dwujęzycznoscią jak również dla tych, którzy do tej pory niewiele wiedzieli na jej temat. 


Sabato scorso, 16 novembre 2013, presso la sede operativa della Ludoteca delle Famiglie Polacche è stato organizzato l'incontro con la dott.ssa Elzbieta Lawczys, linguista, logopedista e specialista in multilinguismo, l'autrice del blog sul bilinguismo. L'incontro è stato dedicato ai genitori, sia quelli che si interessano del argomento che ai quelli che fin'adesso non ne sapevano tanto. E' stato organizzato e parzialmente sostenuto dai fondi ricevuti dall'Associazione "Wspolnota Polska".


foto I.K.Żak

Projekt Polska Ludoteka Rodzinna jest wspierany ze środków MSZ dzięki wsparciu z Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie. Stowarzyszenie "Polska Ludoteka Rodzinna" w roku 2013 otrzymuje wsparcie finansowe ze Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" i z Fundacji "Semeper Polonia".

domenica 17 novembre 2013

Dwujęzyczny znaczy bogatszy - warsztaty dla nauczycieli z dr Elżbietą Ławczys
Bilingue vuol dire più ricco - il seminario per gli insegnanti polacchi in Italia con la linguista, dott.ssa Elzbieta Lawczys

W niedzielę, 17 listopada 2013 r., Stowarzyszenie "Polska Ludoteka Rodzinna" zorganizowało warsztaty dla nauczycieli polonijnych w zakresie pracy z dziećmi dwujęzycznymi pt.:"Dwujęzyczny znaczy bogatszy". Warsztaty z nauczycielami poprowadziła doktor językoznawstwa - Elżbieta Ławczys, będąca jednocześnie logopedą i terapeutką dla dzieci z problemami i dysfunkcjami mowy i słuchu. Dr Elżbieta Ławczys specjalizuje się w dwujęzyczności dzieci i prowadzi swój autorski blog

Podczas warsztatów nauczyciele zapoznali się z metodą nauki czytania, która jest bardzo popularna we włoskich szkołach, a której orędownikami są polscy logopedzi - metodą symultaniczno-sekwencyjną. Nauczyciele dowiedzieli się dlaczego własnie taka metoda jest jak najbardziej naturalna do nauki czytania i jakie są jej etapy.

Podczas warsztatów nauczyciele zapoznali się z najczęstszymi problemami jakie mogą dotykać dzieci dwujęzyczne i ze sposobami radzenia sobie z nimi.

Na zakończenie spotkania, dr Elżbieta Ławczys zaprezentowała serię pomocy do nauki czytania wydawnictwa WiR, które można wykorzystywać w zabawach z dziećmi od 6 miesiąca życia aż do pierwszych lat szkoły podstawowej, z których w bieżącym roku szkolnym zaczęliśmy korzystać. 

W warsztatach wzięło udział 9 nauczycieli.
domenica 10 novembre 2013

Do zobaczenia 16 listopada 2013!
Ci vediamo il 16 novembre 2013!

Zapraszamy wszystkich na nasze najbliższe spotkanie, które odbędzie się już 16 listopada 2013 r. 

Rodzic&Bobas - zajęcia dla rodziców z dziećmi do lat 3 (tylko na zapisy) - od godziny 17.30 do 19.00
Przedszkole Polonijne - zajęcia dydaktyczne w języku polskim dla dzieci urodzonych w latach 2008 - 2010 (bez wczesniejszych zapisów) - od 16.00 do 17.15 i od 17.30 do 19.00 - można przyprowadzić dziecko na 16.00 (na całe popołudnie) lub na 17.30 (tylko na drugie zajęcia)
Polonijna Szkoła Podstawowa - dla dzieci urodzonych w latach 2007 i starszych (tylko na zapisy) - od 15.45 do 19.00 z przerwą na podwieczorek

W dniu 16 listopada z rodzicami spotka się dr Ewa Ławczys, językoznawca, logopeda i terapeuta, specjalistka w zakresie dwujęzyczności i autorka bloga o dwujęzycznych dzieciach. Spotkanie odbędzie się w godzinach od 16.00 do 17.00 i od 17.30 do 19.00.


Wszystkich obowiązuje zmiana obuwia!

Invitiamo tutti coloro alle nostre attività il 16 novembre 2013 dedicate ai:

Bimbo&Genitore - per i genitori con i figli nati nel 2011 e 2012 (solo su prenotazione!)
Scuola Materna Polacca - attività per i bambini dai 3 anni compiuti fino ai 6 anni
Scuola Elementare Polacca - per i bambini nati nel 2007 e i più grandi, solo per chi si iscrive all'anno scolastico

Il 16 novembre nella si terrà l'incontro con la dott.ssa Elzbieta Lawczys - specialista in multilinguismo, lopedista e terapeuta.

Cambio scarpe obbligatorio per tutti!

sabato 9 novembre 2013

50 urodziny Bolka i Lolka - udział Polskiej Ludoteki Rodzinnej w międzynarodowych urodzinach bohaterów polskich kreskówek
50° compleanno di Bolek e Lolek - festa internazionale per i protagonisti dei cartoni animati di SeMaFor di Bielsko-Biala


Podobnie jak w 50 innych miejscach na świecie, dzieci w Polskiej Ludotece Rodzinnej wraz z rodzicami swiętowali Pięćdziesiąte Urodziny dwóch polskich bajkowych bohaterów, Bolka i Lolka, uwielbianych przez kolejne pokolenia malych Polaków. Zapraszamy na nasz reportaż!
Come nei 50 diverssi posti nel mondo, i bambini assieme ai genitori della Ludoteca delle Famiglie Polacche hanno festeggiato il 50° compleanno dei due protagonisti dei cartoni animati polacchi più conosciuti: Bolek e Lolek. Scoprite i dettagli della nostra festa qui sotto!
Oto nasi kukiełkowi aktorzy przed rozpoczęciem spektaklu...
Ecco i nostri attori un'attimo prima dello spettacolo che...

...na który wszyscy z niecierpliwością czekaliśmy!
...tutti quanti aspettavamo...

Włoska przygoda Bolka i Lolka! (wg scenariusza mgr Agnieszki Kluzek)
L'avventura italiana di Bolek e Lolek (scenario: dott.ssa Agnieszka Kluzek)

Spektakl się spodobał - aktorzy zadowoleni!
Lo spettacolo ha fatto successo - gli attori sono contenti!

Torty urodzinowe Bolka i Lolka - dziękujemy mamie Magdzie i mamie Grażynie oraz tacie Damiano!
Le torte compleanno di Bolek e Lolek - un grazie alle mamme Magda e Grazyna e papà Damiano!

Po słodkim przyjęciu czas na następną atrakcję - seans filmowy z Bolkiem i Lolkiem w głównej roli "Wielkiej Przygody"
Dopo la dolce festa abbiamo un'altra sorpresa - il cinema! "La grande avventura di Bolek e Lolek"

"Wielka przygoda Bolka i Lolka" - pełnometrażowy film produkcji polskiej z wytwórni SeMaFor z Bielska-Białej
"La grande avventura di Bolek e Lolek" - 104 minuti di film creato presso SeMaFor di Bielsko-Biała

Ostatnia atrakcja dzisiejszego dnia - Kiermasz Używanej Książki dla dzieci
L'ultima attrazione della nostra giornata - il Mercatino del Libro Usato per i Bambini


Sprzedawały dzieci - kupowały dzieci i dorosli - pomysł spodobał się tak bardzo, że już wkrótce pomyślimy nad następnym kiermaszem w Ludotece
I bambini hanno portato i loro vecchi libri - l'idea è piaciuta sia ai piccoli che ai grandi, la ripeteremo al più presto!

Nie mogliśmy rozstać się ot tak z Bolkiem i Lolkiem - mieliśmy jeszcze ochotę ich pokolorować!
Non era facile abbandonare Bolek e Lolek - alla fine ci siamo messi ancora a colorare i nostri amici!

"Polska Ludoteka Rodzinna" w roku 2013 otrzymuje wsparcie finansowe z Ministerstwa Spraw Zagranicznych poprzez Konsulat Generalny RP w Mediolanie, Fundację "Semper Polonia" i Stowarzyszenie "Wspólnota Polska".
Associazione di Promozione Sociale "Ludoteca delle Famiglie Polacche" nel 2013 viene sostenuta dal Ministero degli Affari Esteri in Varsavia attraverso i fondi assegnati dal Consolato Generale della Repubblica di Polonia in Milano, Fondazione "Semper Polonia" ed Associazione "Wspólnota Polska".

Część materiałów zakupionych do realizacji dzisiejszego projektu została dokonana dzięki wsparciu Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" z dofinansowania w ramach konkursu MSZ "Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą 2013 r."
Una parte del materiale per realizzare il progetto è stata acquistata grazie ai fondi ricevuti dall'Associazione "Wspolnota Polska" dai fondi del Ministero degli Affari Esteri in Varsavia attraverso il concorso "Collaborazione con le Comunità Polacche e Polacchi all'Estero 2013".