domenica 24 novembre 2013

Spotkanie 23 listopada 2013 r.
Incontro del 23 novembre 2013

 Dzis w naszej Ludotece było spokojniej niż ostatnio. Realizowalismy nasze stałe zajęcia a rodzice mieli czas dla siebie w naszej ludotekowej stołówce. 
Oggi nella Ludoteca abbiamo realizzato il nostro programma e i nostri genitori avevano il tempo per loro.
Dzis odbyły się ostatnie zajęcia dla maluszków do lat 3
Oggi si è svolto l'ultimo incontro per il gruppo dei più piccoli e i loro genitori

Z panią Moniką robiły dużo różnych rzeczy... rodzice też!
Con la maestra Monika i bambini hanno fatto davvero tante cose... i genitori pure!

Tym razem weszliśmy podejrzeć naszych starszych kolegów i koleżanki. Uczniowie Polonijnej Szkoły Podstawowej w Veneto kontynuowali przygotowania do finału projektu "Dzwonią dzwonki śnieżnych sań"...
Stavolta siamo andati a vedere i nostri colleghi più grandi. I bambini della Scuola Polacca nel Veneto continuavano a realizzare il progetto "Le campane delle slitte"...

... przygotowując niekonwencjonalne ozdoby choinkowe!
...preparando i particolari addobbi natalizi!