domenica 17 novembre 2013

Dwujęzyczny znaczy bogatszy - warsztaty dla nauczycieli z dr Elżbietą Ławczys
Bilingue vuol dire più ricco - il seminario per gli insegnanti polacchi in Italia con la linguista, dott.ssa Elzbieta Lawczys

W niedzielę, 17 listopada 2013 r., Stowarzyszenie "Polska Ludoteka Rodzinna" zorganizowało warsztaty dla nauczycieli polonijnych w zakresie pracy z dziećmi dwujęzycznymi pt.:"Dwujęzyczny znaczy bogatszy". Warsztaty z nauczycielami poprowadziła doktor językoznawstwa - Elżbieta Ławczys, będąca jednocześnie logopedą i terapeutką dla dzieci z problemami i dysfunkcjami mowy i słuchu. Dr Elżbieta Ławczys specjalizuje się w dwujęzyczności dzieci i prowadzi swój autorski blog

Podczas warsztatów nauczyciele zapoznali się z metodą nauki czytania, która jest bardzo popularna we włoskich szkołach, a której orędownikami są polscy logopedzi - metodą symultaniczno-sekwencyjną. Nauczyciele dowiedzieli się dlaczego własnie taka metoda jest jak najbardziej naturalna do nauki czytania i jakie są jej etapy.

Podczas warsztatów nauczyciele zapoznali się z najczęstszymi problemami jakie mogą dotykać dzieci dwujęzyczne i ze sposobami radzenia sobie z nimi.

Na zakończenie spotkania, dr Elżbieta Ławczys zaprezentowała serię pomocy do nauki czytania wydawnictwa WiR, które można wykorzystywać w zabawach z dziećmi od 6 miesiąca życia aż do pierwszych lat szkoły podstawowej, z których w bieżącym roku szkolnym zaczęliśmy korzystać. 

W warsztatach wzięło udział 9 nauczycieli.