domenica 11 settembre 2011

Inauguracja Roku Szkolnego 2011/12
Inaugurazione Anno Scolastico 2011/12

Od lewej/da sinistra: Ketty Moretti, Marisa Gonella, Ewa Słaby, Aleksandra Kujawska i Gabriele Ferrari

W dniu 10 września 2011 roku, w siedzibie Polskiej Ludoteki Rodzinnej odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2011/12. Gościliśmy u nas panią Konsul RP Ewę Słaby z Mediolanu, panią Burmistrz Miasta Campiglia dei Berici Marisę Gonella, panią Kierownik projektu Szkoła.PL z Fundacji Edukacja dla Demokracji z Warszawy - Aleksandrę Kujawską, pana Prezesa Banku Credito Cooperativo z Campiglia dei Berici, Gabriela Ferrari i Prezesa Fundacji Scuola Materna e Nido Integrato "Cav. Chiericati", panią Ketty Moretti, która od ponad półtora roku gości nas w swoim przedszkolu.
Il 10 settembre 2010, nella sede della Ludoteca delle Famiglie Polacche abbiamo inaugurato il nuovo anno scolastico. Ci sono stati con noi: il Console della Repubblica di Polonia in Milano - Ewa Slaby, il Sindaco del Comune di Campiglia dei Berici - Marisa Gonella, il Direttore del progetto Szkola.Pl della Fondazione Educazione per la Democrazia di Varsavia - Aleksandra Kujawska, il Presidente della Banca Credito Cooperativo di Campiglia dei Berici - Gabriele Ferrari e il Presidente della Fondazione Scuola Materna e nido Integrato "Cav.Chiericati" - Ketty Moretti (la quale ci ospita da un anno e mezzo presso la sua scuola).
mgr Bernardeta Janiszewska z grupą przedszkolną

Był to dla nas wszystkich dzień bardzo uroczysty, po raz pierwszy w Polskiej Ludotece Rodzinnej wysłuchaliśmy wspólnie polskiego hymnu "Jeszcze Polska nie zginęła...", mieliśmy na sobie koszulki z logo ludoteki, uczniowie Polonijnej Szkoły Podstawowej w Veneto zostali pasowani na ucznia, wszyscy dostaliśmy drobne upominki od Banku Credito Cooperetivo z Campiglii.
Per tutti noi la giornata è stata molto particolare. Per la prima volta abbiamo ascolatato nella Ludoteca delle Famiglie Polacche l'inno nazionale polacco "Jeszcze Polska nie zginela...", avevamo addosso le nostre nuove magliette di Ludoteca, abbiamo ricevuto i regalini dal Presidente della Banca Credito Cooperativo z Campiglii.
Z tyłu od lewej/dietro da sinistra: Giuseppe Rizzi, Ketty Moretti, Marisa Gonella, Ewa Słaby, Aleksandra Kujawska, Gabriele Ferrari
Z przodu od lewej/ davanti da sinistra: Anna Maciejko (kl.I), Joanna Lampart (kl. II), Bernardeta Janiszewska (gr. przedszkolna), Barbara Czyzewska (koordynator)

Po zakończeniu części oficjalnej, zaprosiliśmy wszystkich na poczęstunek ufundowany przez Konsulat Generalny RP w Mediolanie i Stowarzyszenie Kulturalne Włosko - Polskie w Veneto.
Drugą część spotkania spędziliśmy z naszą panią Bernardetą, która zaproponowała nam spotkanie piknikowe i wspomnienia z wakacji.
Dopo la parte ufficiale dell'incontro abbiamo invitato tutti al buffet offertoci dal Consolato della Repubblica di Polonia in Milano ed Associazione Culturale Italo - Polacca del Veneto.
La seconda parte del nostro incontro abbiamo passato con la nostra maestra Bernardeta, che ci ha proposto un pic-nic dedicato ai ricordi d'estate.


Mgr Bernardeta Janiszewska z grupą przedszkolną/ Dott.ssa Bernardeta Janiszewska con i bambini in eta' prescolare

„Zadanie realizowane w ramach zlecania przez Kancelarię Senatu zadań w zakresie opieki nad Polonią   i Polakami za granicą w  2011 r.”

giovedì 1 settembre 2011

Program zajęć na jesień 2011
Programma attività autunno 2011

WRZESIEŃ
10 - Wspomnienia z wakacji
17 - Moje ulubione zwierzątko

PAŹDZIERNIK
1 - Spacerem po Krakowie - projekt kulturalny cz. 1
15 - Spacerem po Krakowie - projekt kulturalny cz.2
29 - Wycieczka edukacyjna
LISTOPAD
5 - Pejzaże wiejskie - konkurs recytatorski - obchody Roku Miłosz
19 - Zwierzęta przygotowują się do zimy

GRUDZIEŃ
3 - W krainie zabawek - Mikołajki
11 - Świąteczne bajkowanie - projekt kulturalny z udziałem aktora Jana Kozaczuka

SETTEMBRE
10 - Ricordi dalla vacanza
17 - Il mio animaletto preferito

OTTOBRE
1 - Passeggiare a Cracovia - progetto culturale 1a parte
15 - Passeggiare a Cracovia - progetto culturale 2a parte

NOVEMBRE
5 - Paesaggi rustici - concorso di recitazione e finale del concorso di pittura- Anno dedicato a Milosz
19 - Arriva inverno per i nostri animali

DICEMBRE
3 - Nel paese dei giocattoli - Mikolajki
11 - Favoloso Natale - progetto culturale con la partecipazione di Jan Kozaczuk, attore polacco