giovedì 1 settembre 2011

Program zajęć na jesień 2011
Programma attività autunno 2011

WRZESIEŃ
10 - Wspomnienia z wakacji
17 - Moje ulubione zwierzątko

PAŹDZIERNIK
1 - Spacerem po Krakowie - projekt kulturalny cz. 1
15 - Spacerem po Krakowie - projekt kulturalny cz.2
29 - Wycieczka edukacyjna
LISTOPAD
5 - Pejzaże wiejskie - konkurs recytatorski - obchody Roku Miłosz
19 - Zwierzęta przygotowują się do zimy

GRUDZIEŃ
3 - W krainie zabawek - Mikołajki
11 - Świąteczne bajkowanie - projekt kulturalny z udziałem aktora Jana Kozaczuka

SETTEMBRE
10 - Ricordi dalla vacanza
17 - Il mio animaletto preferito

OTTOBRE
1 - Passeggiare a Cracovia - progetto culturale 1a parte
15 - Passeggiare a Cracovia - progetto culturale 2a parte

NOVEMBRE
5 - Paesaggi rustici - concorso di recitazione e finale del concorso di pittura- Anno dedicato a Milosz
19 - Arriva inverno per i nostri animali

DICEMBRE
3 - Nel paese dei giocattoli - Mikolajki
11 - Favoloso Natale - progetto culturale con la partecipazione di Jan Kozaczuk, attore polacco