lunedì 28 aprile 2014

26 kwietnia w Ludotece
26 aprile in Ludoteca...

Zajęcia grupy przedszkolnej - Attività del gruppo prescolare

Warszawskie Dzieci - ciąg dalszy spotkania uczniów naszej Szkoły z Powstaniem Warszawskim; z mgr Anną Katarzyną Maciejko rozpoczęli budowę makiety przedstawiającej Stare Miasto w Warszawie... nie widać? no cóż, czy na placu budowy zawsze widać co powstanie? cierpliwosci... już wkrótce zobaczycie efekt ich wspólnej pracy...
Bambini di Varsavia - i ragazzi della nostra Scuola con la dott.ssa Anna Katarzyna Maciejko hanno continuato a realizzare il progetto che riguarda l'Insurrezione di Varsavia del 1944... che cos'é? - chiedete... è Varsavia ed frammenti della sua Città Vecchia... un pò di pazienza e potrete ammirare l'effetto finale del loro lavoro...

domenica 27 aprile 2014

Prezydent RP w Rzymie na spotkaniu z reprezentantami Polonii Włoskiej
Presidente della Repubblica di Polonia incontra i rappresentanti della Comunità Polacca a Roma

W dniu 26 kwietnia 2014 roku, w przeddzień uroczystosci kanonizacyjnych papieży Jana Pawła II i Jana XXIII,  na zaproszenie Ambasadora RP Wojciecha Ponikiewskiego, w siedzibie Instytutu Polskiego w Rzymie odbyło się spotkanie reprezentantów Polonii Włoskiej z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim

Il 26 aprile 2014, un giorno prima della canonizzazione del papa polacco Giovanni Paolo II ed il papa Giovanni XXIII, invitati dall'Ambasciatore della Repubblica Polacca Wojciech Ponikiewski, si sono riuniti presso l'Istituto Polacco di Roma i rappresentanti della Comunità Polacca, per incontrare il Presidente Polacco Bronislaw Komorowski.

Podczas spotkania Prezydent Komorowski odznaczył działaczy polonijnych za zasługi w promowaniu polskiej kultury i języka, a następnie uroczyscie otworzył wystawę "Papież Wolnosci" poswięconą polskiemu papieżowi.

Il Presidente Komorowski ha premiato con delle medaglie polacche nazionali sia i polacchi che gli italiani attivi per la promozione della cultura e lingua polacca. Dopo di che ha aperto ufficialmente la mostra "Papa della Libertà" dedicata al papa polacco, Giovanni Paolo II.

Polską Ludotekę Rodzinną reprezentowała Prezes Barbara Czyżewska, która w imieniu dzieci polonijnych z Ludoteki, wręczyła Prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu upominek. 

La Ludoteca delle Famiglie Polacche è stata rappresentata dal Presidente Barbara Czyzewska, la quale ha consegnato al Presidente Komorowski un pensiero dai bambini polacchi della Ludoteca.

sabato 12 aprile 2014

Warszawskie Dzieci - projekt edukacyjny cz.1
Bambini di Varsavia - progetto educativo 1° parteWzruszające chwile, tak oceniła mgr Bernardeta Janiszewska realizację projektu Warszawskie Dzieci z uczniami Polonijnej Szkoły Podstawowej w Veneto. Dzieci przygotowywały się do projektu w domu czytając współczesne książki dla dzieci znanych autorów, opowiadające o czasach okupacji i powstania w Warszawie. Pierwsze spotkanie i realizacja projektu było więc swiadomym spotkaniem z symbolami i zdjęciami dokumentalnymi z Powstania Warszawskiego. Uczniowie klas I-IV niezwykle chętnie obejrzeli prezentację multimedialną przygotowaną przez nauczycielkę, aktywnie brali udział w dyskusji i zadawali wiele pytań, by zrozumieć i poznać lepiej czasy dzieciństwa swoich przodków... "Wzruszyłam się, naprawdę się wzruszyłam, kiedy zadawali mi pytania. Jestem niezwykle zadowolona!" - to były pierwsze słowa, które usłyszelismy po zakończeniu zajęć od pani Bernardety, która z wykształcenia jest historykiem.


Commuovente. Mi sono davvero commossa mentre mi postavano le domande! Sono davvero felice! - così la dott.ssa Bernardeta Janiszewska ha raccontato la prima parte del progetto Bambini di Varsavia che riguarda i tempi della 2° guerra mondiale e i 63 giorni dell'insurrezione di Varsavia del 1944. I ragazzini della nostra Scuola Polacca nel Veneto per la prima volta hanno affrontato la storia recente attraverso il progetto educativo. Per preparare tutti all'argomento piuttosto difficile, prima di iniziare il progetto, abbiamo distribuito tra i ragazzi i libri per bambini iscritti dagli scrittori polacchi con le storie dei bambini dell'insurrezione. Così oggi tutti avevano già un'idea di cosa parlerà l'insegnante. Durante la presentazione multimediale si sentiva il silenzio e un vero interesse di tutti sul tema. Dopo tutti attivamente partecipavano alla discussione, postavano le domande e cercavano di raccontare quello che sono già riusciti a capire o sapere della guerra e della difficile infanzia dei bambini...

Spotkanie 12 kwietnia 2014 r.
Incontro del 12 aprile 2014

Na specjalne zaproszenie Ludotekę odwiedziła mgr Sylwia Gołębiewska Jakubas, pedagog i logopeda, dyrektor Szkoły Polskiej w Dundalk w Irlandii, założycielka Centrum Mowy i Języka - Speach Zone 

Dott.ssa Sylwia Golebiewska Jakubas, pedagogista e logopedista, preside della Scuola Polacca in Dundalk in Irlanda e la titolare del Centro del Linguaggio - Speach Zone - ospite speciale della Ludoteca delle Famiglie Polacche 

Warsztaty dla nauczycieli: Jak radzić sobie z trudnosciami w pracy z dzieckiem dwujęzycznym? Laboratori per insegnanti: Come affrontare le difficoltà durante le attività con un bambino bilingue?

Spotkanie nauczycieli ze specjalistką to wymiana doswiadczeń i wzajemne relacje z pracy nauczyciela polonijnego we Włoszech i w Irlandii, dyskusja o tym jak pracować efektywnie z dzieckiem polonijnym i jak radzić sobie z organizacją pracy, gdy czas wciąż ucieka... 
L'incontro degli insegnanti con la specialista è stato un reciproco scambio delle informazioni sul lavoro degli insegnanti nelle scuole polacche in Italia e in Irlanda, discussione sul lavoro effettivo con un bambino polacco che vive fuori dalla Polonia e come organizzarsi sul lavoro mentre il tempo che corre non ci permette di realizzare il 100% del nostro programma...

Grupa przedszkolna: zajęcia pokazowe dla nauczycieli o tematyce wielkanocnej

 Gruppo prescolare: la dott.ssa Golebiewska Jakubas ci presenta come lavora con i bambini - attività sul tema - Pasqua


Mam wsparcie! - spotkanie rodziców ze specjalistką 

Sostenuti! - incontro della specialista con i genitori


To już czwarte w tym roku szkolnym spotkanie ze specjalistą dla rodziców ludotekowych dzieci, tym razem do dyskusji rodziców zaprosiła polska pedagog i logopeda pracująca na co dzień z dziećmi dwujęzycznymi z Irlandii. O tym na co zwracać uwagę, jak pomóc dziecku i kiedy dziecko jest a kiedy nie jest dwujęzyczne rozmawiali ludotekowi rodzice z mgr Sylwią Gołębiewską Jakubas.  
I genitori della Ludoteca per la quarta volta in quest'anno scolastico hanno potuto partecipare nell'incontro con lo specialista. Stavolta la nostra ospite è arrivata dalla lontana Irlanda, dove svolge la sua professione pedagogica nella Scuola Polacca e fa la logopedista presso il suo Centro del Linguaggio - Speach Zone. La dott.ssa Sylwia Golebiewska Jakubas ha parlato con i genitori del bilinguismo, di come sostenere i propri figli per renderli bilingue e come aiutarli, se ci sono i problemi.

sabato 5 aprile 2014

Praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach - warsztaty psychologiczne dla nauczycieli
Bimbo che richiede attenzione - laboratorio psicologico per gli insegnanti

Zastanawialiscie się, co robią ludotekowi nauczyciele, kiedy Ludoteka jest nieczynna..?
Avete mai pensato di cosa si occupano gli insegnanti della Ludoteca nei giorni liberi..?

Dzis w siedzibie prawnej Ludoteki, w Este miało miejsce spotkanie ludotekowych nauczycieli z mgr Agatą Rakfalską-Vallicelli, polską psychoterapeutką mieszkającą i pracującą w Modenie. Dyskutowalismy nad potrzebami naszych dzieci, nad tym jak sobie radzić z grupą o zróżnicowanych możliwosciach nie tylko językowych, jak wychwytywać problemy...

Stamattina nella sede legale della Ludoteca, ad Este si è svolto incontro lavorativo degli insegnanti della Ludoteca con la dott.ssa Agata Rakfalska-Vallicelli, la psicoterapeuta polacca che vive e lavora a Modena. Abbiamo discusso sui bisogni ed aspettative dei nostri bambini, come pianificare il lavoro con un gruppo diversificato dai vari punti di vista, come guardare un bambino per non far sfuggire un problema che lo riguarda...

Na koniec wybralismy sposród prac przedszkolaków te, które będą reprezentować Ludotekę w międzynarodowym konkursie plastycznym...
Alla fine abbiamo scelto dei lavoretti preparati dal gruppo prescolare, che verranno inviato a rappresentarci ad un concorso manuale...