sabato 12 aprile 2014

Spotkanie 12 kwietnia 2014 r.
Incontro del 12 aprile 2014

Na specjalne zaproszenie Ludotekę odwiedziła mgr Sylwia Gołębiewska Jakubas, pedagog i logopeda, dyrektor Szkoły Polskiej w Dundalk w Irlandii, założycielka Centrum Mowy i Języka - Speach Zone 

Dott.ssa Sylwia Golebiewska Jakubas, pedagogista e logopedista, preside della Scuola Polacca in Dundalk in Irlanda e la titolare del Centro del Linguaggio - Speach Zone - ospite speciale della Ludoteca delle Famiglie Polacche 

Warsztaty dla nauczycieli: Jak radzić sobie z trudnosciami w pracy z dzieckiem dwujęzycznym? Laboratori per insegnanti: Come affrontare le difficoltà durante le attività con un bambino bilingue?

Spotkanie nauczycieli ze specjalistką to wymiana doswiadczeń i wzajemne relacje z pracy nauczyciela polonijnego we Włoszech i w Irlandii, dyskusja o tym jak pracować efektywnie z dzieckiem polonijnym i jak radzić sobie z organizacją pracy, gdy czas wciąż ucieka... 
L'incontro degli insegnanti con la specialista è stato un reciproco scambio delle informazioni sul lavoro degli insegnanti nelle scuole polacche in Italia e in Irlanda, discussione sul lavoro effettivo con un bambino polacco che vive fuori dalla Polonia e come organizzarsi sul lavoro mentre il tempo che corre non ci permette di realizzare il 100% del nostro programma...

Grupa przedszkolna: zajęcia pokazowe dla nauczycieli o tematyce wielkanocnej

 Gruppo prescolare: la dott.ssa Golebiewska Jakubas ci presenta come lavora con i bambini - attività sul tema - Pasqua


Mam wsparcie! - spotkanie rodziców ze specjalistką 

Sostenuti! - incontro della specialista con i genitori


To już czwarte w tym roku szkolnym spotkanie ze specjalistą dla rodziców ludotekowych dzieci, tym razem do dyskusji rodziców zaprosiła polska pedagog i logopeda pracująca na co dzień z dziećmi dwujęzycznymi z Irlandii. O tym na co zwracać uwagę, jak pomóc dziecku i kiedy dziecko jest a kiedy nie jest dwujęzyczne rozmawiali ludotekowi rodzice z mgr Sylwią Gołębiewską Jakubas.  
I genitori della Ludoteca per la quarta volta in quest'anno scolastico hanno potuto partecipare nell'incontro con lo specialista. Stavolta la nostra ospite è arrivata dalla lontana Irlanda, dove svolge la sua professione pedagogica nella Scuola Polacca e fa la logopedista presso il suo Centro del Linguaggio - Speach Zone. La dott.ssa Sylwia Golebiewska Jakubas ha parlato con i genitori del bilinguismo, di come sostenere i propri figli per renderli bilingue e come aiutarli, se ci sono i problemi.