sabato 12 aprile 2014

Warszawskie Dzieci - projekt edukacyjny cz.1
Bambini di Varsavia - progetto educativo 1° parteWzruszające chwile, tak oceniła mgr Bernardeta Janiszewska realizację projektu Warszawskie Dzieci z uczniami Polonijnej Szkoły Podstawowej w Veneto. Dzieci przygotowywały się do projektu w domu czytając współczesne książki dla dzieci znanych autorów, opowiadające o czasach okupacji i powstania w Warszawie. Pierwsze spotkanie i realizacja projektu było więc swiadomym spotkaniem z symbolami i zdjęciami dokumentalnymi z Powstania Warszawskiego. Uczniowie klas I-IV niezwykle chętnie obejrzeli prezentację multimedialną przygotowaną przez nauczycielkę, aktywnie brali udział w dyskusji i zadawali wiele pytań, by zrozumieć i poznać lepiej czasy dzieciństwa swoich przodków... "Wzruszyłam się, naprawdę się wzruszyłam, kiedy zadawali mi pytania. Jestem niezwykle zadowolona!" - to były pierwsze słowa, które usłyszelismy po zakończeniu zajęć od pani Bernardety, która z wykształcenia jest historykiem.


Commuovente. Mi sono davvero commossa mentre mi postavano le domande! Sono davvero felice! - così la dott.ssa Bernardeta Janiszewska ha raccontato la prima parte del progetto Bambini di Varsavia che riguarda i tempi della 2° guerra mondiale e i 63 giorni dell'insurrezione di Varsavia del 1944. I ragazzini della nostra Scuola Polacca nel Veneto per la prima volta hanno affrontato la storia recente attraverso il progetto educativo. Per preparare tutti all'argomento piuttosto difficile, prima di iniziare il progetto, abbiamo distribuito tra i ragazzi i libri per bambini iscritti dagli scrittori polacchi con le storie dei bambini dell'insurrezione. Così oggi tutti avevano già un'idea di cosa parlerà l'insegnante. Durante la presentazione multimediale si sentiva il silenzio e un vero interesse di tutti sul tema. Dopo tutti attivamente partecipavano alla discussione, postavano le domande e cercavano di raccontare quello che sono già riusciti a capire o sapere della guerra e della difficile infanzia dei bambini...