domenica 27 aprile 2014

Prezydent RP w Rzymie na spotkaniu z reprezentantami Polonii Włoskiej
Presidente della Repubblica di Polonia incontra i rappresentanti della Comunità Polacca a Roma

W dniu 26 kwietnia 2014 roku, w przeddzień uroczystosci kanonizacyjnych papieży Jana Pawła II i Jana XXIII,  na zaproszenie Ambasadora RP Wojciecha Ponikiewskiego, w siedzibie Instytutu Polskiego w Rzymie odbyło się spotkanie reprezentantów Polonii Włoskiej z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim

Il 26 aprile 2014, un giorno prima della canonizzazione del papa polacco Giovanni Paolo II ed il papa Giovanni XXIII, invitati dall'Ambasciatore della Repubblica Polacca Wojciech Ponikiewski, si sono riuniti presso l'Istituto Polacco di Roma i rappresentanti della Comunità Polacca, per incontrare il Presidente Polacco Bronislaw Komorowski.

Podczas spotkania Prezydent Komorowski odznaczył działaczy polonijnych za zasługi w promowaniu polskiej kultury i języka, a następnie uroczyscie otworzył wystawę "Papież Wolnosci" poswięconą polskiemu papieżowi.

Il Presidente Komorowski ha premiato con delle medaglie polacche nazionali sia i polacchi che gli italiani attivi per la promozione della cultura e lingua polacca. Dopo di che ha aperto ufficialmente la mostra "Papa della Libertà" dedicata al papa polacco, Giovanni Paolo II.

Polską Ludotekę Rodzinną reprezentowała Prezes Barbara Czyżewska, która w imieniu dzieci polonijnych z Ludoteki, wręczyła Prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu upominek. 

La Ludoteca delle Famiglie Polacche è stata rappresentata dal Presidente Barbara Czyzewska, la quale ha consegnato al Presidente Komorowski un pensiero dai bambini polacchi della Ludoteca.