sabato 26 marzo 2022

Spotkanie 26 marca
L'incontro di 26 marzo

W marcu jak w garncu... tak i nasze ostatanie zajęcia były bardzo wiosenne i ciepłe.
Na początku spotkania nasze przedszkolaki poszukiwały pierwszych oznak wiosny.
Maluchy razem z panią Basią zrobiły MARZANNĘ, z którą spacerowały po ogrodzie powtarzając 


wierszyk o wiośnie. Dzięki uprzejmości pani Kingi, która przyniosła przedszkolakom pierwsze kwiatki ze swojego ogrodu, mogli je dokładnie pooglądać i zrobić przepiekne papierowe żąkile na wzór tych prawdziwych. Powtarzanie sylabek (MA, ME, MI, MO, MU, MY) zakończyło się orginalną zabawą. Sylabkowe pszczółki musiały polecieć na właściwy sylabkowy kwiatek. Na koniec zajęć dzieci wykonały przepiękne prace, wykorzystując rączki jako kontur drzewa, na którym usiadły tysiące motylków.

Natomiast w klasie 1, 2 i 3 tematem zajęć było zdrowe odżywianie. Poznawanie, które produkty są zdrowe a które szkodliwie dla zdrowia. Rozmowa na temat rodzajów tradycyjnych posiłków spożywanych w Polsce oraz pory ich spożywania w ciągu dnia, które różnią od tych we Włoszech. Dzieci pracując w grupach  próbowały ułożyć własne dzienne menu. Ćwiczyli również kilku zdaniowe wypowiedzi: Moje ulubione danie z kuchni polskiej to... Wprowadzenie pojęcia litr. Dzieci przeprowadziły bardzo ciekawy eksperyment, kosztując soki odgadywały smakiem jaki to owoc. Czytały i inscenizowały dobrze nam znany wierszyk Chory kotek i śpiewały piosenkę "witaminki". Ćwiczenia w czytaniu wyrazów ze spółgłoską "ń" i "ni". Tematem drugim były emocje - jak sobie radzić ze złością. Dzieciom zostały przedstawione trudne sytuacje, które wywołują w nas złość i próbowali rozmawiać sobie z nimi radzić (Jednym ze sposobów wyładowania niechcianych uczuć poprzez taniec) i co jest dobre, a co złe. Zwrócenie uwagi na słowa grzecznościowe: dziękuję, proszę, przepraszam .
Klasa 45 i klasa xl na ostatnich zajęciach  historycznych dowiedzieli się gdzie powstał Mazurek Dąbrowskiego i kim był Józef Wybicki. Kto utworzył Legiony polskie we Włoszech? Wybraliśmy się też  do muzeum Hymnu polskiego w Bedominie. Film pomógł uczniom przygotować się do Olimpiady poświęconej Mazurkowi Dąbrowskiego i Legionom  Polskim we Włoszech. W drugiej części zajęć uczniowie dowiedzieli się co to jest teatr kamishibai. Wspólnie przygotowaliśmy scenografię i pracowaliśmy nad tekstem do tego rodzaju teatru.lunedì 14 marzo 2022

Spotkanie 14-03-2022
L'incontro 14-03-2022


Nasze pierwsze zajęcia w marcu były pełne wrażeń, ciekawostek i wspaniałej zabawy. 

Przedszkolaki w tym tygodniu poznały bliżej "Czerwonego Kapturka", z którym zwiazana była praca plastyczna i zabawy motoryczne (np. poszukiwanie domku babci według przygotowanej mapy). 
 
Nie zabrakło muzyki, zabaw tanecznych i ruchowych pobudzacjacych spostrzegawczość. Natomiast rozmowa o teatrze i czym on jest, z pomocą teatrzyka i sześciu pacynek, zakończyła się krótkim przedstawieniem. Było wesoło, bo dzieci same i później też w parach, próbowały odegrać krótkie scenki. W drugiej części naszego spotkania powtarzaliśmy samogłoski i sylabki PA, PE, PI, PO, PY, PU/PÓ. Było dużo ćwiczeń i zabaw z tym związanych, aby lepiej je zapamiętać.

W klasie 1, 2, 3 tematem zajęć był spacer po Krakowie. Piosenką jedzie pociąg z daleka została rozpoczęta ich podróż do Krakowa. Dzieci zapoznały się z hejnałem mariackim i dodatkowo rozmowiały z jakich źródeł mogą szukać informacji o danym mieście (mapa polski, encyklopedia, przewodnik). Były również tworzone rzeźby zabytków Krakowa (Wieża Mariacka, Lajkonik, Smok Wawelski) i dzieci poznały legendy z nimi związane. Na koniec zajęć odbyły się próby ludowego tańca krakowiaka. Dzieci utrwalały spółgłoskę ł tworzać i wyszukująć nowe słowa i zostało zwrócenie uwagi na pisownie wielka literą.


Klasie  4, 5 udało się ukończyć ostatnie prace, na które wszystkie dzieci pracowały z pasją i pełnym zaangażowaniem przez te ostatnie dwa miesiące. Widać było, że temat bardzo im się spodobał, nawet wywiązała się mała grupa pomocowa, by ukończyć jedną pracę - wspólnymi siłami ci, którzy już skończyli, pomogli koledze. To są małe rzeczy, ale wszystko czemuś służy. Po przerwie z panią Bernadetą zajęli się teatrem i ciekawostkami z nim związanymi.
Za kolejne dwa tygodnie następne zajęcia. Już się nie możmy doczekać! 


12/03/2022

giovedì 10 marzo 2022

Spotkanie 26-go lutego
Incontro del 26 febbraio

Spotkanie 26-go lutego
Karnawał, czas zabawy, moment oderwania się od rzeczywistości, magia
strojów o różnej tematyce. W takiej atmosferze spotkaliśmy się w naszej szkole.
Wszystkie dzieci, młodzież i również panie nauczycielki mieli na sobie
nietypowe ubiory. Kostiumy były o wszelakiej tematyce.
Zajęcia odbyły się w takiej samej formie jak zawsze, jednak nasze sobotnie
spotkanie zostało zakończone trzema zabawami karnawałowymi, w których
wszyscy z wielką radością uczstniczyli. Mimo iż treścią przewodnią naszego
spotkania był temat o charakterze wesołym, to nie zapomnieliśmy o sytuacji w
Ukrainie i już na początku naszych lekcji zrealizowaliśmy flagę ukrainy z
odbiciem rączek wszystkich naszych uczniów, jako forma solidarności z
narodem ukarińskim.
Po symbolicznym „odcisku” małych rączek, w grupie przedszkolnej
rozmawialiśmy o bajkach, baśniach. Za pomocą różnych rekwizytów dzieci
odgadywały z jakich bajek one pochodziły. Ten magiczny temat był
nawiązaniem do karnawału. Nie zabrakło rozmowy na temat własnego
przebrania, muzyki, tańców i wszelakich zabaw.
W klasach pierwszej, drugiej i trzeciej rozmawiano o naturze, a głównie o
ptakach, zwłaszcza tych, które żyją w Polsce w okresie zimowym. Celem tych
rozmów było również uwrażliwienie dzieci na pomoc zwierzętom.
W drugiej części zajęć rozmawiano na temat karnawału, co on oznacza.
Zwrócono uwagę na głoskę „ł”.
W klasach czwartej i piątej odbyły się warsztaty teatralne. Uczniowie poznali
pojęcia związane z teatrem, obejrzeli różne rodzaje lalek teatralnych i krótki
film o różnych rodzajach teatru. Na koniec przedstawili improwizowane scenki,
w których bohaterami były pacynki.
W grupie najstarszych uczniów naszej szkoły pogłębiano wiedzę na temat
gramatyki języka polskiego. Natomiast po podwieczorku młodzież
przygotowała kącik dla wszystkich, w którym wykonywano tatuaże oraz
prezenty-nieszpodzianki dla młodyszch kolegów.
Wszyscy dobrze razem się bawili, a wszystko to możemy zobaczyć na
zamieszczonych tu fotografiach.


Incontro del 26 febbraio

Il carnevale e’ un momento di gioia, di divertimento, una forma di stacco dalla
quotidianità’, una magia di costumi di carnevale. Ci siamo incontrati in
quest’atmosfera.
Tutti indossavano dei vestiti di tematica diversa.
L’incontro e’ stato svolto nella forma tradizionale, ma verso la fine ci siamo
trovati tutti in un grande salone dove abbiamo giocato, ballato e festeggiato.
Tutti si sono divertiti molto. Ed anche se il tema del nostro incontro era molto
gioioso, non ci siamo dimenticati di tutto ciò’ che e’ accaduto in Ucraina e tutti
gli alunni della nostra scuola hanno fatto le impronte delle loro manine, nei
colori della bandiera ucraina, come forma di solidarietà con il popolo ucraino.
Dopo aver realizzato questa iniziativa, nel gruppo dell’asilo si e’ parlato delle
favole, delle fiabe. Non sono mancati giochi di vario tipo, musica, danza. Tutto
nell’atmosfera di carnevale.
Nelle classi prima, seconda e terza gli alunni hanno parlato della natura ed in
specifico degli uccelli, soprattutto quelli che vivono in Polonia nel periodo
invernale. L’obiettivo di questa tematica era anche sensibilizzare i bambini
all’aiuto che dobbiamo dare a questi animali. Nella seconda parte della lezione
e’ stato spiegato cosa vuole dire “il carnevale”. Si e’ prestato l’attenzione alla
lettera “ł”.
Nelle classi quarta e quinta e’ stato realizzato il laboratorio teatrale. Gli alunni
hanno parlato dei vari tipi di teatro. Hanno improvvisato anche uno spettacolo a
cui hanno partecipato dei burattini.
Nella classe dei più’ grandi gli alunni avevano approfondito le regole della
grammatica polacca, mentre nella seconda parte dell’incontro hanno preparato
dei giochi di carnevale per tutti.
Tutti con grande gioia e divertimento hanno partecipato l’ultima parte
dell’incontro. Tutto questo possiamo osservare nelle fotografie.