lunedì 14 marzo 2022

Spotkanie 14-03-2022
L'incontro 14-03-2022


Nasze pierwsze zajęcia w marcu były pełne wrażeń, ciekawostek i wspaniałej zabawy. 

Przedszkolaki w tym tygodniu poznały bliżej "Czerwonego Kapturka", z którym zwiazana była praca plastyczna i zabawy motoryczne (np. poszukiwanie domku babci według przygotowanej mapy). 
 
Nie zabrakło muzyki, zabaw tanecznych i ruchowych pobudzacjacych spostrzegawczość. Natomiast rozmowa o teatrze i czym on jest, z pomocą teatrzyka i sześciu pacynek, zakończyła się krótkim przedstawieniem. Było wesoło, bo dzieci same i później też w parach, próbowały odegrać krótkie scenki. W drugiej części naszego spotkania powtarzaliśmy samogłoski i sylabki PA, PE, PI, PO, PY, PU/PÓ. Było dużo ćwiczeń i zabaw z tym związanych, aby lepiej je zapamiętać.

W klasie 1, 2, 3 tematem zajęć był spacer po Krakowie. Piosenką jedzie pociąg z daleka została rozpoczęta ich podróż do Krakowa. Dzieci zapoznały się z hejnałem mariackim i dodatkowo rozmowiały z jakich źródeł mogą szukać informacji o danym mieście (mapa polski, encyklopedia, przewodnik). Były również tworzone rzeźby zabytków Krakowa (Wieża Mariacka, Lajkonik, Smok Wawelski) i dzieci poznały legendy z nimi związane. Na koniec zajęć odbyły się próby ludowego tańca krakowiaka. Dzieci utrwalały spółgłoskę ł tworzać i wyszukująć nowe słowa i zostało zwrócenie uwagi na pisownie wielka literą.


Klasie  4, 5 udało się ukończyć ostatnie prace, na które wszystkie dzieci pracowały z pasją i pełnym zaangażowaniem przez te ostatnie dwa miesiące. Widać było, że temat bardzo im się spodobał, nawet wywiązała się mała grupa pomocowa, by ukończyć jedną pracę - wspólnymi siłami ci, którzy już skończyli, pomogli koledze. To są małe rzeczy, ale wszystko czemuś służy. Po przerwie z panią Bernadetą zajęli się teatrem i ciekawostkami z nim związanymi.
Za kolejne dwa tygodnie następne zajęcia. Już się nie możmy doczekać! 


12/03/2022