mercoledì 22 dicembre 2010

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku
Buon Natale e Felice Anno Nuovo

Wszystkim uczestnikom naszych spotkań i sympatykom naszej Ludoteki, życzymy zdrowych, pogodnych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz spełnienia wszystkich, zwłaszcza tych najbardziej skrytych i zwariowanych, marzeń w nadchodzącym Nowym 2011 Roku!
A tutti coloro che volentieri passano il tempo con noi ed  a tutti simpatizzanti, auguriamo splendido, dolce e buon Natale e tanti, tanti desideri avverati nel Nuovo Anno 2011!
Che GIOIA sia sempre con noi!

lunedì 6 dicembre 2010

Pomagamy dzieciom dotkniętym powodzią z okolic Bogatyni - przyłączcie się!
Aiutiamo ai bambini di Bogatynia e dintorni colpiti dalle alluvioni del 2010 - riunitevi a noi!

Informujemy z radością, że dzieciom z okolic Bogatyni
dotkniętym tegorocznymi powodziami przekazane zostaną paczki o wartości  1.575,00 Euro.  Poszukujemy przewoźnika, który zechce dołączyć do naszej akcji, przewożąc nieodpłatnie paczki dzieciom w okolice Bogatyni lub Zgorzelca, zabierając je od nas z okolic Padwy lub Wenecji. Czekamy na kontakt pod +39 328 5876993 lub info@poloniaveneto.it 


Con il grande piacere informiamo tutti che ai bambini colpiti dalle alluvioni del 2010 nei dintorni di Bogatyniaverranno consegnati i pacchi di un valore totale di 1.575,00 Euro!
Stiamo cercando una dita di autotrasporti che vorrà partecipare alla nostra iniziativa, portando i pacchi pronti direttamente a Bogatynia o Zgorzelec da Padova o Venezia. Contattateci subito al +39 3285876993 o al info@poloniaveneto.it
                                                                          domenica 5 dicembre 2010

Propozycja wspólnej Wigilii...
Proposta di unirsi alla Vigilia di Natale...

Kochani... Pamiętacie poprzednie spotkanie bożonarodzeniowe spędzone wspólnie w Este? Ogrom śniegu jaki nas tamtego dnia zaskoczył? Mikołaja, który mimo wszystko odwiedził nas swoim rollsem??? W tym roku na pewno nie będzie identycznie, ale może być równie sympatycznie! Na wspólną kolację Wigilijną zapraszamy wszystkich bywalców Polskiej Ludoteki Rodzinnej i sympatyków polskiej kultury 11 grudnia 2010 roku wg programu:
16.00 - 17.00 zajęcia laboratoryjne dla dzieci w wieku przedszkolnym
17.00 - 19.30 uroczysta wspólna kolacja i tradycyjne zabawy dla dorosłych i dla dzieci, w każdym wieku

Zasady i koszty udziału w spotkaniu:
- dla rodzin z dziećmi w każdym wieku, obowiązkowe potwierdzenie udziału i wpłata 7,00 Euro na prezent dla każdego dziecka do 5/12/2010
- dla rodzin bezdzietnych potwierdzenie udziału do 5/12/2010
- udział w imprezie gratis dla rodziny, która zdecyduje się przygotować polską potrawę wigilijną lub świąteczną (po uprzednim wpisaniu się na listę)
- dla rodzin, które nic nie przygotują wstęp 5,00 Euro od każdej osoby dorosłej z rodziny stowarzyszonej, 7,00 Euro od każdej osoby dorosłej z rodziny niestowarzyszonej.

Info: ludoteka@poloniaveneto.it lub 328 587 6993.Carissimi! Vi ricordate il Natale dell'anno scorso? L'inaspettabile neve che ha coperto tante strade? E il Babbo Natale che nonostante il tempo è venuto a trovarci con la sua rolls? Quest'anno non sarà uguale ma di sicuro sarà simpatico! Invitiamo tutti quelli che frequentano la Ludoteca delle Famiglie Polacche di solito, ma anche tutti quelli che si sentono vicini alla nostra cultura e vorebbero passare una serata natalizia in compagnia con noi l'11 dicembre 2010 secondo il programma:
16.00 - 17.00 le attività per i bambini in età prescolare
17.00 - 19.30 la cena di vigilia di Natale tradizionale e le attività natalizi per i piccoli e grandi nonostante l'età.

Regole e costi di partecipazione:
- per le famiglie con i bambini in ogni età bisogna prenotare il posto e versare i 7,00 Euro per il regalo per ogni bambino entro il 5/12/2010
- per le famiglie senza figli prenotare il posto entro il 5/12/2010
- pagamento: la famiglia che deciderà a portare con sè un piatto tradizionale polacco natalizio (iscrivendosi prima alla lista) entra gratis, le persone adulte delle famiglie-soci che non portano da mangiare pagano 5,00 Euro a testa, e le persone adulte delle famiglie non associate - 7,00 Euro a testa.

Info: ludoteka@poloniaveneto.it e/o 3285876993.

Zabawy z Fryderykiem - warsztaty wokalno-muzyczne
I giochi con Federico - il laboratorio di canto e musica

W dniu 4 grudnia 2010, mieliśmy ostatnie spotkanie z polskimi artystami, śpiewaczką Dominiką Zamarą i pianistą Jakubem Tchorzewskim. Artyści poprowadzili trzy spotkania: muzyczne, wokalne i wokalno-muzyczne. Opierając się na muzyce Fryderyka Chopina zapoznali dzieci z I klasy polonijnej szkoły podstawowej z pojęciem rytmu i z technicznym nazewnictwem w muzyce, uświadomili różnice pomiędzy podstawowymi polskimi tańcami, poprowadzili ćwiczenia oddechowe jakimi posługują się zawodowi śpiewacy, ale przede wszystkim zapoznali z najbardziej znanymi melodiami skomponowanymi przez Fryderyka Chopina.
Spotkanie zakończyło się krótkim recitalem dla wszystkich uczestników spotkań w Ludotece w wykonaniu artystów z udziałem dzieci. Na zakończenie wspólnych zajęć każdy z uczestników i artyści otrzymają płytę dvd z pamiątkowymi zdjęciami i filmem dokumentującym zajęcia, autorstwa Agnieszki Szambelan.


Warsztaty zostały zrealizowane dzięki wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie.

Il 4 dicembre 2010 la nostra Ludoteca ha ospitato di nuovo i due artisti polacchi che vivono in Italia, la cantante lirica Dominika Zamara e il pianista Jakub Tchorzewski. Gli artisti hanno condotto 3 incontri: musicale, di canto e uno dedicato sia a musica che al canto. Basando sulle composizioni di Chopin hanno spiegato ai bambini cosa vuol dire il ritmo, quali sono i balli polacchi più popolari e perché sono diversi tra di loro, hanno insegnato gli esercizi che usano i cantanti professionali per preparare la voce al canto, ma sopratutto hanno fatto conoscere le musiche più belle scritte da Chopin...
L'incontro si è concluso con un breve concerto per tutte le famiglie che frequentano la Ludoteca con la partecipazione dei bambini della Ia elementare della nostra scuola che ha partecipato nel progetto.
Alla fine dei laboratori, tutti i protagonisti avranno un dvd completo delle foto e i filmati di tutte le attività fatte insieme, elaborato da Agnieszka Szambelan.

I laboratori sono stati realizzati grazie al sostegno del Consolato Generale della Repubblica di Polonia in Milano.

Spotkanie z dnia 4 grudnia 2010 roku
Incontro del 4 dicembre 2010

Nasze grudniowe spotkanie poświęciliśmy rozmowom o  marzeniach, tych maleńkich i tych większych a nawet o tych ogromnych. Wspólnie zaczęliśmy przygotowywać ozdoby choinkowe na następne zajęcia, a na koniec każdy z nas wykonał projekt najpiękniejszej choinki jaką sobie wymarzył...

Stavolta abbiamo parlato dei desideri, quei piccoli e di quei grandi ma anche o forse spratutto di quelli enormi. Assieme abbiamo cominciato a preparare gli addobbi natalizi per la prossima volta, e alla fine ognuno di noi ha creato un albero di natale più bello che si possa immaginare...

martedì 23 novembre 2010

Mój Przyjaciel Miś
Il mio amico Orsacchiotto

Po raz drugi nasza Ludoteka wzięła udział w konkursie organizowanym corocznie przez polskie przedszkole w Syryni pt.: "Mój Przyjaciel Miś", dla dzieci w dwóch grupach wiekowych, 3-4 i 5-6 lat.
W tym roku nasze maluchy z mgr  Bernardetą Janiszewską przygotowały misie wg własnego pomysłu z kolorowych kawałków cienkiego filcu i guzików, a starszaki z mgr Moniką Musialską wykreowały misie z dowolnych materiałów.

Già la seconda volta la nostra Ludoteca partecipa al concorso organizzato ogni anno dalla scuola materna polacca di Syrynia, intitolato "Il mio amico Orsacchiotto", per le due fascie d'età, 3-4 e 5-6 anni.
Quest'anno i nostri piccoli con la dott.ssa Bernardeta Janiszewska hanno fatto gli orsacchiotti con dei pezzi preparati colorati di feltro, ed il gruppetto dei grandi con la dott.ssa Monika Musialska hanno creato degli orsacchiotti secondo le proprie idee dei bambini.
Informujemy wszystkich, że Światowy Dzień Misia obchodzony jest  25 listopada!
Informiamo tutti, che la Giornata Mondiale dell'Orsacchiotto si festeggia il 25 novembre!
Kliknij poniżej, aby wejść w Galerię/ Clicca sotto per entrare nella Galleria FOTO

domenica 7 novembre 2010

Zabawy z Fryderykiem - warsztaty muzyczne
I giochi con Federico - laboratorio di musica

W sobotę, 6 listopada, uczniowie Szkoły Polonijej w Veneto przy Polskiej Ludotece Rodzinnej rozpoczęli realizację warsztatów muzyczno-wokalnych, opartych na muzyce i pieśniach Fryderyka Chopina. Pierwsze spotkanie muzyczne poprowadził polski pianista mieszkający w Veneto, Jakub Tchorzewski. Zapoznał dzieci z podstawowymi terminami muzycznymi, zaprezentował najbardziej znane utwory Chopina i opowiedział dzieciom a tańcach narodowych. Spotkanie zakończył krótki recital, jaki artysta zagrał dla wszystkich dzieci, nauczycieli i rodziców z Polskiej Ludoteki Rodzinnej.

Sabato 6 novembre, i bambini della Scuola Polacca del Veneto della Ludoteca delle Famiglie Polacche hanno iniziato a realizzare i laboratori di musica, basati sulle note e brani di Federico Chopin. Il primo incontro è stato condotto dal pianista polacco che vive nel Veneto, Jakub Tchorzewski. Ha spiegato ai bambini i termini tecnici della musica, ha presentato i brani più conosciuti di Chopin, ha racconatato e presentato i balli nazionali. L'incontro è stato finalizzato con un breve recital del pianista davanti al pubblico composto da tutti i bambini, insegnanti e genitori della Ludoteca.

Warsztaty muzyczno-wokalne zostały zrealizowane dzięki wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie.
I laboratori di musica e canto sono stati realizzati grazie al supporto del Consolato Generale della Repubblica di Polonia in Milano.


Aby zobaczyć Galerię kliknąć/ Per visitare la Galleria cliccare: TUTAJ/QUI galleria

Jesień w sztuce - warsztaty artystyczne cz. 2
Autunno nell'arte - laboratorio artistico parte 2a

W sobotę, 6 listopada naszych przedszkolaków odwiedziła ponownie mgr Joanna Lampart zabierając ich w świat sztuki, w rytmie muzyki klasycznej... Dzieci fantastycznie reagowały na muzykę, chętnie brały udział w zabawach ruchowych związanych z jesienią. Doskonale radziły sobie ze wskazaniem jesiennych kolorów, a na koniec każdy wykonał przepiękny naszyjnik z makaronu w kolorze jesiennej jarzębiny...

Sabato 6 novembre la nostra Ludoteka ha ospitato la dott.ssa Joanna Lampart, con la quale i nostri bambini viaggiavano nel mondo dell'arte nel ritmo della musica classica... I bambini hanno partecipato volentieri ai giochi autunnali con la musica. Sono riusciti perfettamente ad indicare i colori dell'autunno, e alla fine ognuno ha preparato una bellissima collana di pasta di colore della stagione attuale...

Warsztaty Jesień w sztuce zostały zrealizowane dzięki wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie.
I laboratori L'autunno nell'arte sono stati realizzati grazie al supporto del Consolato Generale della Repubblica di Polonia in Milano.

Aby zobaczyć Galerię kliknąć/ Per visitare la Galleria cliccare: TUTAJ/QUI galleria

domenica 24 ottobre 2010

Warsztaty artystyczne cz. II dla przedszkolaków
Il laboratorio artistico per i bambini in età prescolare, 2a parte

Już 6 listopada zapraszamy wszystkie przedszkolaki na drugą, ostatnią część warsztatów artystycznych o tematyce jesiennej z wykorzystaniem muzyki Fryderyka Chopina, które poprowadzi mgr Joanna Lampart. By wziąć udział w warsztatach wystarczy przyjechać do ludoteki najpóźniej na godzinę 16.30 i zabrać ze sobą skarpetki antypoślizgowe! Zapraszamy!!!
 
Il 6 novembre, presso la nostra Ludoteca verrà realizzata la seconda, ultima parte del laboratorio autunnale basato sulle musiche di Chopin destinato a tutti i bambini in età prescolare, condotto dalla dott.ssa Joanna Lampart. Per partecipare al laboratorio basta venire in Ludoteca prima delle 16.30 e portare con sé i calzini antiscivolo!Vi aspettiamo!!!Projekt kulturalny realizowany przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie.
Progetto culturale realizzato con il supporto del Consolato Generale della Repubblica di Polonia in Milano.

Warsztaty muzyczne dla dzieci w wieku szkolnym
Laboratorio di musica per i bambini in età scolare

Serdecznie zapraszamy na warsztaty muzyczno wokalne dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat, z udziałem polskich artystów: śpiewaczki Dominiki Zamary i  pianisty Jakuba Tchorzewskiego, przygotowane w oparciu o twórczość Fryderyka Chopina. Mamy do dyspozycji jeszcze 3 wolne miejsca dla dzieci, info: ludoteka@poloniaveneto.it.
Najbliższe spotkania:
6 listopada, 18.00 -18.45, 19.00-19.20 z pianistą Jakubem Tchorzewskim
20 listopada, 18.00-18.45, 19.00-19.20 ze śpiewaczką Dominiką Zamarą
4 grudnia, 18.00-18.45, 19.00-19.20 ze śpiewaczką Dominiką Zamarą i pianistą Jakubem Tchorzewskim.

Invitiamo tutti i bambini dai 6 ai 10 anni a partecipare ai laboratori di musica e canto, condotti da due artisti polacchi,  Dominika Zamara (soprano) e Jakub Tchorzewski (pianoforte), basati sulle musiche e canti di Fryderyk Chopin. Abbiamo ancora 3 posti liberi, per info contattateci al ludoteka@poloniaveneto.it.
Le date degli incontri:
il 6 novembre, 18.00-18.45, 19.00-19.20 con Jakub Tchorzewski
il 20 novembre, 18.00-18.45, 19.00-1920 con Dominika Zamara
il 4 dicembre, 18.00-18.45, 19.00-19.20 con Dominika Zamara e Jakub Tchorzewski.

Projekt kulturalny realizowany przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie.
Il progetto culturale realizzato con il supporto del Consolato Generale della Repubblica di Polonia in Milano.

Spotkanie z dnia 23 października 2010 r.
L'incontro del 23 ottobre 2010


Wczoraj, w Polskiej Ludotece Rodzinnej odbyły się kolejne zajęcia. Przedszkolaki pod opieką mgr Bernardety Janiszewskiej poznawały uroki jesieni, jej kolory i owoce. Wspólnie poznawały tajemnice, jakie skrywa jesienią las...

Ieri, la Ludoteca delle Famiglie Polacche ha avuto un'altro incontro. I bambini del gruppo della dott.ssa Bernardeta Janiszewska hanno parlato dell'autunno, la sua bellezza piena dei colori meravigliosi e della frutta autunnale. Assieme hanno scoperto molti segreti che nasconde il bosco in questa stagione fresca e colorata...

lunedì 11 ottobre 2010

"Jesień w sztuce"
"L'autunno nell'arte"

W sobotę, 9 października 2010 roku, dzięki wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie, dzieci z Przedszkola Polonijnego Polskiej Ludoteki Rodzinnej rozpoczęły warsztaty artystyczne. Dzieci poznały dzieciństwo Fryderyka Chopina, niektóre z nich po raz pierwszy usłyszały jego  muzykę, do której tworzyły ruch i obrazy plastyczne.


Il 9 ottobre 2010, grazie al sostegno del Consolato Generale della Repubblica di Polonia, i bambini della Scuola Materna Polacca della nostra Ludoteca, hanno iniziato gli incontri con l'arte. Ai piccoli abbiamo presenato l'artista dell'anno e la sua infanzia: Frederic Chopin. Le attività  basate sulle sue musiche hanno spinto i  bambini ad esprimere la loro creatività corporea e manuale.
domenica 26 settembre 2010

Inauguracja Roku Szkolnego 2010/2011
Inaugurazione dell'anno scolastico 2010/2011

W dniu 25 września 2010 roku, o godzinie 16.00 rozpoczęło się pierwsze powakacyjne spotkanie Polskiej Ludoteki Rodzinnej, podczas którego zainaugurowano Nowy Rok Szkolny. Nasze skromne progi odwiedziła Pani Konsul Ewa Słaby z Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie, przywożąc maluchom upominki i wręczjąc je każdemu z nich. Bardzo ciepło powitała wszystkich Pani Ketty Moretti, Prezes Fundacji Kaw. Chiericati, w pomieszczeniach której odbywają się spotkania Polskiej Ludoteki Rodzinnej od lutego 2010 r.
Il 25 settembre 2010, alle ore 16.00 abbiamo iniziato il primo incontro della Ludoteca delle Famiglie Polacche dopo le vacanze, durante il quale abbiamo inaugurato il nuovo anno scolastico. I nostri spazi ha visitato la Signora Console Ewa Słaby del Consolato Generale della Repubblica di Polonia in Milano portando a tutti i nostri bambini i pensieri fondati dal Consolato. Presente all'inaugurazione la Presidente della Fondazione Cav. Chiericati, la Signora Ketty Moretti,  che ci ospita dal febbraio 2010, ha dato il benvenuto a tutte le famiglie salutandole calorosamente.

Dzieci z Ludoteki w towarzystwie Pani Konsul Ewy Słaby, artystów, Dominiki Zamary i Francesco Rossi, nauczycielek i mam
Naszą uroczystość uświetniła wykonując dwie wspaniałe pieśni, po polsku i po włosku, znana polska sopranistka, mieszkająca obecnie we Włoszech, Pani Dominika Zamara, akompaniowana przez Maestro Francesco Rossi, pianistę i kompozytora.
Il nostro evento è diventato davvero speciale grazie ad un breve recital dedicato a tutti e presentato dalla cantante lirica polacca, che vive in Italia, soprano Dominika Zamara accompagnata dal compositore e pianista, Maestro Francesco Rossi.

Pani Konsul, Ewa Słaby, Pani Dominika Zamara (śpiewaczka),
Pani Barbara Czyżewska (koordynator)

Po raz pierwszy nasza Ludoteka gościła I klasę Polonijnej Szkoły Podstawowej, prowadzoną przez Mgr Monikę Musialską, oraz grupę osób dorosłych chcących uczyć się języka polskiego prowadzoną przez Panią Agnieszkę Marię Osiadacz.
Dzieci w wieku przedszkolnym, wśród nich kilkoro nowych ludotekowiczów, prowadzi Mgr Bernardeta Janiszewska.
Per la prima volta la nostra Ludoteca ospita la I classe della nostra Scuola Elementare Polacca, della dott.ssa Monika Musialska e il gruppo degli adulti del corso della lingua polacca condotto dalla Sig. Agnieszka Maria Osiadacz.
I bambini in età prescolare, e tra di loro tanti nuovi frequantatori della Ludoteca, partecipano alle attività condotte dalla dott.ssa Bernardeta Janiszewska.

Od lewej: A.M. Osiadacz (nauczyciel), M.Musialska (nauczyciel), E.Słaby (Konsul), D. Zamara (śpiewaczka), B. Czyżewska (koordynator), B. Janiszewska (nauczyciel)


Wszystkim serdecznie dziękujemy za przybycie i zapraszamy już 9 października!
Ringraziamo a tutti coloro per essere venuti e invitiamo al nostro prossimo incontro il 9 ottobre!

mercoledì 1 settembre 2010

Program zajęć jesien 2010
Programma d’attività autunno 2010

PROGRAM ZAJĘĆ DLA DZIECI OD 3 DO 6 LAT

25/09/2010 Wspomnienia z wakacji
                      - inauguracja roku szkolnego 2010/2011
09/10/2010 Jesień w sztuce - warsztaty artystyczne
23/10/2010 Jesień w Lesie
06/11/2010 Złota Polska Jesień - warsztaty artystyczne
20/11/2010 Mój Przyjaciel Miś
04/12/2010 Marzenia, te małe i te wielkie
11/12/2010 W oczekiwaniu na Gwiazdkę

PROGRAMMA DI ATTIVITÁ PER I BAMBINI DAI 3 AI 6 ANNI

25/09/2010 I ricordi delle vacanze
                      - inaugurazione dell'anno scolastico 2010/2011
09/10/2010 Autunno in arte - laboratori artistici
23/10/2010 Autunno nel bosco
06/11/2010 Autunno d'oro - laboratori artistici
20/11/2010 Il mio amico Orsetto
04/12/2010 Sogni, quelli piccoli e quelli grandi
11/12/2010 In attesa del Natale

martedì 31 agosto 2010

Witamy!!!
Benvenuti!!!

Mamy ogromną przyjemność powitać wśród nas malutkich Ludotekowiczów! Na początku wakacji urodził się Maciuś, braciszek Mikołaja, a właśnie dziś otrzymaliśmy wiadomość o narodzinach Evuni, siostrzyczki Ani i Irenki. Ogromne gratulacje dla szczęśliwych Rodziców i Rodzeństwa!!! Czekamy na Was w Ludotece!

Con il grande piacere annunciamo l'arrivo dei due piccoli futuri "frequentatori" della nostra Ludoteca! all'inizio delle vacanze è nato Mattia, fratellino di Nicolò, e invece oggi abbiamo ricevuto la notizia che sia arrivata anche Eva, la sorellina di Anna e Irene. Congratuliamoci con le felici Famiglie!!! Vi aspettiamo in Ludoteca!

venerdì 20 agosto 2010

25 września 2010 r. Zapraszamy wszystkich na inaugurację Nowego Roku Szkolnego do Campiglii!
Il 25 settembre 2010 alle ore 16.00 invitiamo tutti voi all'Inaugurazione del Nuovo Anno Scolastico 2010/2011!

Hej Ludotekowicze! Mamy dla Was fantastyczną wiadomość! Już 25 września 2010 roku o godzinie 16.00 rozpocznie się Inauguracja Nowego Roku Szkolnego dla Przedszkolaków, oraz po raz pierwszy, dla Pierwszoklasistów ze Szkoły Polonijnej! Przyjedźcie do nas z Rodzeństwem, Rodzicami i Przyjaciółmi!!!
Swój udział w spotkaniu zapowiedział Konsul Generalny RP z Mediolanu Krzysztof Strzałka i Prezes Stowarzyszenia Kulturalnego Włosko-Polskiego  w Veneto, Jolanta Piotrowska. Jako gość specjalny wystąpi polska śpiewaczka operowa i liryczna, Dominika Zamara.
Nie zapomnijcie o skarpetkach antypoślizgowych dla dzieci i o butach na zmianę dla dorosłych!!!

Ciao Bambini di Ludoteca! Abbiamo per Voi una fantastica notizia: il 25 settembre 2010 alle ore 16.00 inauguriamo assieme il nuovo anno scolastico, sia per i bambini di Asilo che, per la prima volta, per i bamibini della Ia classe della Scuola Elementare Polacca! Venite con le Vostre Sorelle e Fratelli, con dei Genitori ed Amici!!! Abbiamo la conferma della partecipazione da parte del Console Generale della Repubblica di Polonia in Milano, Krzysztof Strzałka e della Presidente dell'Associazione Culturale Italo-Polacca del Veneto, Jolanta Piotrowska. In più, come ospite speciale, vedremo e ascolteremo, la cantante lirica polacca, Dominika Zamara.
Ricordate di portare con sé i calzini antiscivolo e le scarpe di cambio per gli adulti!

domenica 27 giugno 2010

Wesołych wakacji!
Buone vacanze!


Kochane Dzieciaki! Życzymy Wam udanych i wesołych wakacji, pełnych interesujących przygód i podróży! Zapraszamy Was na nasze spotkania już we wrześniu. Czekać na Was będą nowe, interesujące zabawy, poznacie polskie legendy, wykonacie mnóstwo ciekawych prac. I nie zapomnijcie: przywieźcie ze sobą na pierwsze powakacyjne zajęcia kartki pocztowe z miejsc, które odwiedzicie tego lata...
Cari Bambini! Vi auguriamo buone vacanze, piene dei divertimenti, avventure e viaggi! Vi invitiamo  a pertecipare ai nostri incontri dal settembre. Prepareremo specialmente per Voi un sacco di nuove attività, le storie ed i racconti, ma anche i laboratori particolari... E non dimenticatevi a portare al nostro primo incontro dopo le vacanze, le cartoline dai posti che andate a visitare quest'estate...

Spotkanie z dnia 26 czerwca 2010 r.
Incontro del 26 giugno 2010

W sobotę odbyły się ostatnie zajęcia przedwakacyjne. Przygotowaliśmy kukiełki do legendy o Smoku Wawelskim. A na zakończenie naszych przygód w Polskiej Ludotece Rodzinnej bawiliśmy się w Poszukiwaczy Skarbów.

Al sabato abbiamo avuto l'ultimo incontro prima delle vacanze. Abbiamo preparato i personaggi della legenda di Drago Wawelski. E per concludere le nostre avventure nella Ludoteca delle Famiglie Polacche, abbiamo fatto la Caccia al Tesoro.


Po zakończeniu zajęć z Panią Bernardetą, odbyło się uroczyste zakończenie przygód w Polskiej Ludotece Rodzinnej, każdy z uczestników otrzymał Dyplom i nagrodę książkową, ufundowane przez Konsulat Generalny RP w Mediolanie.

Dopo le attività con la Maestra Bernardeta, abbiamo festeggiato la fine delle avventure della Ludoteca delle Famiglie Polacche. Ad  ogni  bambino presente quel giorno,  abbiamo consegnato il Diploma e regalato un libro, grazie al Consolato Generale della Repubblica di Polonia in Milano, che sostiene il nostro progetto.

Na zakończenie dnia udaliśmy się do stołówki, gdzie czekały na nas smakołyki przygotowane przez niezastąpione mamy! Dziękujemy i do zobaczenia! :)
Per concludere la serata ci siamo trasferiti nella mensa dove ci aspettavano le delizie preparate dalle insostituibili mamme! Grazie e arrivederci! :)

sabato 5 giugno 2010

Festyn z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka
Festa all'occasione della Giornata Internazionale dei Bambini

W sobotę, 5 czerwca 2010 roku, na terenie Przedszkola Fundacji "Cav. Chiericati" w Campiglia dei Berici, gdzie od lutego odbywają się spotkania w ramach Polskiej Ludoteki Rodzinnej, odbył się Festyn Grillowanie po polsku z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. W Festynie wzięli udział m.in. Vice Konsul Michał Górski z Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie, Burmistrz Miasta Campiglia dei Berici Pani Marisa Gonella, Prezes Banca Credito Cooperativo w Campiglia dei Berici, Pan Gabriele Ferrari,  Prezes Fundacji "Cav.Chiericati" Pani Ketty Moretti, Prezes Stowarzyszenia KulturalnegoWłosko-Polskiego w Veneto, członkowie Zarządu Fundacji i Stowarzyszenia, rodziny polskie, polsko-włoskie, włoskie i inne...
Dzięki mgr Bernardecie Janiszewskiej, mgr Joannie Lampart i mgr Annie Maciejko udało nam się stworzyć niepowtarzalną atmosferę zabawy dla wszystkich dzieci, bez względu na to jakim językiem mówią na co dzień, jakiego są wyznania, skąd pochodzą i w jakim są wieku! Był odtańczony polski Krakowiak, odśpiewane polskie piosenki, dzieci poznały bohaterów polskich kreskówek a nawet wykonały, z pomocą rodziców, polską Pyzę!
Dzięki wsparciu Konsulatu Generalnego RP z Mediolanu, mogliśmy każdemu uczestnikowi Festynu zaoferować poczęstunek po polsku. Były polskie kiełbaski śląskie, polskie pieczywo, polskie ogórki kiszone i konserwowe prosto z Polski, zakupione w Polskim Sklepie  "U Basi" z Castelfranco Emilia, oraz polskie piwo i polskie słodycze zaoferowane przez nasze Stowarzyszenie.
Każde dziecko otrzymało oprócz tego polski soczek i polski wafelek (Stowarzyszenie), piłeczki i kredki ("Galante" Monatagnana PD) i flamastry dzięki niezywkłej i niespodziewanej uprzejmości Prezesa Banca Credito Cooperativo z Campiglia dei Berici, Pana Gabriele Ferrari.
Dzięki uprzejmości i hojności innych sponsorów mogliśmy na koniec zorganizować Loterię, w której wzięły udział wszystkie rodziny, które wykupiły bilet wstępu na Festyn. Wśród wygranych były trzy zaproszenia na pizzę i napoje dla 2 osób w Risorante/Pizzeria BigBen w Este.

Sabato, 5 giugno 2010, presso la Scuola Materna della Fondazione "Cav.Chiericati" di Campiglia dei Berici, dove dal febbraio si svolgono gli incontri della Ludoteca delle Famiglie Polacche, abbiamo festeggiato la Giornata Internazionale dei Bambini. Alla Festa sono stati presenti, il Viceconsole del Consolato Generale della Repubblica di Polonia in Milano, Michał Górski, il Sindaco di Campiglia dei Berici, Marisa Gonella, Presidente della Banca Credito Cooperativo di Campiglia dei Berici, Gabriele Ferrari, Presidente della Fondazione "Cav. Chiericati", Ketty Moretti, Presidente dell'Associazione Culturale Italo-Polacca del Veneto, Jolanta Piotrowska, i membri della Fondazione "Cav. Chiericati" e dell'Associazione Culturale Italo-Polacca del Veneto, le famiglie polacche, italo-polacche, italiane ed altre...
Grazie allo Staff d'Animazione della Ludoteca delle Famiglie Polacche, con la collaborazione di: dott.ssa Bernardeta Janiszewska, dott.ssa Joanna Lampart e dott.ssa Anna Maciejko, abbiamo creato uno spazio gioco e laboratorio indimenticabili per bambini di tutte le età e di tutte le lingue. Si ballava Krakowiak, si cantava le canzoncine polacche... i bambini hanno conosciuto i personaggi dei cartoni animati polacchi e, con l'aiuto dei genitori, hanno fatto la Pyza polacca.
Sostenuti dal Consolato Generale della Repubblica di Polonia in Milano, abbiamo offerto un assaggio squisito delle specialità polacche portate direttamente dalla Polonia e comprate al Negozio Polacco "Da Basia" di Castelfranco Emilia. Tutti potevano assaggiare le nostre salsicce silesiane, e bere l'insostituibile birra polacca!
Per i bambini c'erano i dolci e succhi polacchi offerti dalla nostra Associazione.
Inoltre i bambini hanno ricevuto i gadgets sponsorizzati da "Galante" di Montagnana e dal Presidente Gabriele Ferrari  da Banca Credito Cooperativo di Campiglia.
Alla fine, grazie agli altri sponsor abbiamo organizzato la Lotteria per tutte le famiglie, che avevano il biglietto d'ingresso. Tra i premi c'erano tre inviti per 2 persone alla pizza e bibite presso Ristorante-Pizzeria BigBen di Este Pd.

Dziękujemy serdecznie za współpracę/ Ringraziamo per la collaborazione:
Konsulatowi Generalnemu RP w Mediolanie (Consolato Generale della Polonia in Milano)
Fondazione "Cav. Chiericati" di Campiglia dei Berici Vi
PROLOCO di Campiglia dei Berici Vi
SKLEP POLSKI "U Basi", Castelfranco Emilia (Negozio Polacco "Da Basia" di Castelfranco Emilia")
Ristorante-Pizzeria BIGBEN, Este Pd
BARAONDA di Giovanna Dima, Este Pd
GALANTE, Montagnana Pd
Studio Dentistico Dott. Maso, Este Pd
Banca Credito Cooperativo di Campiglia dei Berici Vi
Elena Fadin, Vighizzolo d'Este Pd
Andrea Pettenò, Dolo Ve


Serdeczne podziękowania dla Rodzin, które włączyły się w przygotowanie Festynu/ Un grazie di cuore alle famiglie che hanno partecipato alla preparazione della Festa:
Tomek - Este, Agnieszka i Marco - Campiglia, Ketty - Campiglia, Agnieszka - Mestrino, Monika - Torri d. Q., Giuseppe - Campiglia, Monika i Rafał - Vicenza, Salvatore - Este, Agnieszka i Fabio - Vicenza, Anna Remigio Michele e Fabrizio - Montagnana, Ania i Jacopo - Piazzola s. B.... bez WAS nie dałabym rady... senza di VOI non avrei la forza... Dziękuję! Grazie!