domenica 27 giugno 2010

Spotkanie z dnia 26 czerwca 2010 r.
Incontro del 26 giugno 2010

W sobotę odbyły się ostatnie zajęcia przedwakacyjne. Przygotowaliśmy kukiełki do legendy o Smoku Wawelskim. A na zakończenie naszych przygód w Polskiej Ludotece Rodzinnej bawiliśmy się w Poszukiwaczy Skarbów.

Al sabato abbiamo avuto l'ultimo incontro prima delle vacanze. Abbiamo preparato i personaggi della legenda di Drago Wawelski. E per concludere le nostre avventure nella Ludoteca delle Famiglie Polacche, abbiamo fatto la Caccia al Tesoro.


Po zakończeniu zajęć z Panią Bernardetą, odbyło się uroczyste zakończenie przygód w Polskiej Ludotece Rodzinnej, każdy z uczestników otrzymał Dyplom i nagrodę książkową, ufundowane przez Konsulat Generalny RP w Mediolanie.

Dopo le attività con la Maestra Bernardeta, abbiamo festeggiato la fine delle avventure della Ludoteca delle Famiglie Polacche. Ad  ogni  bambino presente quel giorno,  abbiamo consegnato il Diploma e regalato un libro, grazie al Consolato Generale della Repubblica di Polonia in Milano, che sostiene il nostro progetto.

Na zakończenie dnia udaliśmy się do stołówki, gdzie czekały na nas smakołyki przygotowane przez niezastąpione mamy! Dziękujemy i do zobaczenia! :)
Per concludere la serata ci siamo trasferiti nella mensa dove ci aspettavano le delizie preparate dalle insostituibili mamme! Grazie e arrivederci! :)