domenica 24 ottobre 2010

Warsztaty artystyczne cz. II dla przedszkolaków
Il laboratorio artistico per i bambini in età prescolare, 2a parte

Już 6 listopada zapraszamy wszystkie przedszkolaki na drugą, ostatnią część warsztatów artystycznych o tematyce jesiennej z wykorzystaniem muzyki Fryderyka Chopina, które poprowadzi mgr Joanna Lampart. By wziąć udział w warsztatach wystarczy przyjechać do ludoteki najpóźniej na godzinę 16.30 i zabrać ze sobą skarpetki antypoślizgowe! Zapraszamy!!!
 
Il 6 novembre, presso la nostra Ludoteca verrà realizzata la seconda, ultima parte del laboratorio autunnale basato sulle musiche di Chopin destinato a tutti i bambini in età prescolare, condotto dalla dott.ssa Joanna Lampart. Per partecipare al laboratorio basta venire in Ludoteca prima delle 16.30 e portare con sé i calzini antiscivolo!Vi aspettiamo!!!Projekt kulturalny realizowany przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie.
Progetto culturale realizzato con il supporto del Consolato Generale della Repubblica di Polonia in Milano.

Warsztaty muzyczne dla dzieci w wieku szkolnym
Laboratorio di musica per i bambini in età scolare

Serdecznie zapraszamy na warsztaty muzyczno wokalne dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat, z udziałem polskich artystów: śpiewaczki Dominiki Zamary i  pianisty Jakuba Tchorzewskiego, przygotowane w oparciu o twórczość Fryderyka Chopina. Mamy do dyspozycji jeszcze 3 wolne miejsca dla dzieci, info: ludoteka@poloniaveneto.it.
Najbliższe spotkania:
6 listopada, 18.00 -18.45, 19.00-19.20 z pianistą Jakubem Tchorzewskim
20 listopada, 18.00-18.45, 19.00-19.20 ze śpiewaczką Dominiką Zamarą
4 grudnia, 18.00-18.45, 19.00-19.20 ze śpiewaczką Dominiką Zamarą i pianistą Jakubem Tchorzewskim.

Invitiamo tutti i bambini dai 6 ai 10 anni a partecipare ai laboratori di musica e canto, condotti da due artisti polacchi,  Dominika Zamara (soprano) e Jakub Tchorzewski (pianoforte), basati sulle musiche e canti di Fryderyk Chopin. Abbiamo ancora 3 posti liberi, per info contattateci al ludoteka@poloniaveneto.it.
Le date degli incontri:
il 6 novembre, 18.00-18.45, 19.00-19.20 con Jakub Tchorzewski
il 20 novembre, 18.00-18.45, 19.00-1920 con Dominika Zamara
il 4 dicembre, 18.00-18.45, 19.00-19.20 con Dominika Zamara e Jakub Tchorzewski.

Projekt kulturalny realizowany przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie.
Il progetto culturale realizzato con il supporto del Consolato Generale della Repubblica di Polonia in Milano.

Spotkanie z dnia 23 października 2010 r.
L'incontro del 23 ottobre 2010


Wczoraj, w Polskiej Ludotece Rodzinnej odbyły się kolejne zajęcia. Przedszkolaki pod opieką mgr Bernardety Janiszewskiej poznawały uroki jesieni, jej kolory i owoce. Wspólnie poznawały tajemnice, jakie skrywa jesienią las...

Ieri, la Ludoteca delle Famiglie Polacche ha avuto un'altro incontro. I bambini del gruppo della dott.ssa Bernardeta Janiszewska hanno parlato dell'autunno, la sua bellezza piena dei colori meravigliosi e della frutta autunnale. Assieme hanno scoperto molti segreti che nasconde il bosco in questa stagione fresca e colorata...

lunedì 11 ottobre 2010

"Jesień w sztuce"
"L'autunno nell'arte"

W sobotę, 9 października 2010 roku, dzięki wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie, dzieci z Przedszkola Polonijnego Polskiej Ludoteki Rodzinnej rozpoczęły warsztaty artystyczne. Dzieci poznały dzieciństwo Fryderyka Chopina, niektóre z nich po raz pierwszy usłyszały jego  muzykę, do której tworzyły ruch i obrazy plastyczne.


Il 9 ottobre 2010, grazie al sostegno del Consolato Generale della Repubblica di Polonia, i bambini della Scuola Materna Polacca della nostra Ludoteca, hanno iniziato gli incontri con l'arte. Ai piccoli abbiamo presenato l'artista dell'anno e la sua infanzia: Frederic Chopin. Le attività  basate sulle sue musiche hanno spinto i  bambini ad esprimere la loro creatività corporea e manuale.