lunedì 11 ottobre 2010

"Jesień w sztuce"
"L'autunno nell'arte"

W sobotę, 9 października 2010 roku, dzięki wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie, dzieci z Przedszkola Polonijnego Polskiej Ludoteki Rodzinnej rozpoczęły warsztaty artystyczne. Dzieci poznały dzieciństwo Fryderyka Chopina, niektóre z nich po raz pierwszy usłyszały jego  muzykę, do której tworzyły ruch i obrazy plastyczne.


Il 9 ottobre 2010, grazie al sostegno del Consolato Generale della Repubblica di Polonia, i bambini della Scuola Materna Polacca della nostra Ludoteca, hanno iniziato gli incontri con l'arte. Ai piccoli abbiamo presenato l'artista dell'anno e la sua infanzia: Frederic Chopin. Le attività  basate sulle sue musiche hanno spinto i  bambini ad esprimere la loro creatività corporea e manuale.