domenica 26 settembre 2010

Inauguracja Roku Szkolnego 2010/2011
Inaugurazione dell'anno scolastico 2010/2011

W dniu 25 września 2010 roku, o godzinie 16.00 rozpoczęło się pierwsze powakacyjne spotkanie Polskiej Ludoteki Rodzinnej, podczas którego zainaugurowano Nowy Rok Szkolny. Nasze skromne progi odwiedziła Pani Konsul Ewa Słaby z Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie, przywożąc maluchom upominki i wręczjąc je każdemu z nich. Bardzo ciepło powitała wszystkich Pani Ketty Moretti, Prezes Fundacji Kaw. Chiericati, w pomieszczeniach której odbywają się spotkania Polskiej Ludoteki Rodzinnej od lutego 2010 r.
Il 25 settembre 2010, alle ore 16.00 abbiamo iniziato il primo incontro della Ludoteca delle Famiglie Polacche dopo le vacanze, durante il quale abbiamo inaugurato il nuovo anno scolastico. I nostri spazi ha visitato la Signora Console Ewa Słaby del Consolato Generale della Repubblica di Polonia in Milano portando a tutti i nostri bambini i pensieri fondati dal Consolato. Presente all'inaugurazione la Presidente della Fondazione Cav. Chiericati, la Signora Ketty Moretti,  che ci ospita dal febbraio 2010, ha dato il benvenuto a tutte le famiglie salutandole calorosamente.

Dzieci z Ludoteki w towarzystwie Pani Konsul Ewy Słaby, artystów, Dominiki Zamary i Francesco Rossi, nauczycielek i mam
Naszą uroczystość uświetniła wykonując dwie wspaniałe pieśni, po polsku i po włosku, znana polska sopranistka, mieszkająca obecnie we Włoszech, Pani Dominika Zamara, akompaniowana przez Maestro Francesco Rossi, pianistę i kompozytora.
Il nostro evento è diventato davvero speciale grazie ad un breve recital dedicato a tutti e presentato dalla cantante lirica polacca, che vive in Italia, soprano Dominika Zamara accompagnata dal compositore e pianista, Maestro Francesco Rossi.

Pani Konsul, Ewa Słaby, Pani Dominika Zamara (śpiewaczka),
Pani Barbara Czyżewska (koordynator)

Po raz pierwszy nasza Ludoteka gościła I klasę Polonijnej Szkoły Podstawowej, prowadzoną przez Mgr Monikę Musialską, oraz grupę osób dorosłych chcących uczyć się języka polskiego prowadzoną przez Panią Agnieszkę Marię Osiadacz.
Dzieci w wieku przedszkolnym, wśród nich kilkoro nowych ludotekowiczów, prowadzi Mgr Bernardeta Janiszewska.
Per la prima volta la nostra Ludoteca ospita la I classe della nostra Scuola Elementare Polacca, della dott.ssa Monika Musialska e il gruppo degli adulti del corso della lingua polacca condotto dalla Sig. Agnieszka Maria Osiadacz.
I bambini in età prescolare, e tra di loro tanti nuovi frequantatori della Ludoteca, partecipano alle attività condotte dalla dott.ssa Bernardeta Janiszewska.

Od lewej: A.M. Osiadacz (nauczyciel), M.Musialska (nauczyciel), E.Słaby (Konsul), D. Zamara (śpiewaczka), B. Czyżewska (koordynator), B. Janiszewska (nauczyciel)


Wszystkim serdecznie dziękujemy za przybycie i zapraszamy już 9 października!
Ringraziamo a tutti coloro per essere venuti e invitiamo al nostro prossimo incontro il 9 ottobre!