domenica 7 aprile 2013

Wiosna na płótnie
Primavera sulla tela

Niezwykle kolorowym projektem rozpoczęliśmy nasze wiosenne spotkania w Polskiej Ludotece Rodzinnej."Wiosna na płótnie" to projekt autorstwa mgr Bernardety Janiszewskiej, nauczycielki grupy przedszkolnej, który wprowadza dzieci w pogodny i radosny nastrój.

La primavera è arrivata in Ludoteca con suoi tanti colori! "La primavera sulla tela" è il progetto educativo creato dalla dott.ssa Bernardeta Janiszewska, insegnante del gruppo prescolare, che da il benvenuto alla primavera con con la serenità.

Po obserwacji przyrody, która mimo długiej tegorocznej zimy, nabrała już swoich wiosennych kolorów, spotkaliśmy się z panią Jadwigą Jakubas, polską artystką malarką, która pokazała nam swój warsztat pracy i zapoznała ze swoimi pracami. Dzięki pani Jadwidze my też staliśmy się artystami! Sami zobaczcie jak kreatywni byliśmy!

Dopo aver osservato i primi segni della primavera, abbiamo incontrato l'artista polacca, Jadwiga Jakubas, la quale ci ha presentato il suo posto dio lavoro e i suoi quadri. Grazie a lei anche noi siamo diventati artisti! Guardate quanto siamo bravi!

Warsztat pracy malarza
Posto di lavoro del artista


Zanim zajmiemy się pracą, musimy się odpowiednio przygotować
Prima di iniziare bisogna prepararsi
Jeszcze tylko rzut okiem na pracę mistrza...
Ancora solo una buttata d'occhio sul capolavo del maestro...

... i bierzemy się do pracy!
... ed eccoci qua i piccoli artisti!
A tak maluje artystka
L'artista al lavoro

Realizacja projektu została częściowo dofinansowana przez Konsulat Generalny w Mediolanie z funduszu Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie
Il progetto è stato realizzato con un contributo del Consolato Generale della Repubblica di Polonia in Milano dal fondo del Dipartimento di collaborazione con i Polacchi all'Estero del Ministero degli Affari Esteri in Varsavia