sabato 29 gennaio 2022

Spotkanie 29-go stycznia 2022 roku
Incontro del 29 gennaio 2022

„Zima, zima, zima, pada, pada śnieg…”, słowami tej oto piosenki dla dzieci możemy dziś rozpocząć krótki opis zajęć, które odbyły się w Ludotece 29-go stycznia.
Przedszkolaki, jak zawsze, czynnie pracowały tym razem tworząc przepiękne i ogromne płatki śniegiu z waty. Pani Basia wytłumaczyła maluszkom jak w magiczny sposób natura tworzy płatki śniegu. Ależ to było wyzwanie! Dzieci poznawały i utrwalały słownictwo związane z okresem zimowym. A oprócz tego, utrwalano sylabki PA, PE, PI, PO, PU/PÓ, PY kolorując je w przeróżne kolory.
Klasa pierwsza, druga i trzecia również utrwalała nowe słownictwo o zimie poznając przez to dużo zabaw związanych z tym tematem, i które dzieciom w Polsce są bardzo znane. Dzieci tworzyły przepiękne bałwany z masy śniegowej. Oczywiście nie zabrakło też części gramatycznej naszego języka ojczystego.
Tematem przewodnim w klasie czwartej i piątej była historia rodziny. Młodzież dużo na ten temat rozmawiała i tworzyła przepiękne opowiadania używając z wielką odwagą zaawansowanego języka polskiego. 


„Inverno, inverno, inverno, …” le parole di questa canzone per bambini possono essere l’inizio della breve descrizione dell’ultimo incontro svolto il 29 gennaio 2022.
I bambini di età prescolare, come sempre, hanno lavorato attivamente creando dei bei fiocchi di neve realizzati con cotone. La maestra Barbara ha spiegato loro come magicamente nascono queste meraviglie della natura.  E’ stata una sfida interessante!
In più, i bambini hanno conosciuto il lessico riferito al tema dell’inverno. Oltre questo, hanno memorizzato le nuove sillabe PA, PE, PI, PO, PU/PÓ, PY colorandole in tutti i colori.
Le classi prima, seconda e terza ugualmente hanno studiato il lessico riferito all’inverno parlando e conoscendo molti giochi invernali di movimento, che sono molto famosi in Polonia. I bambini hanno creato dei bei pupazzi di neve realizzati in pasta di sale. Naturalmente, non è mancata la parte della grammatica della nostra lingua madre.
L’argomento principale dell’incontro nella classe quarta e quinta è stata la storia della famiglia. La gioventù con molto orgoglio ha parlato delle origini polacche, ed anche quelle italiane, utilizzando sempre di più il livello di lingua polacca più avanzato.


sabato 15 gennaio 2022

„Dzień Babci i Dziadka”
„La Festa dei Nonni”

Tematem przewodnim zajęć we wszystkich klasach i grupie przedszkolnej był Dzień Babci i Dziadka, który w Polsce jest obchodzony 21-go i 22-go stycznia. Jest to święto, o którym nikt nie może zapomnieć. W naszej szkole uczniowie dzielnie pracowali tworząc prześliczne laurki i wzbogacając związane z tym świętem słownictwo. Nie zabrakło też zabaw leksykalnych, pomagających  pogłębić wzajemną wiedzę dzieci odnośnie ich rodzin i ich polskich korzeni.

Dzieci z klasa 1-2-3 zorganizowały nawet przedstawienie z tej okazji. Tylko w ten sposób, wzbudzając wyobraźnię, można łatwo przyswoić nowe słownictwo i zachować w pamięci naprawdę miło spędzone chwile. Zamieszczone poniżej fotografie poniżej odzwierciedlają przyjemnie spędzony czas.

Zajęcia w klasach 4-5 dotyczyły historii własnej rodziny. Każdy ciekawie o sobie opowiadał i poprzez to mógł lepiej poznać swoich polsko-włoskich rówieśników.  Pamięć o dziadkach doskonale wpisała się w tematykę spotkania, która będzie kontynuowana.  

W grupie przedszkolnej natomiast, nie zabrakło przepięknych laurek dla dziadków. Dzieci z wielkim zaangażowaniem i entuzjazmem wykonały to zadanie. Później, w drugiej części zajęć, były rozmowy o zimie i o tej tematyce zrealizowano dużo prześlicznych prac plastycznych.
Poniższe zdjęcia to najlepszy dowód na to, że zawsze miło i czynnie spędzamy czas.


Il tema principale di questo incontro nella nostra scuola è stata la Festa dei Nonni che in Polonia si celebra il 21 e il 22 di gennaio. Nessuno si dimentica mai di questi giorni. Anche i ragazzi della nostra scuola hanno lavorato con entusiasmo realizzando biglietti di auguri per i nonni e nello stesso tempo hanno memorizzato il lessico riferito a questa festa. Attraverso i vari giochi e le attività tutti gli alunni hanno potuto conoscere meglio loro famiglie e le radici polacche.

Nelle classi prima, seconda e terza gli alunni hanno organizzato anche uno spettacolo in cui si è parlato dei nonni. Questo è un modo migliore attraverso quale si può memorizzare i vocaboli nuovi e passare il tempo in maniera molto simpatica che per sempre rimane nella memoria di tutti.
Tutto questo possiamo osservare nelle fotografie qui sopra.

Nelle classi quarta e quinta gli alunni hanno parlato della loro storia famigliare. Ognuno l’ha raccontata in maniera molto interessante ed appassionante.

Anche i nostri bambini dell’asilo, nella prima parte del pomeriggio, hanno lavorato molto creando dei bellissimi biglietti di auguri per i loro nonni. 

Invece la seconda parte dell’incontro è stata dedicata a parlare e conoscere il lessico riferito all’inverno realizzando dei bei lavori manuali.

Le foto che potete vedere qui testimoniano il tempo trascorso nell’atmosfera simpatica, divertente ed istruttiva.