sabato 29 gennaio 2022

Spotkanie 29-go stycznia 2022 roku
Incontro del 29 gennaio 2022

„Zima, zima, zima, pada, pada śnieg…”, słowami tej oto piosenki dla dzieci możemy dziś rozpocząć krótki opis zajęć, które odbyły się w Ludotece 29-go stycznia.
Przedszkolaki, jak zawsze, czynnie pracowały tym razem tworząc przepiękne i ogromne płatki śniegiu z waty. Pani Basia wytłumaczyła maluszkom jak w magiczny sposób natura tworzy płatki śniegu. Ależ to było wyzwanie! Dzieci poznawały i utrwalały słownictwo związane z okresem zimowym. A oprócz tego, utrwalano sylabki PA, PE, PI, PO, PU/PÓ, PY kolorując je w przeróżne kolory.
Klasa pierwsza, druga i trzecia również utrwalała nowe słownictwo o zimie poznając przez to dużo zabaw związanych z tym tematem, i które dzieciom w Polsce są bardzo znane. Dzieci tworzyły przepiękne bałwany z masy śniegowej. Oczywiście nie zabrakło też części gramatycznej naszego języka ojczystego.
Tematem przewodnim w klasie czwartej i piątej była historia rodziny. Młodzież dużo na ten temat rozmawiała i tworzyła przepiękne opowiadania używając z wielką odwagą zaawansowanego języka polskiego. 


„Inverno, inverno, inverno, …” le parole di questa canzone per bambini possono essere l’inizio della breve descrizione dell’ultimo incontro svolto il 29 gennaio 2022.
I bambini di età prescolare, come sempre, hanno lavorato attivamente creando dei bei fiocchi di neve realizzati con cotone. La maestra Barbara ha spiegato loro come magicamente nascono queste meraviglie della natura.  E’ stata una sfida interessante!
In più, i bambini hanno conosciuto il lessico riferito al tema dell’inverno. Oltre questo, hanno memorizzato le nuove sillabe PA, PE, PI, PO, PU/PÓ, PY colorandole in tutti i colori.
Le classi prima, seconda e terza ugualmente hanno studiato il lessico riferito all’inverno parlando e conoscendo molti giochi invernali di movimento, che sono molto famosi in Polonia. I bambini hanno creato dei bei pupazzi di neve realizzati in pasta di sale. Naturalmente, non è mancata la parte della grammatica della nostra lingua madre.
L’argomento principale dell’incontro nella classe quarta e quinta è stata la storia della famiglia. La gioventù con molto orgoglio ha parlato delle origini polacche, ed anche quelle italiane, utilizzando sempre di più il livello di lingua polacca più avanzato.