sabato 15 gennaio 2022

„Dzień Babci i Dziadka”
„La Festa dei Nonni”

Tematem przewodnim zajęć we wszystkich klasach i grupie przedszkolnej był Dzień Babci i Dziadka, który w Polsce jest obchodzony 21-go i 22-go stycznia. Jest to święto, o którym nikt nie może zapomnieć. W naszej szkole uczniowie dzielnie pracowali tworząc prześliczne laurki i wzbogacając związane z tym świętem słownictwo. Nie zabrakło też zabaw leksykalnych, pomagających  pogłębić wzajemną wiedzę dzieci odnośnie ich rodzin i ich polskich korzeni.

Dzieci z klasa 1-2-3 zorganizowały nawet przedstawienie z tej okazji. Tylko w ten sposób, wzbudzając wyobraźnię, można łatwo przyswoić nowe słownictwo i zachować w pamięci naprawdę miło spędzone chwile. Zamieszczone poniżej fotografie poniżej odzwierciedlają przyjemnie spędzony czas.

Zajęcia w klasach 4-5 dotyczyły historii własnej rodziny. Każdy ciekawie o sobie opowiadał i poprzez to mógł lepiej poznać swoich polsko-włoskich rówieśników.  Pamięć o dziadkach doskonale wpisała się w tematykę spotkania, która będzie kontynuowana.  

W grupie przedszkolnej natomiast, nie zabrakło przepięknych laurek dla dziadków. Dzieci z wielkim zaangażowaniem i entuzjazmem wykonały to zadanie. Później, w drugiej części zajęć, były rozmowy o zimie i o tej tematyce zrealizowano dużo prześlicznych prac plastycznych.
Poniższe zdjęcia to najlepszy dowód na to, że zawsze miło i czynnie spędzamy czas.


Il tema principale di questo incontro nella nostra scuola è stata la Festa dei Nonni che in Polonia si celebra il 21 e il 22 di gennaio. Nessuno si dimentica mai di questi giorni. Anche i ragazzi della nostra scuola hanno lavorato con entusiasmo realizzando biglietti di auguri per i nonni e nello stesso tempo hanno memorizzato il lessico riferito a questa festa. Attraverso i vari giochi e le attività tutti gli alunni hanno potuto conoscere meglio loro famiglie e le radici polacche.

Nelle classi prima, seconda e terza gli alunni hanno organizzato anche uno spettacolo in cui si è parlato dei nonni. Questo è un modo migliore attraverso quale si può memorizzare i vocaboli nuovi e passare il tempo in maniera molto simpatica che per sempre rimane nella memoria di tutti.
Tutto questo possiamo osservare nelle fotografie qui sopra.

Nelle classi quarta e quinta gli alunni hanno parlato della loro storia famigliare. Ognuno l’ha raccontata in maniera molto interessante ed appassionante.

Anche i nostri bambini dell’asilo, nella prima parte del pomeriggio, hanno lavorato molto creando dei bellissimi biglietti di auguri per i loro nonni. 

Invece la seconda parte dell’incontro è stata dedicata a parlare e conoscere il lessico riferito all’inverno realizzando dei bei lavori manuali.

Le foto che potete vedere qui testimoniano il tempo trascorso nell’atmosfera simpatica, divertente ed istruttiva.