sabato 28 marzo 2015

Wielkanoc w regionach polskich Pasqua nelle regioni polacche

W dniach 14 i 28 marca zrealizowaliśmy projekt "Wielkanoc w regionach polskich", którego celem jest pokazanie dzieciom polonijnym różnorodności i wielkiego bogactwa polskich tradycji wielkanocnych w poszczególnych regionach.

Durante gli incontri del 14 marzo e 28 marzo abbiamo realizzato il progetto "Pasqua nelle regioni polacche", durante il quale capire i bambini hanno conosciuto la ricchezza e bellezza delle tipiche tradizioni pasquali in Polonia.

Projekt "Wielkanoc w regionach polskich" jest realizowany przy współpracy z Konsulatem Generalnym RP w Mediolanie i współfinansowany z funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Progetto "Pasqua nelle regioni palacche" viene realizzato in collaborazione con il Consolato Generale della Repubblica di Polonia a Milano e parzialmente finanziato  dai fondi per le Comunità Polacche del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Polonia.

lunedì 23 marzo 2015

Polska Ludoteka Rodzinna na XX Zjeździe Związku Polaków we WłoszechW dniu 21 marca 2015 roku, delegaci Stowarzyszenia „Polska Ludoteka Rodzinna” wzięli udział w jubileuszowym XX Zjeździe Związku Polaków we Włoszech w Rzymie. Nasze stowarzyszenie reprezentowała prezes Agata Jankowska i sekretarz Agnieszka Kluzek.

W zjeździe uczestniczyli delegaci  19 stowarzyszeń polonijnych we Włoszech będących członkami ZPwW oraz liczni zaproszeni goście i obserwatorzy, a wśród nich między innymi: Piotr Nowina-Konopka – Ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej w Rzymie, Jerzy Adamczyk – Konsul Generalny RP w Mediolanie, Agata Iber-Wojtasik – kierownik Wydziału Kosnularnego Ambasady RP w Rzymie, Longin Komołowski – Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Helena Miziniak – prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. Celem zjazdu była prezentacja sprawozdania merytorycznego i finansowego Związku Polaków we Włoszech za rok 2014, wybór nowych władz związku na lata 2015-2016 oraz podsumowanie dokonań związku z okazji 20-lecia powstania.

Obrady składały się z dwóch części: oficjalnej otwartej – w tej sesji uczestniczyli wszyscy zaproszeni goście działający w środowisku polonijnym lub za nie odpowiedzialni.  Między innymi została poruszona tematyka działalności polskich służb dyplomatycznych na terenia Włoch w roku ubiegłym oraz przedstawiono plany działań na rok obecny: m.in. mówiono o uczestnictwie Polski w Expo w Mediolanie. Nie zabrakło podsumowań dotyczących, ważnych dla środowska polonijnego i nie tylko, obchodów 70-lecia bitwy pod Montecassino, a przede wszystkim otwarciu Muzeum Pamięci II Korpusu Polskiego we Włoszech.

W części poobiedniej, otwartej tylko dla delegatów, zostało przedstawione sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności federacyjnego Związku Polaków we Włoszech. Odbyły się również wybory nowego zarząduoraz prezesa związku na lata 2015-2016. Została nim pani Urszula Stefańska-Andreini z Rzymu.

Polska Ludoteka Rodzinna  została przyjęta do grona związków polonijnych w marcu 2014 roku. Udział w zjeździe naszych delegatów to doskonała okazja do zaprezentowania działalności ludoteki oraz do nawiązania nowych znajomości z organizacjami polonijnej działającymi na terenie Włoch.

domenica 15 marzo 2015

Witamy wsród nas Oscara!
Benvenuto Oscar!


Bociany znają już drogę do Ludoteki na pamięć! 
28 stycznia przyszedł na świat Oscar – brat Emmy i Gioele. Składamy ogromne gratulacje dzielnym Rodzicom i życzymy wiele wytrwałości starszemu Rodzeństwu, a na Oscara czekamy w Ludotece!

Le cicogne sanno la strada per Ludoteca a memoria ormai! 
Il 28 gennaio e’ arrivato Oscar – fratello di Emma e Gioele. Congratulazioni ai bravi Genitori e i migliori auguri ai Fratelli maggiori. Oscar, Ti aspettiamo alla Ludoteca!


sabato 14 marzo 2015

Spotkanie 14.03.2015

Spoglądając w kalendarz każdy z nas może się przekonać, że z każdym dniem coraz bardziej zbliża się wiosna. Przekonały się o tym dzisiaj także nasze przedszkolaki, które wraz ze swoją panią przedszkolanką wybrały się na spcaer po ogrodzie w poszukiwaniu pierwszych śladów wiosny. Było słonecznie, choć jeszcze chłodno, ale i tak dzieci mogły przekonać się, że pierwsze pąki na drzewach nieśmiało pokazują się na gałązkach, a w trawie można już zauważyć pierwsze fiołki i stokrotki. Dodatkowo w ogrodzie znalazły się balony i inne przedmioty, które posłużyły do wspaniałej i pełnej radości zabawy.

Guardando il calendario tutti noi possiamo accorgerci che la primavera è alle porte. Anche i nostri bambini della ludoteca hanno potuto a contastarlo. Insieme con la maestra sono andati in parco a cercare i primi segni della primavera. C'era sole, ma il venticello era ancora freschetto, ma comunque si è visto gli alberi a germogliare e nel prato si poteva a trovare i primi fiori di viole e le margherite.


Na dzisiejszych zajęciach dzieci szkolne, oprócz zwykłych zajęć z edukacji polonistycznej (podczas których zazdrościły przedszkolakom zajęć na świeżym powietrzu), zaczęły pierwszą część projektu "Wielkanoc w regionach". ???Jego celem jest pokazanie dzieciom polonijnym różnorodności i wielkiego bogactwa polskich tradycji wielkanocnych w poszczególnych regionach.???? Bo czy wszyscy wiedzą, co to jest bukszpan kładziony do wielkanocnych koszyczków? A dlaczego niektórzy wkładają borowinę lub borówkę leśną? A może to jedno i to samo? I dlaczego jedni mówią o pisankach, drudzy o kraszankach, a jeszcze niektórzy o drapankach? I dlaczego w Polsce święci się koszyczki z jedzeniem? Co to są bazie? A palemki?

Invece i bambini della scuola hanno cominciato a prepararsi alle tradizioni pasquali polacche con il progetto "Pasqua nelle regioni polacche", il quale provvede a far capire ai bambini la ricchezza e bellezza delle tipiche tradizioni pasquali in Polonia. Chi lo sa cosa si mette nei cestini per la benedizione in chiesa al Sabato Santo? Perchè si colora le uova e perchè si chiamano in vari modi nelle varie regioni?
Dzieci przygotowały również ekologiczne koszyczki (z plastikowych butelek), do których na kolejnych zajęciach będą wkładać produkty do święconego. Pani magister Bernardeta Janiszewska pokazała dzieciom mapę Polski z regionami, a także wyjaśniła wszystkim, co to są regionalizmy. Dowiedziliśmy się również, że i w Polsce mówi się dialektami i że od pewnego czasu wraca się do dbania o "małe ojczyzny".

Oggi i bambini hanno preparato i piccoli cestini ecologici che la prossima volta vengono riempiti con vari prodotti. LA dottoressa Bernadeta Janiszewska ha mostrato a tutti la mappa della Polonia con le regioni polacche e ha spiegato i dialetti polacchi e cosa vuol dire avere cura del proprio ambiente e posto in cui si vive.
Projekt "Wielkanoc w regionach polskich" jest realizowany przy współpracy z Konsulatem Generalnym RP w Mediolanie i współfinansowany z funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Il progetto "Pasqua nelle regioni polacche" è stato realizzato in collaborazione con il Consolato Generale della Repubblica di Polonia e parzialmente finanziato  dai fondi per le Comunità Polacche del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Polonia.


A co będzie dalej? Przekonacie się już na kolejnych przedświątecznych zajęciach w sobotę 28 marca. Czekamy na wszystkich o tej samej porze jak zwykle. Nie zapomnijcie o skarpetkach przeciwpoślizgowych oraz o... dobrych humorach! Zapraszamy!
Che cosa succederà ancora? Lo saprete al prossimo incontro del 28 marzo. Vi aspettiamo alla solita ora. Non dimenticate le calzine antiscivolo e... buon umore! Vi aspettiamo numerosi!