lunedì 23 marzo 2015

Polska Ludoteka Rodzinna na XX Zjeździe Związku Polaków we WłoszechW dniu 21 marca 2015 roku, delegaci Stowarzyszenia „Polska Ludoteka Rodzinna” wzięli udział w jubileuszowym XX Zjeździe Związku Polaków we Włoszech w Rzymie. Nasze stowarzyszenie reprezentowała prezes Agata Jankowska i sekretarz Agnieszka Kluzek.

W zjeździe uczestniczyli delegaci  19 stowarzyszeń polonijnych we Włoszech będących członkami ZPwW oraz liczni zaproszeni goście i obserwatorzy, a wśród nich między innymi: Piotr Nowina-Konopka – Ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej w Rzymie, Jerzy Adamczyk – Konsul Generalny RP w Mediolanie, Agata Iber-Wojtasik – kierownik Wydziału Kosnularnego Ambasady RP w Rzymie, Longin Komołowski – Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Helena Miziniak – prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. Celem zjazdu była prezentacja sprawozdania merytorycznego i finansowego Związku Polaków we Włoszech za rok 2014, wybór nowych władz związku na lata 2015-2016 oraz podsumowanie dokonań związku z okazji 20-lecia powstania.

Obrady składały się z dwóch części: oficjalnej otwartej – w tej sesji uczestniczyli wszyscy zaproszeni goście działający w środowisku polonijnym lub za nie odpowiedzialni.  Między innymi została poruszona tematyka działalności polskich służb dyplomatycznych na terenia Włoch w roku ubiegłym oraz przedstawiono plany działań na rok obecny: m.in. mówiono o uczestnictwie Polski w Expo w Mediolanie. Nie zabrakło podsumowań dotyczących, ważnych dla środowska polonijnego i nie tylko, obchodów 70-lecia bitwy pod Montecassino, a przede wszystkim otwarciu Muzeum Pamięci II Korpusu Polskiego we Włoszech.

W części poobiedniej, otwartej tylko dla delegatów, zostało przedstawione sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności federacyjnego Związku Polaków we Włoszech. Odbyły się również wybory nowego zarząduoraz prezesa związku na lata 2015-2016. Została nim pani Urszula Stefańska-Andreini z Rzymu.

Polska Ludoteka Rodzinna  została przyjęta do grona związków polonijnych w marcu 2014 roku. Udział w zjeździe naszych delegatów to doskonała okazja do zaprezentowania działalności ludoteki oraz do nawiązania nowych znajomości z organizacjami polonijnej działającymi na terenie Włoch.