domenica 15 marzo 2015

Witamy wsród nas Oscara!
Benvenuto Oscar!


Bociany znają już drogę do Ludoteki na pamięć! 
28 stycznia przyszedł na świat Oscar – brat Emmy i Gioele. Składamy ogromne gratulacje dzielnym Rodzicom i życzymy wiele wytrwałości starszemu Rodzeństwu, a na Oscara czekamy w Ludotece!

Le cicogne sanno la strada per Ludoteca a memoria ormai! 
Il 28 gennaio e’ arrivato Oscar – fratello di Emma e Gioele. Congratulazioni ai bravi Genitori e i migliori auguri ai Fratelli maggiori. Oscar, Ti aspettiamo alla Ludoteca!