domenica 27 giugno 2010

Wesołych wakacji!
Buone vacanze!


Kochane Dzieciaki! Życzymy Wam udanych i wesołych wakacji, pełnych interesujących przygód i podróży! Zapraszamy Was na nasze spotkania już we wrześniu. Czekać na Was będą nowe, interesujące zabawy, poznacie polskie legendy, wykonacie mnóstwo ciekawych prac. I nie zapomnijcie: przywieźcie ze sobą na pierwsze powakacyjne zajęcia kartki pocztowe z miejsc, które odwiedzicie tego lata...
Cari Bambini! Vi auguriamo buone vacanze, piene dei divertimenti, avventure e viaggi! Vi invitiamo  a pertecipare ai nostri incontri dal settembre. Prepareremo specialmente per Voi un sacco di nuove attività, le storie ed i racconti, ma anche i laboratori particolari... E non dimenticatevi a portare al nostro primo incontro dopo le vacanze, le cartoline dai posti che andate a visitare quest'estate...

Spotkanie z dnia 26 czerwca 2010 r.
Incontro del 26 giugno 2010

W sobotę odbyły się ostatnie zajęcia przedwakacyjne. Przygotowaliśmy kukiełki do legendy o Smoku Wawelskim. A na zakończenie naszych przygód w Polskiej Ludotece Rodzinnej bawiliśmy się w Poszukiwaczy Skarbów.

Al sabato abbiamo avuto l'ultimo incontro prima delle vacanze. Abbiamo preparato i personaggi della legenda di Drago Wawelski. E per concludere le nostre avventure nella Ludoteca delle Famiglie Polacche, abbiamo fatto la Caccia al Tesoro.


Po zakończeniu zajęć z Panią Bernardetą, odbyło się uroczyste zakończenie przygód w Polskiej Ludotece Rodzinnej, każdy z uczestników otrzymał Dyplom i nagrodę książkową, ufundowane przez Konsulat Generalny RP w Mediolanie.

Dopo le attività con la Maestra Bernardeta, abbiamo festeggiato la fine delle avventure della Ludoteca delle Famiglie Polacche. Ad  ogni  bambino presente quel giorno,  abbiamo consegnato il Diploma e regalato un libro, grazie al Consolato Generale della Repubblica di Polonia in Milano, che sostiene il nostro progetto.

Na zakończenie dnia udaliśmy się do stołówki, gdzie czekały na nas smakołyki przygotowane przez niezastąpione mamy! Dziękujemy i do zobaczenia! :)
Per concludere la serata ci siamo trasferiti nella mensa dove ci aspettavano le delizie preparate dalle insostituibili mamme! Grazie e arrivederci! :)

sabato 5 giugno 2010

Festyn z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka
Festa all'occasione della Giornata Internazionale dei Bambini

W sobotę, 5 czerwca 2010 roku, na terenie Przedszkola Fundacji "Cav. Chiericati" w Campiglia dei Berici, gdzie od lutego odbywają się spotkania w ramach Polskiej Ludoteki Rodzinnej, odbył się Festyn Grillowanie po polsku z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. W Festynie wzięli udział m.in. Vice Konsul Michał Górski z Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie, Burmistrz Miasta Campiglia dei Berici Pani Marisa Gonella, Prezes Banca Credito Cooperativo w Campiglia dei Berici, Pan Gabriele Ferrari,  Prezes Fundacji "Cav.Chiericati" Pani Ketty Moretti, Prezes Stowarzyszenia KulturalnegoWłosko-Polskiego w Veneto, członkowie Zarządu Fundacji i Stowarzyszenia, rodziny polskie, polsko-włoskie, włoskie i inne...
Dzięki mgr Bernardecie Janiszewskiej, mgr Joannie Lampart i mgr Annie Maciejko udało nam się stworzyć niepowtarzalną atmosferę zabawy dla wszystkich dzieci, bez względu na to jakim językiem mówią na co dzień, jakiego są wyznania, skąd pochodzą i w jakim są wieku! Był odtańczony polski Krakowiak, odśpiewane polskie piosenki, dzieci poznały bohaterów polskich kreskówek a nawet wykonały, z pomocą rodziców, polską Pyzę!
Dzięki wsparciu Konsulatu Generalnego RP z Mediolanu, mogliśmy każdemu uczestnikowi Festynu zaoferować poczęstunek po polsku. Były polskie kiełbaski śląskie, polskie pieczywo, polskie ogórki kiszone i konserwowe prosto z Polski, zakupione w Polskim Sklepie  "U Basi" z Castelfranco Emilia, oraz polskie piwo i polskie słodycze zaoferowane przez nasze Stowarzyszenie.
Każde dziecko otrzymało oprócz tego polski soczek i polski wafelek (Stowarzyszenie), piłeczki i kredki ("Galante" Monatagnana PD) i flamastry dzięki niezywkłej i niespodziewanej uprzejmości Prezesa Banca Credito Cooperativo z Campiglia dei Berici, Pana Gabriele Ferrari.
Dzięki uprzejmości i hojności innych sponsorów mogliśmy na koniec zorganizować Loterię, w której wzięły udział wszystkie rodziny, które wykupiły bilet wstępu na Festyn. Wśród wygranych były trzy zaproszenia na pizzę i napoje dla 2 osób w Risorante/Pizzeria BigBen w Este.

Sabato, 5 giugno 2010, presso la Scuola Materna della Fondazione "Cav.Chiericati" di Campiglia dei Berici, dove dal febbraio si svolgono gli incontri della Ludoteca delle Famiglie Polacche, abbiamo festeggiato la Giornata Internazionale dei Bambini. Alla Festa sono stati presenti, il Viceconsole del Consolato Generale della Repubblica di Polonia in Milano, Michał Górski, il Sindaco di Campiglia dei Berici, Marisa Gonella, Presidente della Banca Credito Cooperativo di Campiglia dei Berici, Gabriele Ferrari, Presidente della Fondazione "Cav. Chiericati", Ketty Moretti, Presidente dell'Associazione Culturale Italo-Polacca del Veneto, Jolanta Piotrowska, i membri della Fondazione "Cav. Chiericati" e dell'Associazione Culturale Italo-Polacca del Veneto, le famiglie polacche, italo-polacche, italiane ed altre...
Grazie allo Staff d'Animazione della Ludoteca delle Famiglie Polacche, con la collaborazione di: dott.ssa Bernardeta Janiszewska, dott.ssa Joanna Lampart e dott.ssa Anna Maciejko, abbiamo creato uno spazio gioco e laboratorio indimenticabili per bambini di tutte le età e di tutte le lingue. Si ballava Krakowiak, si cantava le canzoncine polacche... i bambini hanno conosciuto i personaggi dei cartoni animati polacchi e, con l'aiuto dei genitori, hanno fatto la Pyza polacca.
Sostenuti dal Consolato Generale della Repubblica di Polonia in Milano, abbiamo offerto un assaggio squisito delle specialità polacche portate direttamente dalla Polonia e comprate al Negozio Polacco "Da Basia" di Castelfranco Emilia. Tutti potevano assaggiare le nostre salsicce silesiane, e bere l'insostituibile birra polacca!
Per i bambini c'erano i dolci e succhi polacchi offerti dalla nostra Associazione.
Inoltre i bambini hanno ricevuto i gadgets sponsorizzati da "Galante" di Montagnana e dal Presidente Gabriele Ferrari  da Banca Credito Cooperativo di Campiglia.
Alla fine, grazie agli altri sponsor abbiamo organizzato la Lotteria per tutte le famiglie, che avevano il biglietto d'ingresso. Tra i premi c'erano tre inviti per 2 persone alla pizza e bibite presso Ristorante-Pizzeria BigBen di Este Pd.

Dziękujemy serdecznie za współpracę/ Ringraziamo per la collaborazione:
Konsulatowi Generalnemu RP w Mediolanie (Consolato Generale della Polonia in Milano)
Fondazione "Cav. Chiericati" di Campiglia dei Berici Vi
PROLOCO di Campiglia dei Berici Vi
SKLEP POLSKI "U Basi", Castelfranco Emilia (Negozio Polacco "Da Basia" di Castelfranco Emilia")
Ristorante-Pizzeria BIGBEN, Este Pd
BARAONDA di Giovanna Dima, Este Pd
GALANTE, Montagnana Pd
Studio Dentistico Dott. Maso, Este Pd
Banca Credito Cooperativo di Campiglia dei Berici Vi
Elena Fadin, Vighizzolo d'Este Pd
Andrea Pettenò, Dolo Ve


Serdeczne podziękowania dla Rodzin, które włączyły się w przygotowanie Festynu/ Un grazie di cuore alle famiglie che hanno partecipato alla preparazione della Festa:
Tomek - Este, Agnieszka i Marco - Campiglia, Ketty - Campiglia, Agnieszka - Mestrino, Monika - Torri d. Q., Giuseppe - Campiglia, Monika i Rafał - Vicenza, Salvatore - Este, Agnieszka i Fabio - Vicenza, Anna Remigio Michele e Fabrizio - Montagnana, Ania i Jacopo - Piazzola s. B.... bez WAS nie dałabym rady... senza di VOI non avrei la forza... Dziękuję! Grazie!martedì 1 giugno 2010

Międzynarodowy Dzień Dziecka!!!
Giornata Internazionale dei Bambini!!!

Kochane Maluchy! Życzymy Wam pogodnego dzieciństwa, pełnego beztroskich zabaw, radości, uśmiechu, miłości! By Wasze Święto trwało przez cały rok! Wszystkiego najlepszego!!!

Cari Bambini in occasione della Giornata dedicata a Tutti Voi, vi auguriamo l'infanzia serena, piena delle gioie, sorrisi ed amore! e che siate importanti per i Grandi per tutto l'anno! Augurissimi!!!