domenica 28 marzo 2010

Spotkanie z 27 marca 2010r.
Incontro del 27 marzo 2010.

Spotkanie Wielkanocne miało specyficzny charakter... Poznaliśmy tradycje Świąt Wielkanocnych w Polsce, Święconkę i jej skład, zwyczaj Śmigus Dyngus... Poznaliśmy Kota Filemona i jego wielkanocne przygody... Sami wykonaliśmy artystyczne pisanki i kartki z ruchomymi kurczaczkami... a dzięki fantastycznej wiosennej pogodzie mogliśmy bawić się na swieżym powietrzu...

L'incontro all'occasione di Pasqua era speciale... Abbiamo conosciuto le tradizioni polacche Pasquali, la composizione del cestino con il cibo consacrato, la tradizione del Lunedì di Pasqua... Abbiamo conosciuto il Gatto Filemon e le sue avventure pasquali... Abbiamo fatto Pisanki e le cartoline con del pulcino in movimento... e grazie al fantastico tempo primaverile potevamo giocare all'aria aperta...

sabato 13 marzo 2010

Spotkanie z 13 marca 2010r.
Incontro del 13 marzo 2010.


Dzisiejsze spotkanie miało nadzwyczajny charakter, poznaliśmy Marzannę. Marzanna to kukła symbolizująca zimę. Niestety nie mogliśmy jej nigdzie utopić, więc wyrzuciliśmy ją za okno, by poleciała hen daleko i zabrała ze sobą całe zimno i zimę, która tego roku daje nam się ostro we znaki.
A potem, wyszliśmy na zewnątrz szukać znaków wiosny... I były! znaleźliśmy pączki drzew, zieloną trawę i kwiatki!!! Teraz nie możemy się już tylko doczekać ciepła...
Oggi era una giornata speciale, abbiamo conosciuto la Marzanna, il tradizionale simbolo del freddo e dell'inverno. Non potevamo gettarla nel fiume, allora l'abbiamo lanciata dalla finestra lontano-lontano, sperando che abbia portato con sé il freddo, che quest'anno è davvero fastidioso.
Dopo siamo usciti fuori a cercare i primi segni della primavera... E li abbiamo trovati! il verde delle erbe, i fiori e le foglie degli alberi che stanno per svilupare!!! Adesso ci manca solo il caldo...


Zapraszamy do galerii - La nostra Galleria TUTAJ/QUI galleria